Február 2005

Sme spojencami USA alebo EÚ?
Zastaví úpadok vysokého školstva znalostná ekonomika?
Kežmarský hrad
Na čom sa dohodnú Bush a Putin?
Poliaci poznajú lepšie Slovensko ako Slováci Poľsko
Majestát pulského amfiteátra
V Slovenskej Ľupči melú počítače aj televízory
Hotel Lux – váš domov na cestách
Kvalita vody v Prešovskom kraji je alarmujúca
Musíme si chrániť osobnú i národnú identitu
Európa potrebuje učiteľov
O čom diskutujú slovenskí poslanci v Európskom parlamente
Poďte do sveta čarodejníkov a čarodejníc
Plesová tradícia zahraničných vzťahov v Redute
Kariérista či politik s intuíciou?
Abeceda úspechu: Myslením k bohatstvu
Smiech je strážcom smútku
Oplatilo sa mu zaťať

Sme spojencami USA alebo EÚ?
Francúzsky kresťanský demokrat Robert Schuman, Otec Európy, kedysi povedal: „Európa nesmie byť sférou vplyvu a vykorisťovania, vyhradenou akejkoľvek nadvláde, či už politickej, vojenskej alebo ekonomickej.“ Na tento jeho výrok som si spomenul, keď som začal premýšľať nad zmyslom Bushovej návštevy Európy a jeho divadelným predstavením s Putinom v Bratislave, z ktorého sú tak vystrašení a „pokakaní“ takmer všetci slovenskí politici. Časť z nich sa správa ako pubertálne deti, ktorým strýčko Sam už konečne kúpil hamburger a colu, aby mal od nich pokoj, pretože ho už dlho škrabkali po zadku a za slepú vernosť žobrali aspoň o malú odmenu...
Iná časť slovenských politikov je zase v takom šoku, že sa ani v neformálnej generálke pred pristátim Air Force One na záložnom letisku Austrian Airlines v Bratislave nevie vykoktať a povedať aspoň tri súvislé vety. O čom? Napríklad o tom, či Slovensko ako člen EÚ je ešte spojencom USA a v akých oblastiach politiky môže či nemusí túto veľmoc, ktorá je závislá na európskych prisťahovalcoch, jednoznačne podporovať.
Transparentnú politiku Slovenska voči USA a EÚ nevie Slovákom odprezentovať ani jeden člen slovensko - maďarskej vlády. A z pohľadu politického marketingu majú na to jedinečnú príležitosť, veď kedy, ak nie teraz, keď na Slovensko po prvýkrát priletí „Otec sveta“? Premiér síce hovorí o akomsi priateľstve medzi ním a G.Bushom, ale jeho obsah si netrúfol definovať. Že by ich spájal rekreačný beh a bicyklovanie? Alebo viera v Boha či kresťanskodemokratická politika? Mlčí aj iný kresťanskodemokratický politik Pál Csáky, ktorý je neoficiálnym premiérom slovenských Maďarov a je zodpovedný za integráciu Slovenska v Európskej únii. Ostatní ministri sú radi, že sú ministrami a to im zrejme v našej úvahe aj stačí. Veď ktorý Slovák by aj pochopil, o čom hovoria a mali by národu hovoriť? Mlčia aj poslanci i prezident. Škoda, že nemohli byť napríklad na stáži v slovinskom kúpeľnom meste Bled v roku 2001, aby si na prvom summite Bush - Putin na neutrálnej pôde všimli väčší zmysel malých národov pre dôstojnosť, národnú slobodu a nezávislosť.
Od amerického prezidenta, ktorý síce tvrdí, že verí v Boha, nemôžeme očakávať jednoznačné odpovede na otázku, či v USA a vo svete presadzuje napríklad kresťanskodemokratickú politiku a sociál­nu solidaridu. Na túto tému nemá poradcov a je otázne, či by jej aj rozumel. Navyše, o tejto téme sa môže v USA akurát tak šuškať, pretože už niekoľko desaťročí sú prevažným hitom židovských hollywoodskych scenáristov iba bezduché seriály a filmy, holokaust, novodobí nemeckí nacisti, ktorí chcú zničiť USA alebo vykradnúť jej menové rezervy v New Yorku, alebo islamskí teroristi... Kto dnes, okrem médií, celosvetovo formuje verejnú mienku poddaných globalizácie a obetí kultúry vymývania mozgov? Nie je to práve Hollywood, ktorý stále nemá celosvetového konkurenta?
V mene ropy a neschopnosti ukončiť polstoročnú vojnu na Blízkom východe rozdelil George Bush Európu na starú a novú. Starú, najmä Francúzsko, zosmiešňuje, pretože sa postavila na odpor voči invázii a prenikaniu americkej pseudokultúry do Európy. Tú novú Európu, do ktorej zaradil aj Slovensko, vyzdvihuje, pretože mu pochlebuje, ustupuje a je verným žiakom amerických ekonomických pokusoch na ľuďoch. Koľko už Slovensko investovalo do americkej vojny so Srbskom a Čiernou Horou, Irakom a Afganistanom a koľko z tejto vojny získalo? Priniesli tieto vojny Slovákom väčší pocit bezpečnosti a vyššiu životnú úroveň? Ako sa na Slovákov pozerajú Srbi, Iračania a Afgánci? Ako na svojich priateľov alebo ako žoldnierov v cudzích službách?
Na jednej strane Svetová banka chváli reformy slovenskej vlády, na druhej strane Európska únia kritizuje narastanie chudoby a regionálnych rozdielov na Slovensku. Brusel hovorí o cieľoch Lisabonskej stratégie a sociálnej hospodárskej politike, investíciách do kultúry a školstva, naša pravicová vláda o tom, že na to nemá a mať ani nebude...Tak, ako naši politici nie sú schopní slobodne hovoriť o Bushovej politike (médiá používajú namiesto nich rôznych analytikov), nie sú schopní hovoriť ani o európskej politike a v čom ju môžu a vedia ovplyvniť. Slovenská politika, ktorá svojim myslením zaostáva nielen za susedmi, by mala byť národná, proeurópska a neutrálna voči americkej politike. Neutrálna preto, že Slováci ako slovenskí občania nemajú možnosti ani šance ovplyvňovať hospodársky, sociálny ani kultúrny vývoj v USA, nemôžu tam slobodne cestovať a slobodne pracovať. Toto si môžu dovoliť iba na Slovensku a v EÚ.

Mgr. Róbert Matejovič
šéfredaktor
kurier@dodo.sk

Zastaví úpadok vysokého školstva znalostná ekonomika?
„Všetky reformy, ktoré prebiehajú, sa uplatňujú bez širšieho zapojenia odborníkov. Sú prospešné silným lobistickým a investičným skupinám. Ich cieľom nie je riešiť reálne problémy v odvetviach národného hospodárstva, ale zmocniť sa verejných zdrojov a podriadiť si ich,“ tvrdí Milan Murgaš, ekonóm a rektor Univerzity Mateja Bela.

Kežmarský hrad
V roku 1702 si slobodné kráľovské mesto Kežmarok zakúpilo renesančný prepychový hrad do svojho vlastníctva.

Na čom sa dohodnú Bush a Putin?
Obidvoch trápi osud Jukosu a perspektíva ďalšieho obchodovania s ropou, lov na teroristov a spôsoby upevňovania, rozširovania a ochrany svojej moci.

Poliaci poznajú lepšie Slovensko ako Slováci Poľsko
„U nás bolo zakorenené, že sme susedili s Uhorskom, teda s Maďarmi. Poliaci si nepamätajú, ako vyzeralo Slovensko pred Prvou svetovou vojnou,“ hovorí Zenon Kosiniak-Kamysz, poľský veľvyslanec na Slovensku.

Majestát pulského amfiteátra
Pravým synonymom Puly, ktorá má podľa gréckeho geografa Strabóna tritisícročnú históriu, je Vespiasanov amfiteáter.

V Slovenskej Ľupči melú počítače aj televízory
Slovensko má konečne linku na spracovanie elektroodpadu. Spoločnosť Elektro recycling, s.r.o. ju ponúka aj výrobcom elektronických a elektrických zariadení v Európskej únii.

Hotel Lux – váš domov na cestách
Mojou filozofiou je slušnosť, vľúdnosť a úsmev, ktoré síce nestoja nič, ale hostia si ich zapamätajú a vrátia sa,“ hovorí Ján Bočkay, úspešný slovenský hoteliér.

Kvalita vody v Prešovskom kraji je alarmujúca
Irena Belohorská, poslankyňa Európskeho parlamentu, finančne podporila projekt, ktorý má zobudiť kompetentných, aby našli alebo pomohli nájsť finančné zdroje pre výstavbu čističek odpadových vôd, kanalizácie a verejných vodovodov.

Musíme si chrániť osobnú i národnú identitu
Masmédiá budú doslova ovládať svet. Nadnárodné koncerny budú diktovať, budú hľadať najlacnejšie pracovné sily, vlády budú povoľné na úkor vlastných občanov, budú sa žmýkať najväčšie zisky.

Európa potrebuje učiteľov
Ľudské zdroje sú hlavnou devízou, ktorú Európska únia má. Európa bude takou, akú si ju Európania vytvoria. Učitelia sú v celom tomto procese nenahraditeľní. Musíme preto investovať do našich učiteľov.

O čom diskutujú slovenskí poslanci v Európskom parlamente
Máme stavať európsky dom na prekrútenej histórii? Ukrajina – most medzi Ruskom a EÚ. Nové členské krajiny právom očakávajú ústretovosť a nie stavanie bariér v pohybe pracovnej sily.

Poďte do sveta čarodejníkov a čarodejníc
Pozor na veľkú hlavu ježibaby, nejedla už 300 rokov. Na koho sa pozrie, premení sa na kameň a rozpadne sa.

Plesová tradícia zahraničných vzťahov v Redute
Cenu Karola Rybárika získal Alexander Duleba, riaditeľ Výskumného centra Spoločnosti pre zahraničnú politiku. Mediálne ples podporili televízia TA3 a časopisy Dimenzie, EuroReport a Slovak Golf Revue.

Kariérista či politik s intuíciou?
Osudy Vavra Šrobára skrývajú stále veľa záhad, na ktoré možno nevedel odpovedať ani on sám: „Slovensko je v hlbokom závoze a hlasizmus je pokusom dostať ho z neho. Nehľadá silu Slovenska tam, kde už bola stratená, ale tam, kde sa zachovala, v ľude.“

Abeceda úspechu: Myslením k bohatstvu
Stanovte si najprv v duchu presnú čiastku peňazí, po ktorej túžite. Nestačí povedať si: „Chcem veľa peňazí.“ Suma musí byť jednoznačne určená.

Smiech je strážcom smútku
„Niekedy si iba na plagáte všimnem, že náš herec či herečka už účinkuje v inom divadle a, žiaľ, dosť často v titule, čo má chvíľami viac ako blízko k bulvárnej komercii. A mne zostane iba jediné: zase začínať od začiatku. Chvalabohu, talenty sa na Slovensku rodia stále,“ hovorí radošinec Stanislav Štepka.

Oplatilo sa mu zaťať
Legendárny Stan Mikita o tom, prečo sa nestal trénerom, aký bol hokej v jeho ére a aký je súčasnosti, o peniazoch či o slovenskom srdci.

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac