Máj 2009

Výzvy pre slovenskú politiku vo voľbách do Európskeho parlamentu
Našou povinnosťou je udržať národný postoj
Košice opäť otvorili brány hajdúchom
Etno dedina Karanac
Kosit odoláva blokáde. Taliani sú v šoku
TUKE posilňuje spoluprácu s Američanmi
Reforma Federálneho rezervného systému - 2.časť
Vitajte v postamerickej ére
Iránske prezidentské voľby
Malá dohoda a Dunajský pakt
Nedemokracia funkcionárov MSD
Hudba pre slušných ľudí
Jozef Tóth a jeho slnko pod zemou
Vojvodina a jej atmosféra
Prahu ovládli Slováci
„Neľutujem nič, ani stratu rodiny“

Výzvy pre slovenskú politiku vo voľbách do Európskeho parlamentu
Podľa jednoduchého prieskumu Eurobarometra v júli 2007 dôverovalo Európskemu parlamentu až 72% opýtaných slovenských občanov. O rok neskôr, v októbri 2008, tiež podľa prieskumu Eurobarometra, dôverovalo Európskej únii až 70% opýtaných slovenských občanov. Tieto zaujímavé výsledky prieskumu naznačujú, že účasť slovenských občanov v júnových voľbách do Európskeho parlamentu by mala byť podstatne vyššia ako v roku 2004, keď k urnám prišlo necelých 17% slovenských voličov. Vtedy to bola škandalózne najnižšia volebná účasť v rámci Európskej únie a tvrdá facka pre parlamentné politické strany a ich lídrov, ktorí nedokázali zrozumiteľne a koncepčne komunikovať s voličmi. Väčšina z nich sa vykašľala na heslá, frázy a bilbordy, ktorým nerozumela, na smiešne krátku volebnú kampaň bez zrozumiteľných tém a vypúšťanie balónikov na peších zónach...
Porovnávať dôveru v európske inštitúcie a od nej odvodzovať volebnú účasť v európskych voľbách však nie je možné. Voľby nie sú o číslach a prieskumoch, ale o ľuďoch. A oni ako voliči musia najprv poznať, vidieť a počuť, aby mohli zodpovednejšie rozmýšľať a rozhodovať sa. Ak dôverujem európskym inštitúciám, to ešte neznamená, že automaticky dôverujem aj politickým stranám, ktoré nominujú svojich kandidátov do Európskeho parlamentu. Je logické, že ak im nedôverujem, nerozumiem a nepoznám ich, voliť nepôjdem, pretože nemám kandidáta, ktorého by som volil. A osobitne nie v atmosfére, keď politické strany na Slovensku počas uplynulých piatich rokov vnímali historicky prvých 14 slovenských europoslancov ako dobre platených a „odložených“ ľudí, ktorí by inak „zavadzali“ v straníckej a slovenskej politike. Je preto komické, ak dnes stranícki lídri vyzývajú slovenských občanov, aby išli voliť... Najprv by mali nám, občanom, vysvetliť, ako prijali a doteraz využívali a rozví­jali potenciál svojich poslancov v Európskom parlamente pre stranícku, slovenskú a európsku politiku. Kde je takzvaný odpočet ich využitia a politickej práce? Alebo nájdu súčasní poslanci zvolení za ĽS - HZDS (I. Belohorská, P. Baco, S. Kozlík), KDH (A. Záborská, M. Mikolášik, J. Hudacký), SMER-SD (M. Beňová, M. Koterec, V. Maňka), SDKÚ - DS (P. Šťastný, Z. Pleštinská, M. Gaľa) a SMK (E. Bauerová, A. D. Zolyómi) a poodhalia občanom pravdu o tom, ako mohli úspešne obohacovať európsku agendu o slovenské témy, respektíve prenášať európsku agendu do praktickej politiky materských strán? Alebo sa budú vyhovárať na médiá, že ich to nezaujímalo? Len jeden malý príklad: doteraz ani jeden predseda parlamentnej politickej strany verejne nevyzdvihol a neocenil prácu svojich poslancov! Ak to neurobil doteraz, aký je predpoklad, že zmenil svoje myslenie a vzťah k Európskemu parlamentu?
Po júnových voľbách bude mať Európsky parlament 736 poslancov, o 49 poslancov menej ako v ¬súčasnosti. Slovensko bude zastupovať 13 poslancov. O dôveru slovenských občanov sa budú uchádzať aj títo súčasní európski poslanci: za slovenských ľudovcov z HZDS P. Baco (líder), S. Kozlík a I. Belohorská (najaktívnejšia poslankyňa a členka Konferencie predsedu Európskeho parlamantu), P. Šťastný M. Gaľa, Z.Pleštinská (¬SDKÚ - DS, lídrom je E. Kukan), M. Beňová, V. Maňka (SMER-SD, lídrom je B. Zala), A. Záborská, J. Hudacký, M. Mikolášik (KDH, lídrom je M. Fronc) a E. Bauerová ako líderka (SMK). Ak sa v našej úvahe obmedzíme na doterajšie pôsobenie volebných lídrov jednotlivých strán v kampani, ich pôsobenie v nej je viac - menej nevýrazné, nepresvedčivé a alibistické. Skúsme im ponúknuť dominantné témy. Nájde Eduard Kukan odvahu na to, aby voličom vysvetlil, prečo SDKÚ-DS nepodporila Lisabonskú zmluvu a či chce presadzovať proamerickú alebo európsku politiku? Čo konštruktívne a objavné povie ľuďom kresťanský konzervatívec Martin Fronc, keď ako minister školstva nevedel využiť potenciál J.Fígeľa, európskeho komisára, pre slovenské školstvo, kultúru a vedu? Otvorí otázku o tom, ako zachrániť kresťanstvo v Európe pred silnejúcim liberalizmom a islamom? Opustí pani Bauerová mantinely etnického myslenia a oznámi voličom, že už nebude krivo obviňovať Slovensko v zahraničí zo zlej národnostnej politiky? Odsúdi Maďarskú gardu? Vysvetlí Boris Zala voličom, ako chce SMER-SD a európski socialisti efektívne bojovať s globálnou finančnou a hospodárskou krízou? Zostala nám ešte Slovenská národná strana. Jej lídrom je málo známy Dušan Švantner, podpredseda SNS a štátny tajomník ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií. Dúfa, že vďaka nemu budú mať národniari konečne prvého poslanca v Európskom parlamente. Ale otázka je, prečo by ho mali mať? Dokáže SNS, respektíve jej predseda robiť konštruktívnu zahraničnú politiku? Má ju vôbec táto strana? Obávam sa, že nie, a tak dominantná téma pre národniarov by skôr mala byť eurofondy a ich využívanie na Slovensku.
Pozrime sa aj na témy, ktoré vo voľbách do Európskeho parlamentu odporúčajú európski byrokrati. Pripomínam, že hlavným poslaním európskeho poslanca je schopnosť formovať budúcnosť Európskej únie a európsku politiku. Európsky parlament chce prostredníctvom svojej kampane osloviť voličov dôležitými témami, nie abstraktnými myšlienkami, chce vyvolať diskusiu o témach, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život: vyžitie energie, finančný trh, doprava, bezpečnosť, veda, vzdelanie, ochrana spotrebiteľa, migrácia, antidiskriminácia, štandardizácia. Zareagujú na tieto témy slovenskí kandidáti?
Takže si to zhrňme. V celosvetovo najväčších medzinárodných voľbách bude v júni 2009 mať právo voliť 736 poslancov Európskeho parlamentu až 375 miliónov európskych voličov. Zvolení poslanci budú „zastupovať“ 500 miliónov občanov Európskej únie. Dnes je Európsky parlament spoluzákonodarcom, má rozpočtovú právomoc a plní úlohu demokratického dohľadu nad všetkými európskymi inštitúciami. Prijíma európske zákony (smernice, nariadenia), môže schváliť, zmeniť alebo zamietnuť obsah európskej legislatívy. Na strane druhej, má len poradnú pozíciu v tzv. citlivých otázkach, ako sú napríklad dane, priemyselná a poľnohospodárska politika. Európsky parlament sa delí o legislatívnu právomoc s Radou Európskej únie, ktorá je však stále len klubom a nie subjektom medzinárodného práva. Ktorí zo slovenských kandidátov rozumie týmto kompetenciám, má skúsenosti s európskou politikou a vie obhajovať národné, štátne a európske záujmy? Ak poznáte odpoveď, príďte voliť 6.júna 2009!

Mgr. Róbert Matejovič, šéfredaktor, e-mail: dimenzie@internet.sk

Našou povinnosťou je udržať národný postoj
„Štát, ktorí sme založili, musíme vedieť chrániť aj v EÚ, aby dohody a európska politika neoslabili jeho suverenitu a hodnotu,“ tvrdí MUDr. Irena Belohorská, poslankyňa európskeho parlamentu.

Košice opäť otvorili brány hajdúchom
Predstavenie „Košice 1604“ je najväčšou rekonštrukciou bitky zo 17. storočia na Slovensku, na ktorej sa zúčastnili najlepšie vojenské jednotky zo slovenska a z čiech.

Etno dedina Karanac
Ak vyhľadávate zaujímavé miesta pre motocyklistické, cyklistické a víkendové výlety, rád by som vám odporučil regióny východného Slavónska v Chorvátsku, ktoré susedia na severe s Maďarskom, na východe so Srbskom a na juhu s Bosnou a Hercegovinou.

Kosit odoláva blokáde. Taliani sú v šoku
Pošle premiér Fico a minister Jahnátek do Košíc vyjednávačov alebo košická spaľovňa bude naďalej vykurovať iba nebo? Talianski investori sú v šoku, pravicové vedenie mesta Košíc strčilo hlavu do piesku a stále mlčí.

TUKE posilňuje spoluprácu s Američanmi
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach, bol členom delegácie, ktorá navštívila prestížne americké a kanadské univerzity, významné vedecké a výskumné pracoviská a inštitúcie.

Reforma Federálneho rezervného systému - 2.časť
Už pred trid¬siatimi rokmi, si niektorí vedúci predstavitelia Federálneho rezervného systému (FED) boli vedomí jej vplyvu na oslabenie postavenia FED, no svoje obavy neprezentovali verejne.

Vitajte v postamerickej ére
Podľa prieskumu, ktorý sa vykonal na Deň zeme, jedna tretina školopovinných detí vo veku od šesť do jedenásť rokov si myslí, že kým vyrastú, Zem bude úplne zničená. To je novinka, že? Mám na mysli „environmentálne povedomie“ a nie Zem ako takú. Blahoželám Alovi Gorovi, Sierra Clubu i všetkým ekologickým propagandistom verejného vzdelávacieho systému. Urobili skutočne kus záslužnej práce!

Iránske prezidentské voľby
Výsledok je jasný, demokracia v nedohľadne? Prvýkrát v histórií sú šiíti zemepisne spojení od Afganistanu až k Libanonu a to pod vedením Iránu. Reformátori majú ťažkú pozíciu.

Malá dohoda a Dunajský pakt
„Európska bezpečnosť nemôže stavať iba na západnej demokracii. Jej stavba si vyžaduje ďalšiu spoľahlivú ¬oporu. Je ňou stredná Európa.

Nedemokracia funkcionárov MSD
„Demokracia - spoločenská, sociálna a politická rovnoprávnosť občanov.“ Pre mňa ako pre mladú a ambicióznu slečnu je táto forma vlády najprijateľnejšia. Vždy som chcela byť politický činná. Keď som sa dozvedela o MSD (Mladí sociálni demokrati), bola som si takmer istá, že je to pre mňa to „pravé orechové“. Čoskoro sa však objavilo sklamanie sprevádzané rýchlym vytriezvením.

Hudba pre slušných ľudí
Ich repertoár je široký - obsahuje takmer všetky európske národné vplyvy a etnické prvky charakteristické pre old time. Nepovšimnuté nezostali ani piesne slovenskej hudobnej scény, ktoré pod jeho vplyvom vznikli na začiatku minulého storočia.

Jozef Tóth a jeho slnko pod zemou
Vytrvalosť, charakter a odvaha tohto kňaza - básnika predurčili pre prácu v katakombálnej gréckokatolíckej cirkvi, kde dvadsať rokov tajne pripravoval adeptov na kňazstvo. Našťastie, aj život Mons. Jozefa Tótha vyústil na denné svetlo.

Vojvodina a jej atmosféra
Od samého počiatku svojej tvorby obhajuje obraz v jeho najlepšom pôvodnom i renesančnom zmysle, vytvárajúc hodnotné diela po vzore klasických majstrov. Motívy na obrazoch sú prekryté patinovou farbou, postavy odrážajú vnútorný stav ducha a celková atmosféra na obraze vyjadruje vysoké umelecké fluidum.

Prahu ovládli Slováci
Slovenskí futbalisti v kvalifikácii na MS 2010 hrajú nad všetky očakávania, po Poliakoch zdolali aj Čechov.

„Neľutujem nič, ani stratu rodiny“
tvrdí to Manolo el del Bombo, najslávnejší futbalový fanúšik na svete.

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac