Október 2006

Demografická katastrofa
Pán Linden, kedy odpoviete predsedovi slovenského parlamentu?
Buduje svoj kraj ako systémový trojgeneračný dom
Európski poslanci za SMK opäť zlyhali morálne aj politicky
Dušan Čaplovič: Falšovanie dejín
Edita Bauerová: išlo o nútené práce
Poslanec Rouček vyzval H.G.Poetteringa, aby sa dištancoval
Cirkus život
Pupok Španielska
Dajú sa použiť zákony ruskej ekonomiky aj na Severnom Kavkaze?
Jadrová energetika chytá „druhý dych“
Európa verí, že Gazprom pokryje možný nedostatok dodávok plynu
Deti Boha, Gádžo Foťák Tibor Huszár
Slovenské povstanie proti uhorskej vláde
Náboženstvo a politika v proalbánskom postoji NATO
Jeho postavy smrdeli človečinou
V Bratislave dodnes nie je jazzový klub
Facka od českých rivalov
Je koniec, v reprezentácii žiadne zajtra nebude

Demografická katastrofa
Za posledných niekoľko desaťročí európsky kontinent zažíva prudký pokles pôrodnosti a populácia starne. Hoci sa tento trend prejavuje vo všetkých vyspelých krajinách sveta, nikde to nie je tak markantné ako v Európe. Miera starnutia populácie sa dokonca odlišuje aj v rámci Európy. Najprudšie starne populácia v Rusku. V tom prípade už nemožno hovoriť len o starnutí populácie, ale o rozsiahlej demografickej katastrofe. Nielenže počet ruskej populácie nestúpa, no navyše počet obyvateľov klesá o približne jeden milión ľudí ročne. V skutočnosti miera poklesu populácie v Rusku nemá obdobu v celej svojej histórii, možno ho porovnať jedine s úbytkom obyvateľstva počas morovej epidémie v stredoveku. Hoci pokles populácie zaznamenáva celá Európa, situácia je vážnejšia v krajinách východnej Európy. Príčinou poklesu obyvateľstva je migrácia prevažne mladých ľudí a najmä mladých žien v reproduktívnom veku na Západ.
Nemecko nezaznamenáva až taký pokles najmä vďaka prisťahovalcom z východnej a južnej Európy a pomerne vysokej pôrodnosti u početnej tureckej a moslimskej menšiny žijúcej v Nemecku. Jednou z európskych krajín, ktorú najmenej zasiahol pokles pôrodnosti a starnutie populácie, je Švajčiarsko. Paradoxne patrí ku krajinám s najslabším sociálnym programom na podporu rodín. Materská dovolenka trvá iba niekoľko týždňov, neexistujú žiadne materské a rodičovské príspevky, respektíve zvýhodnenia pre rodiny s deťmi. Prídavky na dieťa sú zanedbateľné, predstavujú iba 1/30 mesačnej mzdy. Tak ako je potom možné, že populácia vo Švajčiarku neklesá?
Čo je švajčiarskym trikom na rast populácie? Prisťahovalci. V niektorých oblastiach Švajčiarska prestavujú prisťahovalci 30 až 40 percent obyvateľstva. Rozvodovosť zmiešaných manželstiev, to znamená zväzok rodených Švajčiarov a cudzincov, sa pohybuje na hranici 80 percent. Po rozvode sa desaťtisíce detí zverujú do starostlivosti rodiča narodeného vo Švajčiarsku. Uprednostnenie švajčiarskeho rodiča pred „nešvajčiarskym“ sa dá pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do opatery vyjadriť pomerom 20 k jednej. Napriek takmer nulovej podpore rodín s deťmi, štát je schopný udržať nárast populácie na úkor prisťahovaleckých menšín, ktorých deti sú pod rúškom dodržiavania zákonov o rodine a rozvodoch násilne asimilované. V skutočnosti táto politika, hoci Švajčiarku prináša demografický nárast a ekonomickú prosperitu, porušuje konvenciu o genocíde ako aj mnohé ďalšie medzinárodné konvencie.
A ako keby uprednostňovanie svojich občanov na úkor národnostných menšín v oblasti prisúdenia opatrovníctva Švajčiarom nestačilo, zachádzajú ešte ďalej. Nie sú ojedinelé aj prípady, kedy úrad sociálnej starostlivosti odobral deti rodičom, ktorí nepochádzali zo Švajčiarka a umiestnili ich do nemeckých rodín, čím sa asimilovali a odcudzili tradíciám a kultúre ich predkov.
Komunistický režim v krajinách strednej a východnej Európy rozmaznával svojich občanov poskytovaním rôznych príspevkov na deti, čo im umožnilo udržať vysokú pôrodnosť v porovnaní so západnými krajinami. Koniec komunistického režimu priniesol aj koniec starých podpôr a príspevkov na deti. Krach starého sociálneho systému zabezpečenia a začiatok rozsiahlej emigrácie viedli k drastickému poklesu populácie a pôrodnosti. Tento rapídny pokles pôrodnosti a starnutie populácie možno vyriešiť rôznymi prostriedkami – najmä zvýšením príspevkov na deti a zvýšením pôrodného. A v prípade Ruska, kde nastal najväčší pokles, sa pokúšali danú alarmujúcu situáciu riešiť návrhom na zníženie minimálneho veku dievčat na uzavretie manželstva na 14 rokov. Dokonca sa objavil aj návrh na povolenie polygamie.
Nová slovenská vláda vedená pánom Róbertom Ficom sa snaží riešiť demografické problémy návrhom na zvýšenie jednorazového príspevku pri narodení prvé dieťaťa na 15 460 korún. Ide o značné zvýšenie, keďže táto suma odpovedá priemernému mesačnému platu. Hoci sa tento návrh stretol s priaznivými ohlasmi najmä u mladých rodín, minister financií z toho až také potešenie mať nebude. Schválenie tohto príspevku môže mať krátkodobý negatívny účinok na slovenskú pokladnicu, no na druhej strane z dlhodobého hľadiska by mal mať priaznivý účinok na budúcnosť Slovenska. Až nasledujúce roky ukážu, či táto iniciatíva prinesie očakávané výsledky a zastaví pokles populácie na Slovensku.

Mark Hucko
genetik a informatik

Pán Linden, kedy odpoviete predsedovi slovenského parlamentu?
Do neférovej protislovenskej kampane v septembri sa neobjektívne zapojilo aj Byro Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Je smutné, že ignoruje prejavy neznášanlivosti v Maďarsku a chýbajúci zákon, ktorý by umožnil zastúpenie národnostných menšín v maďarskom parlamente.

Na výsledky policajného vyšetrovania údajných národnostných útokov na Slovensku a prejavov etnického napätia a násilia (kauza prepadnutia maďarskej študentky Hedvigy Malinovej za to, že telefonovala po maďarsky (polícia tvrdí, že ide o vymyslený prípad), protimaďarského transparentu troch (ako sa neskôr ukázalo maďarských) fanúšikov košického futbalového klubu, napadnutia rómskej rodiny v Seredi) si nepočkalo ani Byro Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Predčasne adresovalo výzvu slovenskej vláde 6.septembra 2006, na ktorú reagoval Pavol Paška, predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Listom 11.9.2006, adresovanom Renému van der Lindenovi, predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, vyvrátil nepresné informácie o rastúcom národnostnom napätí na území SR a upozornil na prijatie vyhlásenia slovenského parlamentu, ktoré odsudzuje extrémizmus a rasové násilie. Na tento list, ktorý v plnom znení uverejňujeme, zatiaľ nedostal odpoveď od pána Lindena. V čase, keď pán Paška písal tento list, takisto ešte nepoznal výsledky policajného vyšetrovania.

„Oboznámil som sa s výzvou Byra Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Vláde Slovenskej republiky na zintenzívnenie boja proti prejavom neznášanlivosti, ktorá sa dňa 6.septembra 2006 objavila na internetovej stránke PZ RE.
Byro PZ RE vo svojom vyhlásení vyzýva slovenskú vládu k „take a firmer stand against the use of racist or xenophobic discourse in politics and in society, which contributes to a climate of violence by legitimising hatred and intolerance“.
Rád by som Vás touto cestou ubezpečil, že nová vláda Slovenskej republiky adekvátne a dôsledne reaguje na akékoľvek prejavy intolerancie v slovenskej spoločnosti, vrátane verbálnych a symbolických prejavov. Azda niet lepšieho dôkazu pre moje slová ako fakt, že práve dňa 6.9.2006, kedy Byro PZ RE prijalo svoje vyhlásenie, Národná rada Slovenskej republiky prijala z mojej iniciatívy spoločné vyhlásenie odsudzujúce všetky prejavy extrémizmu a neznášanlivosti. Spoločné vyhlásenie NR SR dosiahlo v parlamente drvivú väčšinu, získajúc podporu takmer všetkých parlamentných strán, vrátane opozičnej Strany maďarskej koalície a koaličnej Slovenskej národnej strany. Považujem to za jasný dôkaz toho, že v slovenskej spoločnosti ani politike nikto nebude tolerovať prejavy národnostnej neznášanlivosti či extrémizmu. Slovenská politická reprezentácia ako celok podporila vládu Slovenskej republiky v jej razantnom prístupe k prejavom extrémizmu. Ubezpečujem Vás preto, že niet dôvodov na obavy z nedostatočne pevného prístupu slovenskej vlády k danej problematike.
Byro PZ RE v súvislosti s nedávnym poľutovaniahodným útokom na mladú ženu maďarskej národnosti vyjadruje znepokojenie nad nárastom xenofóbnych incidentov na území SR. V súvislosti s týmto nehanebným kriminálnym činom považujem za potrebné zdôrazniť, že kompetentné orgány Slovenskej republiky začali okamžité a rázne vyšetrovanie, potvrdzujúc svoju pripravenosť na potieranie akýchkoľvek násilných prejavov extrémizmu. Bol by som však nerád, ak by bol tento ojedinelý násilnícky čin chápaný ako dôkaz narastajúcich xenofóbnych nálad na Slovensku. Som presvedčený, že k žiadnym národnostným turbulenciám na území SR nedochádza a občania všetkých národností a rás žijú v našej vlasti v mierumilovných a korektných vzťahoch. To dokazuje aj konkrétne tvrdenie v Spoločnom vyhlásení NR SR, ktoré podporila okrem iných aj Strana maďarskej koalície. Som si plne vedomý faktu, že xenofóbia a intolerancia nie sú v súlade so základnými demokratickými hodnotami, ktoré členské štáty RE rešpektujú. Súhlasím s týmto tvrdením vo vyhlásení byra PZ RE a zároveň zdôrazňujem, že Slovenská republika sa vždy plne hlásila k demokratickým hodnotám RE a vždy rázne odmietala akékoľvek prejavy xenofóbie a intolerancie a bude tak činiť naďalej.
Žiaľ, s prejavmi extrémizmu sa stretávajú všetky členské krajiny RE a ani Slovenská republika nie je v tomto prípade výnimkou. Tento odsúdeniahodný fenomén však na Slovensku prežíva iba v celkom okrajovej časti slovenskej spoločnosti a môžem Vás ubezpečiť, že vláda SR je pripravená a schopná na tieto sporadické prejavy extrémizmu reagovať, ako sa píše aj v Spoločnom vyhlásení NR SR. Všetky kompetentné orgány na Slovensku robia svoje maximum pre to, aby sme eliminovali Vaše znepokojenie nad situáciou na Slovensku. Ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky Vás môžem ubezpečiť, že niet dôvod na znepokojenie zo strany PZ RE, pretože slovenská vláda sa k situácii postavila veľmi zodpovedne a dokáže adekvátne čeliť ojedinelým kriminálnym činom s národnostným či rasovým podtónom. Nie je pravdou, že by na našom území narastali xenofóbne prejavy, no aj na výnimočné vyčíňanie extrémistov je nová vláda SR absolútne pripravená reagovať a páchateľov kriminálnych činov spravodlivo a prísne potrestať. Slovenská spoločnosť je jednotná v odsudzovaní národnostnej nevraživosti a Spoločné vyhlásenie NR SR je jasným dôkazom toho, že ani v koalícii, ani v opozícii niet politickej strany, ktorá by podporovala národnostné trenice.
Rád by som zároveň poznamenal, že k vyhláseniam podobného typu, aké prijalo Byro PZ RE, dochádza často možno najmä kvôli nie vždy dostatočne presne formulovaným informáciám o skutočnej realite v jednotlivých krajinách. Pokiaľ miera objektivity sprostredkovaných informácií nie je vždy dokonale oslobodená od určitých skreslení a dezinterpretácií, nie je možné predchádzať istým nedorozumeniam, ktoré naopak môžu preklenúť osobné stretnutia a rozvíjanie bilaterálnych vzťahov. V tejto súvislosti a taktiež z dôvodu môjho zvolenia do pozície predsedu NR SR by som Vás rád požiadal o osobné stretnutie, pri ktorom by sme mohli otvoriť tému o rôznych formách našej vzájomnej spolupráce.
Posielam Vám zároveň preklad textu Spoločného vyhlásenia NR SR k pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia a proti prejavom extrémizmu a neznášanlivosti. Chápte prosím tento dokument ako jasný dôkaz o smerovaní novej slovenskej vlády, ktoré je v absolútnom súlade s demokratickými hodnotami Rady Európy – s hodnotami tolerancie, slušného občianskeho spolunažívania a vzájomnosti.
Na akékoľvek Vaše prípadné otázky budem s radosťou reagovať na našom spoločnom stretnutí, pri ktorom by sme mohli otvoriť aj tému foriem rozvíjania našej vzájomnej spolupráce a dialógu v oblasti vzájomných vzťahov medzi NR SR a PZ RE.“

Buduje svoj kraj ako systémový trojgeneračný dom
„Trnavský kraj by si mal zachovať postavenie energetickej bašty Slovenska a naďalej by mal mať prioritu vo výrobe elektriny. Verím, že lokalita Jaslovských Bohuníc bude využitá tak, ako sa pôvodne plánovalo,“ hovorí Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja a poslanec NR SR.

Európski poslanci za SMK opäť zlyhali morálne aj politicky
Výstavou dobových fotografií pod názvom Nikdy viac na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli spochybnili svoju lojalitu k Slovenskej republike a podporili jednostranný historický revizionizmus.

12. septembra 2006 bola v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli otvorená výstava pod názvom Nikdy znova (Never Again) 1945-1948. Podľa jej iniciátorov a organizátorov mala pripomínať 60. výročie údajnej „deportácie Maďarov z Československa na základe kolektívnej viny“. Takto to bolo uvedené na pozvánke výstavy, na ktorú pozývali poslanci zo skupiny Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov a Európskych demokratov): Péter Olajos z Maďarskej republiky a Edita Bauerová a Arpád Duka-Zólyomi zo Slovenskej republiky. Členmi tejto skupiny sú tiež slovenskí poslanci za SDKÚ-DS a KDH. Na túto akciu negatívne zareagovali Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a Libor Rouček, český sociálnodemokratický poslanec Európskeho parlamentu. Z reakcií slovenských poslancov v Európskom parlamente (SDKÚ-DS, KDH, SMER a ĽS-HZDS) sú známe iba dve. Irena Belohorská, Ľudová strana-HZDS: „Je hanba pre slovenských europoslancov, ktorí sa znížia k takejto provokácii a k spájaniu vecí, ktoré sa nedajú spojiť.“ Miroslav Mikolášik, KDH: „Je veľmi otázne, či nebolo spravodlivejšie urobiť výstavu, ktorá by riešila celkové vyrovnanie medzi Maďarskom a Slovenskom ohľadom menšín. Každopádne si myslím, že sú tam niektoré informácie tak pospájané, aby to vyzeralo veľmi v neprospech Slovenska.“

Dušan Čaplovič: Falšovanie dejín
„Už spomínaný citát, ako aj obsah výstavy z Múzea maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne je zjavným falšovaním dejín. Treba zdôrazniť, že nešlo o deportácie, ale o výmenu obyvateľstva na základe zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou republikou,“ píše sa v stanovisku Dušana Čaploviča.
„Táto aktivita patrí medzi cielene organizované podujatia namierené na dezinterpretáciu vzájomných slovensko-maďarských politických a historických vzťahov a vyvolávania zdania o permanentnom etnickom a rasovom napätí od povojnových čias až do prítomnosti. Takéto aktivity zo strany poslancov zvolených za Slovenskú republiku, konkrétne za SMK, neprispievajú k potrebnému vzájomnému porozumeniu medzi našimi národmi a tu žijúcimi národnostnými menšinami, o čo sa snaží vláda Slovenskej republiky, a po ktorom volá prevažná väčšina občanov aj z jazykovo zmiešaného územia.
Neotvárajme jazvy minulosti a snažme sa problémy liečiť či riešiť vzájomnou toleranciou a porozumením. Práve takéto podujatie je kontraproduktívne a zásadne odporuje týmto žiaducim spoločným cieľom.“

Edita Bauerová: išlo o nútené práce
Výstava Nikdy znova (Never Again) 1945-1948 nie je o vysídlení Maďarov zo Slovenska do Maďarska, ale o ich deportácii zo Slovenska do Čiech, uviedla pre agentúru SITA poslankyňa Európskeho parlamentu za SMK Edita Bauerová. Podľa nej „išlo o formu núteného pobytu a nútených prác. Výstava je zostavená z dobových dokumentov a teda nemôže falšovať dejiny. Ide o biele miesto slovenskej historiografie a v tejto súvislosti je mi veľmi ľúto, že to pán Čaplovič ako historik nesprávne interpretuje. To svedčí o tom, že slovenská historiografia sa s touto kapitolou ešte nevyrovnala.“

Poslanec Rouček vyzval H.G.Poetteringa, aby sa dištancoval
Na túto výstavu negatívne zareagoval aj český európsky poslanec Libor Rouček. Poslal list Hansovi-Gertovi Poetteringovi, predsedovi skupiny Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov a Európskych demokratov), z ktorého vyberáme:
„Důvodem, proč jsem se rozhodl se na Vás písemně obrátit, je mé rozčarování nad skutečností, že Evropští lidovci v Evropském parlamentu zastřešují akce, které podle mého názoru nejsou ničím jiným než obyčejným historickým revisionismem. Ten se totiž vyznačuje dvěma rysy. Zaprvé jsou v rámci historického revisionismu některá fakta jednoduše vynechána, čímž dochází k nebezpečnému vytržení z kontextu. Druhým rysem je pak skutečnost, že fakta, která jsou prezentována, jsou prezentována ve značně zdeformované anebo dokonce nepravdivé podobě. Co se týká prvého rysu, výstava zcela pomíjí kontext druhé světové války, bez kterého nelze události po roce 1945 objektivně interpretovat. Bez válečných hrůz a barbarství, kterého se nacisté a jejich spojenci za druhé světové války dopouštěli, bez nejstrašnější genocidy v dějinách lidstva v podobě holocaustu, zůstávají události po roce 1945 pouze vytrženy z historického kontextu. K jehož pochopení je navíc potřebné znát i stanoviska tehdejších vítězných mocností, která jsou však ve výstavě rovněž opominuta.
V otázce deformace a překrucování historických fakt si pak dovolím ocitovat přímo z textu výstavy. Tak například Trianonská dohoda z roku 1920 jako součást versaillského systému mírových smluv po první světové válce, cituji, „uvrhla 3,3 milióny Maďarů pod jho (jarmo-pozn.red.) antimaďarských sil.“ Dále cituji: „Bez ohledu na nespravedlnost Trianonské dohody selhala První Československá republika existující v letech 1918 až 1938 při plnění svých závazků ... vyjma několika gest, která se jí podařilo dobře prodat v zahraničí.“ Takový způsob překrucování historických faktů považuji za zcela nepřijatelný, hraničící s falšováním dějin. V předválečném Československu nebyli totiž občané maďarské národnosti nijak utiskováni, naopak jim byla - stejně jako dalším menšinám - zaručena široká lidská a občanská práva. Maďaři se mohli v Československé republice svobodně realizovat, ať už se jednalo o oblast politiky, hospodářství, náboženství, vzdělání či kultury. Předválečné Československo bylo vysoce demokratickou zemí, která po nástupu nacistů k moci v roce 1933 poskytla útočiště tisícům emigrantů, mezi kterými byli především němečtí antifašisté a Židé. Za všechny mohu jmenovat například německého spisovatele a držitele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna, který dokonce získal československé státní občanství.
Domnívám se, že podobné výstavy nemají na půdě Evropského parlamentu místo. Jako evropský sociální demokrat odsuzuji vyhánění a násilná vysidlování jako zcela neslučitelná s evropským pojetím ochrany lidských a občanských práv. Totéž platí samozřejmě i o principu kolektivní viny. Odmítám však zamlčování a zkreslování historických skutečností, která nejsou ničím jiným než historicko-politickým revisionismem a falšováním dějin. Jsem navíc přesvědčen, že bychom jako poslanci Evropského parlamentu měli věnovat své úsilí především budoucnosti Evropské unie a celého našeho kontinentu. Snaha o revizi minulosti nás k lepší budoucnosti neposune ani o jeden jediný centimetr! Pevně věřím, že cílem Evropské lidové strany, a to i její frakce v Evropském parlamentu, je právě úsilí o lepší budoucnost Evropy a nikoliv snaha o historickou a politickou revizi událostí starých 60 či více let. Z tohoto důvodu Vás vyzývám, aby ste se jako předseda nejsilnější europarlamentní frakce od zmíněné výstavy distancoval.“

Cirkus život
Vrchol leta (9.-16.9.2006) sa na Farme Bolka Polívky v Olšanoch niesol v dňoch v znamení Medzinárodného sympózia OLŠANY COLOR 4 + 4.

Pupok Španielska
Madrid sa správa ako typické hlavné mesto, svojej krajine berie trojnásobok z toho, čo jej dáva.

Dajú sa použiť zákony ruskej ekonomiky aj na Severnom Kavkaze?
Pokiaľ sa v poreformnom Rusku tvoril daňový systém, ktorý sa týkal malých a stredných firiem, v tom istom čase vznikol na Severnom Kaukaze obrovský tieňový off shore, o ktorom vedela miestna i centrálna moc.

Jadrová energetika chytá „druhý dych“
„Vybrali sme zemný plyn ako zdroj riešenia narastajúcej energetickej spotreby. Udrží si však svoje postavenie?“ pýta sa profesor Vladimír Slugeň, predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Európa verí, že Gazprom pokryje možný nedostatok dodávok plynu
Európski politici dokázali, že nie sú schopní zabezpečiť alternatívne dodávky plynu z iných krajín než sú Nórsko a Alžírsko.

Deti Boha, Gádžo Foťák Tibor Huszár
Svetovo uznávaný fotograf z Rece, odmietol bužírku zabehaných cností a vytvoril si vlastný, ťažko napodobiteľný rukopis.

Slovenské povstanie proti uhorskej vláde
Boli to aj slovenské dobrovoľnícke jednotky, ktoré 9. decembra 1848 podstatne prispeli k porážke maďarských košútovských gárd pri Budatíne. Ale o tom slovenská mládež takmer nič nevie.

Náboženstvo a politika v proalbánskom postoji NATO
(1.časť)
Čo vedie Západ k tomu, že sa stavia na stranu Albáncov? Prezident Bush sa prezentuje ako evanjelik slovom i skutkom. Jeho „krížová výprava“ proti terorizmu je založená na jeho náboženskom presvedčení, že on je zástupcom Boha na zemi...

Vzbura, ktorá zmenila sídlo hlavného mesta Brazílie Povestnou iskrou bolo bičovanie Marcelina Rodriguesa Menezesa 16.novembra 1910 na palube Minas Geraes. Za prejav neposlušnosti voči nadriadenému mu nechal veliaci dôstojník nasádzať 250 rán bičom pred nastúpenou posádkou.

Jeho postavy smrdeli človečinou
„Zobral som si scenár do krčmy, kde boli takí normálni chlapi, ktorí si prišli po robote odpočinúť. Rozhliadol som sa okolo a hľadal som príbuzný typ, ktorý bol šitý na mňa, aj na tú postavu, čo som mal hrať,“ hovorí Július Vašek, osamotený a zatrpknutý herec, recitátor a zanietený ochranca prírody.

V Bratislave dodnes nie je jazzový klub
„Nech mi to nikto nemá za zlé, ale ja som dosť kritický, lebo vlastný jazz žije na Slovensku tak tri dni v roku - Bratislavské jazzové dni. Žiaľ, ľudia, ktorí tam chodia, ani nevedia, čo vlastne počúvajú,“ tvrdí dirigent Vlado Valovič.

Facka od českých rivalov
Hokejový syndróm sa asi preniesol i na slovenských futbalistov. Boli premotivovaní, tolerantní alebo nemali svoj deň? Odveta bude 17.novembra 2007.

Je koniec, v reprezentácii žiadne zajtra nebude
Najlepší český hráč posledného desaťročia Pavel Nedvěd sa lúčil s reprezentáciou v zápase proti Srbsku. Jedinou jeho motiváciou ostáva úspech v druhej talianskej lige.

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac