December 2008

BOL MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK ZÁSTANCOM MONARCHIE?
Prof. Dr. Milan Stanislav Ďurica, SDB
Európania musia pochopiť kresťanstvo
Nitriansky hrad a jeho katedrála
Vitajte v Hoteli Doubletree by Hilton Košice
Zmodernizovaná hotelová ikona
Zázrak vytesaný v skale
Koľko bude stáť prekonanie krízy?
Ruskí producenti ropy uťahujú opasky
Vznikla Euro-mediteránska univerzita
Európske hriechy v Palestíne
Nechcú zdegradované senáty
Peter Solej a jeho kniha Slovenská koruna 1993-2008
Maďarskí nacionalisti „kopú“ do Slovenska
Knihy pre slovenské deti v Kulpíne
Ako vznikala prvá SNR (3.časť)
Kysucké literárne križovatky
Nemusí sa za nič hanbiť

BOL MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK ZÁSTANCOM MONARCHIE?
Je to otázka, ktorá sa môže zdať byť na prvý pohľad absurdná. A najmä vtedy, ak si uvedomujeme chýbajúce jednoznačné vysvetlenie smrti tohto jedného z hlavných zakladateľov česko - slovenskej štátnosti, z ktorého Masarykov režim chcel urobiť hrdinu čechoslovakizmu a spolutvorcu Česko - Slovenskej republiky. S touto otázkou už prišli aj viacerí z jeho životopiscov. Ako pri každej kontroverznej historickej osobnosti, aj v tomto prípade to niektorí z nich pripúšťali, iní radikálne odmietali. Nuž nebude od veci, ak sa pokúsime dať na túto otázku fundovanú odpoveď na základe bohatej literatúry a dokumentačných svedectiev.
Ak niekto dobre poznal Milana R. Štefánika, tak to iste bol jeho bezprostredný nadriadený - francúzsky generál Maurice Janin, s ktorým Štefánik blízko spolupracoval počas svojej poslednej vojenskej kariéry. Vo svojich spomienkach pod dátumom 26. augusta 1916 zaznamenal, ako bol prekvapený, keď mu Štefánik v rozhovore krátko pred svojím odchodom do Kyjeva nečakane povedal: „Bude to krásny deň, keď budeme korunovať českého kráľa!“ A ešte dodal, že iste na to pozve aj generála Janina. Keď to chcel Janin uverejniť vo svojom rozhovore pre časopis hanáckeho pluku na Sibíri, T. G. Masaryk zakročil a dosiahol, že práve túto vetu musel z textu odstrániť, „aby výraz monarchistických tendencií zo Štefánikových úst nepoplietol hlavy legionárom“.
2. septembra 1916 sa Štefánik počas vysoko diplomatického rozhovoru s ruským generálom Alexejevom dotkol aj otázky možného pozvania ruského princa na český trón. A na ceste domov generálovi Janinovi opätovne prejavil svoju radosť nad tým, že sa takáto korunovácia v Prahe stáva stále pravdepodobnejšou.
V januári 1917 sa Štefánik pred ¬Janinom opäť rozhovoril o budúcom českom kráľovi, pričom však počítal aj s kandida¬túrou niektorého francúzskeho princa z ¬Orléansu, respektíve aj s Romanovcom Michalom Alexandrovičom. Počas toho istého pobytu v Rusku v ďalšom rozhovore Janinovi načrtol, že aj talianska kráľovná-matka sa usiluje o to, aby sa na český trón dostal taliansky princ a že markýz Carlotti sa usiluje o dohodu s Ruskom. Z niektorých prameňov sa dozvedáme, že v podobnom zmysle sa Štefánik vyslovil už koncom novembra 1915 počas návštevy talianskej kráľovnej-matky, keď po leteckej havárii ležal ranený v nemocnici v Ríme.
Aj v ďalších rozhovoroch s ruskými generálmi sa Štefánik rád zmieňoval o tejto otázke. Janin však vycítil, že práve otázka monarchie bola jednou z príčin jeho hlbokého rozporu s Benešom a Masarykom, ktorí v tejto veci nepripúšťali inú možnosť ako republiku. Už počas spoločnej cesty na Sibír cez Spojené štáty americké, ktorú Štefánik nastúpil spolu s Janinom 28. augusta 1918, sa Štefánik často sťažoval na Beneša za jeho diktátorské sklony, ale aj na Masaryka, ktorý sa obklopoval „niektorými osobami“, ktoré Štefánik nechcel menovať.
Za definitívny zlom v jeho vzťahu k Masarykovi a k Benešovi možno považovať chvíľu, keď pred vylodením v Japonsku mu Janin ukázal japonské noviny z 25. októbra 1918. Bolo v nich uverejnené Vyhlásenie nezávislosti československého národa zo 14. októbra 1918. Pod týmto vyhlásením boli podpisy Masaryka, Beneša a Štefánika, ktorý však o ničom nevedel (od Beneša dostal o tom správu až 26. októbra). Toto vyhlásenie, ktoré obsahovalo celý rad ustanovení, s ktorými Štefánik nemohol súhlasiť, vyvolalo jeho hlboké sklamanie. Pripravil dlhý protestný telegram, ktorý ihneď poslal Masarykovi prostredníctvom francúzskeho veľvyslanca v Tokiu. Až vtedy totiž Štefánik zistil, že jeho dvaja českí partneri pri zakladaní česko - slovenského štátu vôbec nezohľadňovali jeho osobné stanoviská a postavili pred svetovú verejnosť výlučne svoju koncepciu s jeho podpisom, ku ktorému sa nepriznával a proti ktorému hneď tvrdo protestoval. Jedným z týchto podstatných rozdielov bolo aj vyhlásenie republiky s úplným ignorovaním osobitného postavenia Slovenska v novom štáte, ktoré Štefánik vo všetkej svojej diplomatickej aj vojenskej činnosti mal stále na mysli, aj keď vzhľadom na medzinárodnú situáciu to nie vždy verejne vyhlasoval.

Prof. Dr. Milan Stanislav Ďurica, SDB
slovenský historik, publicista, univerzitný profesor a nositeľ
Radu Veľkého dôstojníka za zásluhy Talianskej republiky

Európania musia pochopiť kresťanstvo
„Teraz prežívame finančnú krízu, pretože nastúpil rozdiel medzi každodennou prax¬ou a tým, čo by malo vyplývať z vnútra človeka, najmä jeho zodpovednosť - nebudem kla¬mať, nebudem robiť veci proti ľudstvu, pretože verím v Boha,“ tvrdí profesor Tadeusz Zasępa, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Nitriansky hrad a jeho katedrála
Starobylá Nitra je matkou slovenských miest. Hovorí sa jej, že je mestom kniežat Pribinu, Rastislava i Svätopluka.

Vitajte v Hoteli Doubletree by Hilton Košice
Okrem luxusných izieb a apartmánov má biznisová klientela k dispozícii aj komfortné kongresové priestory, ktoré konečne zaradia Košice na mapu kongresových miest v strednej Európe.

Zmodernizovaná hotelová ikona
„Je prvou z rodiny Hilton Hotels na Slovensku a zároveň jednou z prvých v Európe so značkou Doubletree,“ hovorí Július Rezeš, predseda predstavenstva spoločnosti Interhouse Košice, a. s.

Zázrak vytesaný v skale
Cez Petru, červené mesto Nabatejcov, prejde denne 3000 turistov. Obdivujú nielen starobylé stavebné umenie, ale najmä ohromujúce dielo prírody.

Koľko bude stáť prekonanie krízy?
Ruská vláda negarantuje vklady v ban¬kách, ale poskytuje bankám peniaze. Aktíva tridsiatich najväčších bánk v Rusku, usporiadaných podľa veľkosti aktív, narástli v priemere o 30 až 50% od januára do augusta 2008.

Ruskí producenti ropy uťahujú opasky
10. novembra 2008 ruskí ropní magnáti diskutovali s predsedom vlády Vladimírom Putinom o problémoch spôsobených prudkým poklesom ceny ropy na svetovom trhu.

Vznikla Euro-mediteránska univerzita
Zakladajúcim členom tejto medzinárodnej univerzity, ktorú podporuje Európska únia a Liga arabských krajín, je aj Prešovská univerzita.

Európske hriechy v Palestíne
Akú zodpovednosť má EÚ voči Palestínčanom? Namiesto toho, aby Veľká Británia odovzdala krajinu Palestínčanom, ako im to sľúbila, rozdelila im krajinu na tri časti: židovskú, arabskú a na Jeruzalem.

V Záhorskej galérii v Senici vystavujú až sedemdesiat obrazov Martina Benku
V Záhorskej galérii vystavujú až sedemdesiat obrazov Martina Benku.

Nechcú zdegradované senáty
„Momentálne pracuje v zahraničí asi 200 tisíc slovenských občanov. Až 90 percent z nich nemá žiadne alebo len veľmi chabé, skreslené a nepravdivé informácie o dru¬hom pilieri,“ konštatuje Andrej Kolesík, predseda Mladých sociálnych demokratov.

Peter Solej a jeho kniha Slovenská koruna 1993-2008
Obsahom tejto knihy sú informácie a grafické vyobrazenia lícnych a rubových strán všetkých slovenských obehových a pamätných mincí i bankoviek, ako i mincí a banko¬viek spoločnej európskej meny s konkrétnym vyznačením ochranných prvkov papierových platidiel a ich popisom.

Maďarskí nacionalisti „kopú“ do Slovenska
V novembri 2008 provokovali na území Slovenska dvakrát - počas Sviatku všetkých svätých (Dušičiek) na futbalovom zápase v Dunajskej Strede a v Kráľovskom Chlmci, kde si v uniformách Národnej stráže a položením venca pripomenuli Viedenskú arbitráž.

Knihy pre slovenské deti v Kulpíne
Žiaci košickej Základnej školy sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici sa postarali o nebývalú zbierku kníh pre knižnicu Základnej školy v srbskej Vojvodine.

Ako vznikala prvá SNR (3.časť)
Maďari sa vzdali Rusom. Keď vo Varšave rakúsky cisár František Jozef I. pobozkal ruku ruskému cárovi Mikulášovi I., pomoc malých slovanských národov už nepotreboval.

Kysucké literárne križovatky
Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2008 má za sebou už štvrtý ročník.

Nemusí sa za nič hanbiť
Bratislava privítala ďalšieho vzácneho hosťa z oblasti športu, presnejšie zo sveta šachu. Anatolija Karpova, ktorý v Art Hoteli William slávnostne otvoril zápas medzi družstvami slovenských a českých vrcholových manažérov.

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac