Apríl 2008

Kto kontroluje NATO?
Chcú byť silnou národnou a európskou univerzitou
Rákóciho kaštieľ čaká na silného investora
Nový program Spoločnosti Via Cassa
Cyprus priťahuje mladé slovenské rodiny
Letecké opravovne prekonali svoju najhoršiu krízu
Obavy o pretrvanie lužickosrbského národa
Ropa ako zbraň ku svetovej veľmoci
Najväčšiu vinu nesie Tito!
Posledný slovenský literárny romantik
Z monarchie do náručia Prahy (2.časť)
Pavol Bodnár, skladba, aranžovanie, klavír:
Láska veľmi pomáha žiť
Dnešné krasokorčuľovanie? Krok vpred, dva vzad
Slovensko-srbský tandem má 2 roky

Kto kontroluje NATO?
Chorvátsko a Albánsko, najchudobnejšiu krajinu v Európe, pozval bukurešťský summit NATO, aby rozšírili počet tohto najsilnejšieho a najrozporuplnejšieho vojenského paktu na svete, na 28 členov. Očakáva sa, že sa nimi stanú na budúci rok, keď Severoatlantická aliancia oslávi 60 rokov svojej existencie.
Vývoj v tejto medzivládnej aliancii, ktorý kontroluje a riadi najmä Washington s Londýnom, potvrdzuje, že z pôvodne obranného paktu voči Sovietskemu zväzu, sa stal pakt bez jasnej spoločnej vojenskej doktríny a menovania spoločného nepriateľa. Za posledných desať rokov jeho politika „prevencie, útoku a šírenia mieru, bezpečnosti a spolupráce“ najmä v Európe hrubo a niekoľkokrát porušila nielen medzinárodné právo, ale najmä Chartu OSN, na ktorú sa tak odvoláva v preambule svojej Severoatlantickej zmluve. V nej sa stále píše: „Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoju vôľu žiť v mieri so všetkými národmi a so všetkými vládami. Sú rozhodnuté chrániť slobodu, spoločné dedičstvo a civilizáciu svojich národov, ktoré sa zakladajú na princípoch demokracie, slobody jednotlivca a zákonnosti.“ V tej istej preambule sa stále píše aj toto: „(Zmluvné strany) sa usilujú podporovať stabilitu a prosperitu v severoatlantickej oblasti.“ Ak vychádzame z tejto konštatácie, tak okrem Česka, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, Estónska, Grécka, Turecka, Bulharska, Rumunska, budú aj Chorvátsko a Albánsko (14 štátov) „makať“ na severoatlantickú oblasť, jej blahobyt a bezpečnosť, v ktorej však nepochopiteľne chýba Mexiko... Ťažko možno uveriť tomu, že by tak vzdelané a sofistikované mozgové pozadie stratégov NATO „zabudlo“ vyškrtnúť túto konštatáciu po páde Berlínskeho múru. Takže, ako nás to neustále učia právnici, „neomylní“ politológovia a bezpečnostní analytici, platí to, čo je na papieri. A nie to, čo hovorí logika, čo ľudia cítia v srdci a v duši, keď na uliciach demonštrujú s heslami „Fuck NATO, fuck USA.“ Alebo to, keď ľudia napríklad naiv­ne zbierajú podpisy za vyhlásenie referenda o vstupe krajiny do NATO, ako sa to teraz deje v Chorvátsku... V prípade rozširovania NAT­O však nerozhodujú voliči a ich názory, ale vlády a parlamenty. A politické špičky štátov, ktorých vplyv na európsku a svetovú politiku je porovnateľný s neexistujúcim hnutím odporu voči Hitlerovi v čase, keď pán Nevill­e Chamberlain podpisoval Mníchovskú dohodu, aby údajne zachránil mier v Európe, to pochopili jasne a zrozumiteľne: medzi riadkami sa oplatí čítať iba bonitu výhod a osobného prospechu, nájsť politických a bezpečnostných analytikov, aby za grant či iné finančné dary „správne“ vysvetlili občanom zmysel kolektívnej bezpečnosti a ochrany hodnôt euroatlantickej civilizácie. Len tak na okraj - sú to hodnoty riadenej a kontrolovanej demokracie? Alebo hodnoty absolútnej demokracie a ekonomickej slobody? Alebo sú to hodnoty iné, ako vo Švédsku, Rakúsku, Fínsku a vo Švajčiarsku, ktoré nie sú členmi tohto paktu?
V článku 1 sa píše: „Zmluvné strany sa zaväzujú v zhode s ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov riešiť každý medzinárodný spor, ktorého účastníkmi sa môžu stať, mierovými prostriedkami takým spôsobom, že nebude ohrozený medzinárodný mier a bezpečnosť ani spravodlivosť a zdržať sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Organizácie Spojených národov.“ Pekne napísané. Ale je to naozaj tak aj v praktickom živote? Zamyslime sa aj nad článkom 5, ktorý s našou otázkou súvisí: „Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo v Severnej Amerike sa bude posudzovať ako útok proti všetkým. A na základe toho sa zhodli, že ak nastane takýto ozbrojený útok, každá z nich, uplatňujúc právo na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, priznané podľa článku 51 Charty Organizácie Spojených národov, poskytne pomoc takto napadnutej zmluvnej strane alebo stranám tým, že bezodkladne vykoná samostatne a v zhode s inými zmluvnými stranami takú akciu, o ktorej usúdi, že je nevyhnutná, vrátane použitia ozbrojenej sily, na obnovenie a udržanie bezpečnosti (a teraz pozor – pozn.red.) v severoatlantickej oblasti.“ Dodajme, že na použitie opatrení potrebujú súhlasné stanovisko Bezpečnostnej rady OSN.
A teraz spolu rozmýšľajme: Sú Bosna a Hercegovina, samozvaná Kosovská republika a Afganistan v severoatlantickej oblasti? Kedy tieto krajiny zaútočili na členské štáty NATO? Alebo zaútočila juhoslovanská armáda (srbská) v marci 1999 na USA a Veľkú Britániu, keď ich letectvo následne viedlo vojnu so srbskou armádou pod hlavičkou NATO a bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN? Prípad Afganistanu - dokázali Američania členským štátom NATO, starým aj novým, že 11. septembra 2001 zaútočili na americké dvojičky v New Yorku vojaci z Afganistanu? Vyhlásil Afganistan vojnu USA alebo inej členskej krajine NATO? Kedy? Bojuje NATO v Afganistane za mier a proti komu tam vlastne bojuje aj Slovensko? Proti údajným teroristom skrývajúcim sa v jaskyniach a vysielajúcich z Kataru, ktorý je pod kontrolou USA? Nestačia na teroristické jednotky afgánska armáda a afgánske policajné zložky? Prečo potom nie sú jednotky NATO nasadené aj proti teroristom v Španielsku, Severnom Írsku a v Albánsku, ktoré vycvičilo bývalé teroristické jednotky (KLA) súčasného kosovského premiéra Hašima Thačiho?
Aj vás z týchto otázok bolí hlava a zdajú sa vám reči európskych i amerických politikov smiešne a trápne? Mnohí z nich hovoria, že okrem demokracie, ľudstvo nevymyslelo nič lepšie, ak neberieme do úvahy technologické a priemyselné revolúcie. Áno, existujú aj náboženstvá a ich pacifistické ideológie. Sú krásne, ak sa dodržiavajú. Ale čo s takými lídrami, ktorý v mene Boha či Alaha robia iným zle, ale tvrdia, že bojujú za správnu vec a hodnoty? Stále blúdime v tejto schizofrénii a zabúdame na to, že NATO nie je pod medzinárodnou kontrolou OSN, že tomuto vojenskému paktu môže vojensky konkurovať iba Rusko a Čína a že je nástrojom šírenia ideológie hospodárskej, politickej i vojenskej nadvlády USA a Veľkej Británie nad slabšími a menšími „novými partnermi“ v rozširovanej severoatlantickej oblasti.

Mgr. Róbert Matejovič, šéfredaktor

Chcú byť silnou národnou a európskou univerzitou
„Čo má u nás veľká firma z toho, ak vloží veľké prostriedky do projektu alebo do vybavenia laboratórií na vysokej škole? Nemôže si to ani odpočítať z daní. Takže si radšej vystavia svoje vlastné,“ tvrdí profesorka Beata Kosová, rektorka Univerzity Mateja Bela.

Rákóciho kaštieľ čaká na silného investora
Potrebuje ešte 100 miliónov korún, aby v ňom pribudli hotel, kaviareň, reštaurácia a múzeum. Výstavba termálnych kúpeľov je stále iba víziou.

Nový program Spoločnosti Via Cassa
Rinčanie zbraní v Above a rekonštrukcia bitky sedliackeho povstania z roku 1632 za účasti skupín zo Slovenska, Česka a Maďarska. Kde? 3. mája 2008 v Košiciach.

Cyprus priťahuje mladé slovenské rodiny
Výhodné zárobky a príspevky na deti. Na Slovensku vraj mladým ľuďom chýba motivácia a peniaze na slušnejší život.

Letecké opravovne prekonali svoju najhoršiu krízu
Vyvinuli modernizačné know-how pre ruské a ukrajinské vojenské radary, ktoré sú po zavedení novej technológie digitálnych dát kompatibilné s radarmi NATO. Rozbehli civilnú výrobu podvozkov pre IVECO.

Obavy o pretrvanie lužickosrbského národa
Podporia Nemci uznaný autochtónny národ v Lužici, alebo ho budú ďalej ponižovať krátením finančnej pomoci nadácii, ktorá potrebuje aspoň 16,4 mil.euro?

Ropa ako zbraň ku svetovej veľmoci
Ako to bolo vlastne s Juhosláviou a jej rozbitím? Kedy sa za vojny na Balkáne budú zodpovedať USA, Medzinárodný menový fond a americké neziskové organizácie?

Najväčšiu vinu nesie Tito!
Podľa srbského historika Slavenka Terziča kosovský problém umelo prehĺbil komunistický režim: „V roku 1945 sa očakávalo, že sa Srbi vrátia do Kosova a Albánci do Albánska. Ale komunistická vláda Tita vydala štyri dekréty, ktorými zabránila Srbom vrátiť sa a presídlencom z Albánska dovolila ostať v Kosove.“

Posledný slovenský literárny romantik
„Do literárneho sveta nik neprichádza bez predkov, lebo nepoškvrnené literárne počatie nejestvuje. Všetci, aj tí najlepší, mali a majú svojich predchodcov a učiteľov,“ tvrdí Andrej Chudoba (1927), spisovateľ, básnik, scenárista, autor reportážnych próz, esejí a recenzií.

Z monarchie do náručia Prahy (2.časť)
Nová dočasná demarkačná línia spôsobila krvavé strety a vyvolala maďarský teror voči civilnému obyvateľstvu. Kým sa v Prahe delili funkcie, na slovenskom vidieku vládol chaos.

Pavol Bodnár, skladba, aranžovanie, klavír:
,,Často pozorujem ľudí okolo seba a vidím, že sú „zviazaní“ predsudkami a nepodstatnými vecami. Zbytočnostiam nepripisujem význam, dokážem selektovať a trocha sa na svet pozerám inými očami.“

Láska veľmi pomáha žiť
Akademická maliarka Viera Žilinčanová, jedna z najväčších umelkýň Slovenska, navždy opustila svojich blízkych, priateľov a priaznivcov výtvarného umenia 19. marca 2008. Venujme jej tichú spomienku.

Dnešné krasokorčuľovanie? Krok vpred, dva vzad
Famózny Rus Jevgenij Pľuščenko sa v apríli 2008 predstaví v Bratislave a v Košiciach: „Dnes sa dá vyhrať krátky program s kombináciou dvoch trojitých skokov a pritom urobiť tri - štyri chyby.“

Slovensko-srbský tandem má 2 roky
Trénerom srbského tenisového zázraku a adepta na post svetovej jednotky Novaka Djokoviča je Slovák Marián Vajda. Po turnaji v Roland Gaross sa uvidí, či potiahnu spolu ďalej.

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac