Február 2009

Rozmýšľajme a nepodliehajme panike z hospodárskej krízy
Chcú chrániť ¬národné i univerzálne kultúrne dedičstvo
Chorvátske malé Lurdy
Sicílske Cefalú Ernesta Zmetáka
Obamove prekážky
Podlahy Europarkett poznajú aj v Microsofte
Výhody vodnej elektrárne pod Starhradom
Gaza je skúška svedomia
Únos Ukrajiny
Informačné salvy plynovej fronty
Kossuth a jeho aradskí martýri
Hra Horúce leto 68
Ohníky krásnej paniky
Grafické vitráže Milana Tomiča
Komu prekáža dominancia Slovenska?
Bol to bojkot!
Dominátori

Rozmýšľajme a nepodliehajme panike z hospodárskej krízy
Ako keby sme boli v začarovnom kruhu. A možno je to oveľa jasnejšie, ako sa nám zdá. Hospodársku krízu v USA a v západnej Európe nespôsobila finančná kríza, ale najmä nadbytočná výroba. Američania a západná Európa oddialili je vypuknutie v 90-tych rokoch vďaka novým trhom v strednej a vo východnej Európe, ktoré uplatňovali neoliberálne ekonomické teórie o voľnom trhu a masívnej privatizácii. Pod heslom Štát je najhorší gazda sa vlády povinne, niekedy aj nedobrovoľne zbavovali všetkého, čo mohlo konkurovať západnému dotovanému dovozu a dotovanej výrobe. Ľudia, trh a výroba sa museli v tejto časti Európy (niekde aj za cenu občianskej vojny) preorientovať takmer za 24 hodín, pretože viac ako rozum bola lákavejšia politická odmena - najprv rýchle členstvo v NATO, ktoré posunulo americké základne do ďalších regiónov v Európe, a potom členstvo v Európskej únii, v klube štátov, ¬ktoré sa podriadili americkej globalizácii a zvykli si žiť na dlh.
Inými slovami, stredná Európa musela prekonať bolestivú hospodársku transformáciu, aby pomohla predĺžiť prosperitu amerických a západoeurópskych bánk, finančných inštitúcií a firiem, stať sa cieľovým trhom ich nadprodukcie. Stredná Európa sa musela „zbaviť“ závislosti od socialistického ¬RVHP a ruského rubľa, aby uvoľnila cestu ďalej na východ Američanom a západu a padla do chomúta takzvaného zjednocujúceho sa trhu Európskej únie. Ako vieme, na tomto „slobodnom trhu“ dominuje byrokratmi kontrolovaná produkcia cez rôzne kvóty (dokonca aj na kyslík a emisie), skryté dotácie, predvstupové, štrukturálne alebo rozvojové fondy. Následky tohto diktátu „slobodného trhu“ mal prekryť životný komfort v podobe nákupov áut, domov, tovarov, služieb a dovoleniek na dlh – cez lízingové a kreditné spoločnosti či rôzne úvery.
Skúsme sa lepšie pozrieť pravde do očí, postačí aj na Slovensku. Jeho vláda, respektíve jej Rada pre hospodársku krízu sa usiluje čeliť hospodárskej recesii balíčkom rôznych opatrení. Spomeňme si, ako občania Slovenska, jeho podnikatelia, malé a stredné firmy, museli prežiť balíček pravicových reforiem a uťahovania si opaskov, aby sa mohli mať lepšie a „zdravšie“. Koľko trvala táto cesta k lepšiemu? Iba 20, či len 10 rokov od novembra 1989? A koľko sme žili a rozvíjali sa v toľko sľubovanom trvaloudržateľnom raji, či rozvoji? Tri, dva, či jeden rok? Alebo ešte sme ho ani nezažili, podobne ako komunizmus? A teraz opäť balíček opatrení, a čoho? Rozdávania peňazí? Koho na Slovensku postihla kríza? Nie náhodou tie veľké nadnárodné firmy, ktoré boli, na úkor malých a stredných podnikateľov, daňovo a dotačne zvýhodňovaní, aby zabezpečili prácu ľuďom a naplnili priemyselné parky? Práve tieto firmy, ktoré využívali najmä nízku cenu práce na Slovensku, teraz znižujú produkciu, prepúšťajú a zatvárajú ako prví. Potom ich dodávatelia a výrobní partneri. Ich chce vláda finančne opäť dotovať z daní poplatníkov, len aby sa udržala zamestnanosť? A čo a pre ktorý trh budú za tieto peniaze vyrábať? Opäť na sklad? Koľko mesiacov to takto môže vydržať?
Rada pre hospodársku krízu nie je zatiaľ schopná povedať národu pravdu: predmetom krízy je výroba a jej odbyt, nižšie výrobné náklady v Číne a Indii. Na čo sú začínajúcim podnikateľom dotácie, malým a stredným firmám odvodové dotácie, keď sami nevedia vyriešiť základnú otázku: čo mám vyrábať a pre koho? V čom mám teraz podnikať? Čo ma má vlastne motivovať k tomu, aby som začal podnikať alebo aby som si založil firmu?
Keď členovia Rady pre hospodársku krízu nevedia nájsť odpovede na tieto otázky, čo potom majú robiť sociálne podniky? Iba zametať, kosiť a čistiť Slovensko? Len pre porovnanie: ťažko skúšané Srbsko a jeho vláda si v rámci balíčka určila dve priority: podporovať firmy, ktoré exportujú, a podporovať domácu výrobu. Srbsko nie je na šťastie, či na nešťastie ani kandidátskou krajinou EÚ a má colnú úniu s Ruskom... Má dnes Slovensko svoju domácu výrobu a ak áno, môže a vie obnoviť svoju sebestačnosť? Chce ju vôbec v niečom obnoviť? Myslím si, že toto sú témy, o ktorých sa má verejne a odborne diskutovať. Podobne ako aj téma, prečo štátne a vládne inštitúcie, takisto aj samosprávne orgány, ktoré žijú najmä z daní občanov, neprepúšťajú prebytočných úradníkov a zamestnancov, podobne ako súkromný sektor? Boja sa ich azda poslať na ¬výstavbu bratislavského terminálu, nasadiť na práce v rámci dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, sadiť zemiaky alebo píliť stromy? Ak to majú zvládnuť prepustení zamestnanci súkromných firiem, tí štátni či samosprávni to nemôžu a nemusia? Prečo vláda necháva opäť najväčšiu ťarchu na prekonanie krízy na fantáziu a tvorivosť súkromného sektora, malých a stredných podnikateľov?
Na čo potom existuje ministerstvo hospodárstva, ktoré zatiaľ zviditeľnilo svoju aktivitu len na zámere založiť spoločný štátny podnik s ruským Gazpromom na dodávky plyny a výstavbu zásobníkov. Ak je však štát súčasťou trhu, môžu nimi byť predsa aj jeho firmy, zamestnanci aj úradníci.
Napadá mi ešte jedna myšlienka. Vizitkou štátu sú budovy a zariadenia polície, budovy železničných a autobusových staníc, škôl, univerzít, nemocníc, sociálnych zariadení, parky, chodníky, cesty... Dlhodobo sú v úbohom stave. Chýbajú detské ihriská, športoviská, mnohé materské školy a základné školy používajú zastaraný inventár, stoličky, nábytok, koberce... Ak chce štát či vláda pomôcť súkromnému sektoru a najmä živnostníkom, môže predsa využiť ich služby a objednať si ich na komplexnú rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu. Nepotrebujú na to žiadne tendre a verejné súťaže. Slovenská vláda a jej Rada by mala preto citeľne zvýšiť tlak najmä na produkciu a výkon štátnych zamestnancov a úradníkov, podobne aj na regionálne, mestské a obecne samosprávy. Ak za nich „kope“ v rámci udržania zamestnanosti a sociálnych istôt v konfrontácii so súkromným sektorom, mala by od nich požadovať aj primerané výkony. Práce je na Slovensku dosť pre všetkých.

Mgr. Róbert Matejovič, šéfredaktor, e-mail: dimenzie@internet.sk

Chcú chrániť ¬národné i univerzálne kultúrne dedičstvo
„Otázkou ostáva, či financovanie zahraničných univerzít z verejných zdrojov slovenskej republiky nepodlomí ekonomickú silu slovenských univerzít natoľko, že nebudú schopné prežiť,“ hovorí Martin Mišút, rektor Trnavskej univerzity.

Chorvátske malé Lurdy
Nájdete ich dva kilometre od centra mesta Makarska vo svätostánku (sanktuáriu) Matky Božej Lurdskej, zvanom Veprice.

Sicílske Cefalú Ernesta Zmetáka
V pýche palermskej provincie má slovenský maliar pamätnú dosku. Za šírenie dobrého mena ostrova vo svete mu udelili aj pamätnú medailu in memoriam.

Obamove prekážky
Jeho stimuly reštartujú továrne v číne. Kríza má globálny charakter. Podľa Leviho inštitútu si zastavenie úpadku amerického hospodárstva vyžaduje federálny deficit v objeme dva a viac triliónov dolárov.

Podlahy Europarkett poznajú aj v Microsofte
V Zemianskej Olči, v neveľkej dedinke blízko Veľkého Medera na juhozápadnom Slovensku, vyrábajú už šiesty rok špičkové trojvrstvové a antialergické drevené plávajúce podlahy pod značkou Europarkett.

Výhody vodnej elektrárne pod Starhradom
Jej atrakciou má byť aj 12 metrov dlhý vodopád, mlynské kolo, lodný výťah pre pltníkov a ekoareál s biokoridorom a rybničným hospodárstvom. Vďaka nemu sa vo Váhu možno opäť objaví pôvodný predátor - hlavátka.

Gaza je skúška svedomia
Zatiaľ čo celý kresťanský svet oslavoval Vianočné sviatky a narodenie Ježiša Krista, v kolíske kresťanstva, vo Svätej zemi, zomierali palestínske deti. Opäť kvôli synom z rodu Dávidovho.

Únos Ukrajiny
Je priskoro zatiaľ hovoriť o istom víťazstve Moskvy a Berlína v „bitke o Ukrajinu“. Americká pauza sa skoro skončí a nakoľko sú nádejné nemecko - ruské „háčiky“, na ktorý je chytený taký prelietavý politik ako Júlia Tymošenková, ukáže až budúcnosť.

Informačné salvy plynovej fronty
Po podpise dohody o dodávkach a tranzite plynu medzi Gazpromom a Naftogazom experti a politici bilancujú dôsledky rusko-ukrajinskej informačnej konfrontácie.

Kossuth a jeho aradskí martýri
V rámci emancipácie národov v stredoeurópskom priestore vystupovali v revolučných rokoch 1848 - 1849 najaktívnejšie Maďari. Ich boj proti cisárskej Viedni skončil síce neúspešne, ale len vďaka tomu, že Viedni prišli na pomoc ruské vojská.

Hra Horúce leto 68
9. januára 2009 vo Fairview Theatre v Toronte, ktoré slúži komunitným divadlám, bola svetová premiéra hry Horúce leto 68. Pre Torontské slovenské divadlo ju napísal MUDr. Viliam Klimáček, významný slovenský dramatik, ktorý ju venoval svojmu bratovi a priateľom v Kanade.

Ohníky krásnej paniky
Jej poézia, plná zmyslovo konkrétnej obraznosti, nehy, erotickosti vyváženej hľadaním hodnôt trvácnejších ako je pominuteľnosť chvíle, bude zaiste príjemným čítaním.

Grafické vitráže Milana Tomiča
Patrí k pôvodných maliarom rozpoznávajúceho umeleckého výrazu, ktorý sa vo veľkej miere odchyľuje od dominantných manieristických trendov.

Komu prekáža dominancia Slovenska?
Najúspešnejším slovenským športovcom v ankete Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov Športovec roka 2008 sa stal 29-ročný vodný slalomár Michal Martikán. V ankete triumfoval už po štvrtý raz.

Bol to bojkot!
Trojnásobných olympijských víťazov vo vodnom slalome, súrodencov Petra a Pavla Hochschornerovcov, nahnevali hlasovacie lístky v ankete športových novinárov a STV, ktorá od nich požadovala, aby na pódiu rapovali.

Dominátori
Bol to skutočný šok pre celý tenisový svet. Slovenský pár Dominik Hrbatý - Dominika Cibulková, ktorý ,,len tak” na turnaj o Hopmanov pohár pozval riaditeľ turnaja Paul McNamee, obrátil papierové predpoklady naruby.

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac