Január 2004

Kedy bude bratislavská optika celoslovenská?
Chceme robiť modernú ľudovú politiku
Debrecín
Špecialisti na investičné regionálne projekty
Nájde si posledný slovenský kolár svojho nasledovníka?
Je nádherné mať slovenskú školu
Welcome in Las Vegas!
Poľsko tlačí Ukrajinu do únie
Termálny aquapark pod Tatrami
Distribúcia elektriny bude vždy regionálnym obchodom
Kríza politických strán, alebo kríza straníckej politiky?
Aké bude Slovensko v zjednotenej Európe?
Sninské rybníky a Biele kamene
Kedy sa skončí príbeh o zrovnoprávnení pohlaví?
Krv a víno pri Grünwalde
Farby života
Ako sa zmenili Fíni?
Michal Beleň
Kaddáfí junior sa medzi hviezdy nezaradil

Kedy bude bratislavská optika celoslovenská?
Chudák Bratislava a niektorí bratislavskí politici. Akú veľkú "obeť" museli priniesť, keď sa pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2004 museli skloniť pred "ponižujúcim" rozhodnutím parlamentu - vyčleniť "až" 200 miliónov Sk na rozvoj podvyživených regiónov a regionálnej samosprávy. Ide o zdroje získané v rámci odvodov prirodzených monopolov (Slovenské elektrárne, SPP...), ktoré prevažnú časť výkonov, teda aj ziskov, vykazujú v slovenských regiónoch a nie v Bratislave, kde majú formálne sídlo. Minister financií Ivan Mikloš, koreňmi východniar z Vranova nad Topľou, v televízii rezolútne vyhlásil, že tieto peniaze budú Bratislave chýbať (!) a vážne poškodia jej (stále verejnosti neznámy) rozvoj... Iniciátor rozpočtovej zmeny Ivan Šimko, ktorý sa začal štylizovať do polohy obhajcu záujmov regiónov a osvojil si argumentáciu Združenia miest a obcí Slovenska i zástupcov regionálnej samosprávy, dokonca skonštatoval, že išlo o "veľmi bolestivé, ale spravodlivé rozhodnutie". V Košiciach, počas diskusie so sympatizantmi Slobodného fóra, dokonca povedal: "Hneď po hlasovaní mi volali moji priatelia a opýtali sa ma, či je naozaj pravda, že som ako Bratislavčan hlasoval za túto zmenu".
Namiesto uznania a radosti z toho, že pár Bratislavčanov konečne pochopilo, čo má tvoriť možné jadro spravodlivej regionálnej politiky a finančnej decentralizácie štátu, sme boli svedkami schizofrénie: vnímajú bratislavskí poslanci, politici a členovia vlády, platení z našich, a nie iba z bratislavských daní, Slovensko iba ako Bratislavu alebo ako štát, ktorý má svojich občanov aj mimo Bratislavy? Zhodnotili sami v sebe svoje postoje a nastavili si zrkadlo voči vlastnej citlivosti vnímania a akceptovania problémov aj občanov žijúcich "na zaostalom vidieku?"
Určite nie som sám, ktorému prekáža centralistické zmýšľanie a istá forma existujúceho socializmu v hlavnom meste. Bez väčšej námahy a akosi automaticky prichádzajú do ,,Blavy" investície a pracov­né príležitosti. Blízkosť Rakúska a Českej republiky umožňuje Bratislavčanom pracovať mimo svojho mesta a kraja, ktoré sa tak naduto pýši nízkou mierou nezamestnanosti. Mnohí Bratislavčania (aj tí naturalizovaní), bratislavskí štátni úradníci, manažéri a politici poznajú Slovensko iba z mapy. A ak náhodou sa aj na "vidiek" vyberú, trpia "dlhými cestami" a správajú sa ako ľudia, ktorí práve objavili Ameriku: "Jéj, to sme ani nevedeli, čo na tom Slovensku máme".
Vo voľbách volia tých, ktorých nevolí väčšina Slovenska. A táto väčšina potom paradoxne trpí pod bratislavskou vládnucou menšinou a každý deň sleduje to, ako sa "požiera" medzi sebou. Je z tohto pohľadu vidiek hlúpejší ako hlavné mesto? Skúsme sa zamyslieť aj nad ďalšími otázkami. Čo nám centralisticky zmýšľajúci Bratislavčania doteraz ponúkli a dokázali? Nemali by nám byť vzorom spravodlivého celoslovenského zmýšľania a riešenia problémov? Akú kvalitu života, politiky, kultúry nám predvádzajú? Dusia alebo rozvíjajú regióny? Koľkí z nich sú ochotní prísť žiť a podnikať do regiónov, do podmienok, ktoré naplánovali v centre? Dokedy budú ľudia v regiónoch laboratórnymi myškami tej veľkej a neomylnej bratislavskej politiky a demokracie, ktorá znásilňuje celé Slovensko a vyháňa mnohých občanov do cudziny?
Som presvedčený o tom, že ľudia, ktorí žijú a tvoria hodnoty v regiónoch, sa nemajú za čo hanbiť. Naopak, môžu byť iba pozitívnym príkladom. Zarábajú síce menej a žijú v ťažších podmienkach ako ľudia v Bratislave, ale to je ich výhoda. Náš štát a jeho hospodárska sila totiž nestojí a nepadá na Bratislave. Je jasné, že po vstupe do EÚ porastie význam slovenských regiónov a ich postupná nezávislosť od Bratislavy. Nie je všetko iba o peniazoch a vymývaní mozgov. Ľudia v re­giónoch sú oveľa ľudskejší, tolerantnejší, flexibilnejší, vynaliezavejší, podnikavejší a komunikatívnejší ako mnohí Bratislavčania. Sú lepšie pripravení na vstup do únie a sú základom ďalšieho rozvoja Slovenska. Využite túto šancu.
Mgr. Róbert Matejovič
Šéfredaktor

Chceme robiť modernú ľudovú politiku
"My slepo a tupo neobhajujeme bývalú politiku HZDS, ani slepo a tupo nekritizujeme politiku Dzurindovej vlády. Prišli sme s reálnym pragmatickým názorom, v ktorom nám ide o rozum, nie o to, kto je proti komu, ale o to, kto tu niečo dokáže a je za niečo," tvrdí Viliam Veteška, podpredseda NR SR a ĽS-HZDS.

Debrecín
V revolučnom roku 1849 hlavné mesto Uhorska a sídlo Národného zhromaždenia. V najväčšom protestantskom kostole v Maďarsku 14.apríla 1849 zasadal uhorský parlament, ktorý vyhlásil nezávislosť Uhorska od Habsburskej monarchie.

Špecialisti na investičné regionálne projekty
EUSK, a.s. chce pomáhať najmä predkladateľom projektov z východného Slovenska. Okrem prípravnej a realizačnej fázy ponúkajú skúsenosti z rokovaní, vyjednávaní a lobbingu v bruselských inštitúciách.

Nájde si posledný slovenský kolár svojho nasledovníka?
Príbeh Karola Smreka, ktorý celý svoj život zasvätil výrobe kolies a práci s drevom. Dnes však prežíva obavy, či kolárstvo čoskoro celkom nezanikne: "Pri jeho záchrane by mohol urobiť viac štát, inak oň nadobro prídeme. A to by bola nesmierna škoda. Aj keď je veľmi namáhavé, je krásne a navyše aj mimoriadne voňavé. Vôni dreva sa totiž žiadna iná vôňa nevyrovná."

Je nádherné mať slovenskú školu
Košickí rotariáni svojím darom pomohli založiť knižnicu na slovenskej škole v Užhorode. Pokračujú v zbierke aj pre ďalšie ukrajinské obce a mestá, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Pomoc potrebuje aj Katedra slovenskej filológie na Užhorodskej národnej univerzite.

Welcome in Las Vegas!
Kedysi mafiánsky zázrak nevadskej púšte je neobmedzeným mestom hazardu, biznisu, erotiky a svadieb. Pred dvoma rokmi vyhral sedemnásťročný mladík dva milióny dolárov.

Poľsko tlačí Ukrajinu do únie
Ukrajinci sú v súčasnosti rozdelení na dva približne rovnako silné tábory. Jeden podporuje integráciu štátu v rámci Spoločenstva nezávislých štátov na čele s Ruskom, druhý v Európskej únii. Americký generálny konzul v Krakove vyzval Slovensko, aby robilo to isté čo Poľsko.

Termálny aquapark pod Tatrami
Priťahuje najmä Britov a solventnejšiu klientelu. Spoločnosť Aquapark Poprad, s.r.o. darovala žiakom materských, základných a stredných škôl 1,2 milióna Sk na výučbu plávania.

Distribúcia elektriny bude vždy regionálnym obchodom
"Pre všetkých našich zákazníkov platí to čo pre nás-našim dodávateľom musíme platiť," tvrdí Carl-Ernst Giesting, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE, a. s. Košice.

Kríza politických strán, alebo kríza straníckej politiky?
Stačí, aby sa pod ochranné krídla strany dostal oligarcha, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami iného, v danej strane už dávnejšie etablovaného oligarchu, a dôjde k reakciám, ktoré sa podobajú prírodným javom nebývalej sily a nebývalých rozmerov.

Aké bude Slovensko v zjednotenej Európe?
Sme schopní zachovať si národnú identitu? Dejiny nás učia o tom, že európske národy bez výnimky vznikli súčinnosťou národných štátností a kresťanskej cirkevnej organizácie. To boli hlavné základné kamene existencie Európy.

Sninské rybníky a Biele kamene
Európska únia pomohla za 2 milióny eúr vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v zanedbanom sninskom regióne. Okrem EÚ na projektové aktivity prispel aj štát a mesto Snina. Využijú ponúkanú šancu investori a podnikatelia?

Kedy sa skončí príbeh o zrovnoprávnení pohlaví?
Nespĺňame odporúčania EÚ o zastúpení žien v rozhodovacích procesoch. Ak chceme deklarovať, že sme krajinou, kde platí zastupiteľská demokracia, budeme musieť dať ženám priestor, aby sa reálne na nej podielali.

Krv a víno pri Grünwalde
Porážkou Rádu nemeckých rytierov sa zjednotené poľsko - litovské kráľovstvo, rozľahlé územie od Baltiku až po Čierne more, stalo vážnym súperom a vedúcou mocnosťou východnej Európy.

Farby života
Zelená je synonymom rastu, úvodom k priamej aktivite. Ak sa použije s mierou a s vhodným odtieňom, výborne pôsobí na nervový systém. Jej špinavozelená odroda je synonymom a popisom choroby a nebezpečného útoku bacilov, parazitov a všelijakej "hávede".

Ako sa zmenili Fíni?
Štrukturálne zmeny vo fínskej spoločnosti boli rýchle a rozhodne traumatické. Fínsko sa počas posledných 30 rokov zmenilo z pôvodne poľnohospodárskej krajiny na urbanistickú a vysoko modernú spoločnosť. V rámci týchto rýchlych zmien je potrebné uvažovať o regionálnej identite ako o súčasti globálnej kultúry.

Michal Beleň
Jeho diela sú súčasťou zbierok v Štátnej ermitráži v Sankt Peterburgu, Tretjakovskej galérii, Sanktpeterburgskej mincovni v Rusku a mnohých galériách Ukrajiny. Orientuje sa na tvorbu pamätníkov (básnikov, umelcov, spisovateľov, politických dejateľov, historických osobností), pamätných dosák významným osobnostiam a medailérskej tvorbe.

Kaddáfí junior sa medzi hviezdy nezaradil
Za tučný honorár si na vylepšenie svojej futbalovej techniky prenajal Argentínčana Diega Maradonu. Kondíciu mu pomáhal vylepšovať kanadský dopingový prominent, niekdajší šprintér Ben Johnson.

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac