November 2006

Európa čelí epidémii rakoviny
poslankyňa Európskeho parlamentu
Chce profesionalizovať činnosť parlamentu
Fico bodoval, Gyurcsány sklamal
Vyšehrad je kolískou V4
Holíčsky kaštieľ potrebuje silného gazdu
Šanca pre investorov
Kto kúpi a zachráni kaštieľ v Galante?
Líder v rozvoji slovenského kúpeľníctva
Tajomstvá popularity Vladimíra Putina
Náboženstvo a politika v proalbánskom postoji NATO (2.časť)
Nebojme sa slovenskej emigrácie
Multikulturalizmus úzkosti a nádeje
Jaltský výsmech Konferencia Veľkej trojky vo februári 1945 priniesla polovici Európy dedičstvo, z ktorého sa spamätáva dodnes.
Herec s paletou
Podporujú investície do umenia
Osobnosti slovenskej jazzovej scény
Trpaslík zdolal Maďarov

Európa čelí epidémii rakoviny
V súčasnosti má Európska únia 450 miliónov obyvateľov. Každý tretí občan Únie ochorie na rakovinu. Táto situácia je alarmujúca nielen pre samotné obete a ich príbuzných, ale zároveň naznačuje ničivý trend, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia nazvala epidémiou. Tento trend prináša spoločenské, sociálne, finančné a politické problémy, dokonca podkopáva konkurenčnú schopnosť a postavenie Európskej únie vo svetovom hospodárstve. Rozpočty členských štátov z roka na rok značne zaťažujú vzrastajúce náklady na zdravotnú starostlivosť starnúcej populácie, u ktorej sa najčastejšie vyskytuje úmrtnosť na rakovinu.
Európska únia má možnosť ukázať vodcovské schopnosti a zakomponovať fenomén rakoviny späť do svojho programu, aby znížené rozpočty krajín únie neviedli k diskriminácii tých, ktorí trpia na rakovinu, čo by z dlhodobého hľadiska mohlo ešte viac oslabiť jednotlivé ekonomiky európskych krajín.
Pokiaľ nebudeme advokátmi v boji proti rakovine a nepožiadame naše exekutívy o presun potrebných finančných prostriedkov, vlády si stanovia úplne iné priority. Ako politici máme životne dôležitú úlohu v procese európskeho boja proti rakovine. Politici však reagujú len na tlak zo strany pacientov a verejnosti. V konečnom dôsledku je to na tých, ktorí majú s rakovinou priamy kontakt, či už ide o pacientov alebo zdravotnícky personál - podniknite legitímne kroky a jednotne prehovorte.
Existuje viac ako 200 typov rakoviny, no my politici sme priveľmi často zmätení čiastkovým prístupom. Zdravie je božím požehnaním. Je našou úlohou a povinnosťou vyvíjať tlak na čo najužšiu spoluprácu v boji proti rakovine, jej kontrolu - prevenciou, účinnou liečbou, podporou informovanosti občanov o jej príčinách, skvalitniť lekársku starostlivosť a podporovať špičkové výskumné centrá. Iniciatíva poslancov Európskeho parlamentu (MAC - Poslanci proti rakovine) si stanovila jasné ciele - nepretržite redukovať počet nových prípadov výskytu rakoviny v Európe, zaangažovať všetky členské štáty, aby rozpútali vojnu proti tejto zákernej chorobe a povýšiť boj s ňou na najvyššiu prioritu v politike zdravotnej starostlivosti.
Existuje nedostatok verejných finančných zdrojov na financovanie preventívnych opatrení, ktoré je nutné prijať čo najskôr. Pokiaľ ide o samotnú liečbu ako aj preventívne pôsobenie, medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely. Je nesmierne dôležité spojiť v tomto boji celé európske spoločenstvo, vybudovať zdravšiu Európu a prijať ďalšie opatrenia. Dúfam, že naša iniciatíva prerastie do vzájomnej spolupráce národných parlamentov.
Členovia MAC prijali Vyhlásenie o narastajúcej epidémii rakoviny. Budeme presadzovať jeho myšlienky, informovať o všetkých diskusiách, podrobne evidovať správy a legislatívu v otázkach zdravotnej starostlivosti na miestnej, národnej a európskej úrovni. V tomto vyhlásení vyzývame ministrov zdravotníctva, aby zrýchlili vytvorenie národných plánov pre oblasť rakoviny, definovali priority, efektívne alokovali zdroje na zlepšenie kontroly rakoviny a jej výskumu v Európskej únii. Musia sa zaoberať otázkami sociálno-ekonomického a geografického rozdelenia obyvateľstva, ktoré vedie k nerovnostiam v kontrole rakoviny. Je dôležité zabezpečiť dostupnosť vysoko kvalitnej a včasnej prevencie a pre všetkých pacientov vysoko kvalitnú liečbu a starostlivosť. Musí sa výrazne zlepšiť informovanosť širokej verejnosti o rakovine prostredníctvom už existujúcej organizácie Európa proti rakovine (obzvlášť vyvinúť väčšie úsilie v nových členských štátoch), investovať do prevencie rakoviny prostredníctvom odporúčaní Rady pre skríning rakoviny z decembra 2003 a musia sa vytvoriť vysokokvalitné národné skríningové programy.
Na európskej úrovni by sa mali založiť Jednotky bojujúce proti rakovine. Prostredníctvom nich sa môžu vymieňať skúsenosti a vysielať silné politické signály, ktoré by iniciovali okamžité konanie a riešenia. Boj s rakovinou je prioritou číslo jeden.

MUDr. Irena Belohorská
poslankyňa Európskeho parlamentu

Chce profesionalizovať činnosť parlamentu
„Sme svedkami tvrdej politickej hry zo strany maďarských vládnych i opozičných politikov na všetkých úrovniach. Požiadavka, aby pán Slota odišiel z vlády, je základná požiadavka, ktorú všade prezentujú,“ tvrdí Pavol Paška, predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

Fico bodoval, Gyurcsány sklamal
Pán Gyurcsány, prečo blokujete bilaterálne stretnutie a zhoršujete tak maďarsko-slovenské vzťahy a spoluprácu? Neriešite svoje vnútropolitické problémy s reformami a budovaním Nového Maďarska aj na úkor Slovenska a maďarskej menšiny?

Vyšehrad je kolískou V4
Rekonštrukčné práce na hrade a kráľovskom paláci sa začali ešte pred stotridsiatimi rokmi.

Holíčsky kaštieľ potrebuje silného gazdu
„Môže byť mostom z minulosti do zaujímavej budúcnosti,“ tvrdí Zdenko Čambal, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja.

Šanca pre investorov
Základom nového centra cestovného ruchu v Galante bude termálne kúpalisko, hotelový komplex a športoviská.

Kto kúpi a zachráni kaštieľ v Galante?
Mestská radnica ho ponúka investorom už desať rokov. Ani Esterházyovci, ktorí kedysi mesto vlastnili, nemajú dostatok zdrojov na jeho rekonštrukciu.

Líder v rozvoji slovenského kúpeľníctva
„Mojou víziou je európske, kultúrne, kúpeľné, bezpečné a multietnické mesto. Ročne navštívi kúpele 60 000 ľudí,“ tvrdí Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany.

Tajomstvá popularity Vladimíra Putina
Dnes majú „jednotní Rusi“ ústavnú väčšinu (viac ako 300 hlasov) v Dolnej komore ruského parlamentu a kontrolujú veľkú časť regionálnych zákonodárnych inštitútov.

Náboženstvo a politika v proalbánskom postoji NATO (2.časť)
Organizácia islamskej konferencie bola iniciátorom všetkých rezolúcií OSN, ktoré zatracovali Srbsko a Srbov. Prinútila Západ, aby na Srbsko uvalil sankcie, bombardoval bosnianskych Srbov a nakoniec, aby vojská OSN vstúpili na pôdu Republiky Srbska a okupovali Kosovo a Metohiju.

Nebojme sa slovenskej emigrácie
Strašiť nás tým, že emigranti chcú za nás rozhodovať, je naivnosť a nezmysel. Prijmime pomoc od tých, ktorí nám pomôcť vedia, môžu a chcú. Urobili a robia tak iní, prečo by sme tak nemohli urobiť aj my?

Multikulturalizmus úzkosti a nádeje
Prezentuje sa ako niečo celkom samozrejmé, čo padlo z podošvy čižiem eurokomisárov. Nevedia síce vysvetliť, či je to aspoň blato, alebo niečo, čo by mohlo zúrodniť pôvodné kultúrne nivy.

Jaltský výsmech Konferencia Veľkej trojky vo februári 1945 priniesla polovici Európy dedičstvo, z ktorého sa spamätáva dodnes.

Herec s paletou
„Múzy ma nebezpečne pokúšali a zvádzali raz na jednu, raz na druhú cestu. Ich zvodom, ako sa neskôr ukázalo, som nevedel odolať,“ priznáva sa Franitšek Zvarík, posledný žijúci protagonista oscarového filmu Obchod na korze.

Podporujú investície do umenia
Medzinárodný Klub priateľov Nadácie Art očakáva ďalších nových členov.

Osobnosti slovenskej jazzovej scény
To, čo hrávam, je skôr fusion. Je to viac do elektriny, viac sa venujem klávesom ako klavíru,“ konštatuje klavírista Peter Preložník.

Trpaslík zdolal Maďarov
Nad historickým víťazstvom v kvalifikácii na ME Malty, ktorá vyhrala po prvýkrát doma počas 50-ročnej histórie maltskej reprezentácie, má zásluhu „československý“ tréner Dušan Fitzel.

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac