Október 2009

Lisabonská (bruselská) trauma
Slovenským Maďarom chýba osvietenejší politik
Maďari pod Pilíšom
Katovu baštu obnovili Nóri
Kúpele Sveti Martin na Muri
Rusko vpred
Medzináboženský dialóg vďaka spevom
TUKE modernizuje svoju odbornú infraštruktúru
Naivita, recesia alebo povedzme si pravdu?
Nechcú sa páčiť „zradcom národa“
Judaizácia Jeruzalema pokračuje
Bitka Pri Lechu
Anketa
Nazývajú ho Fellini východu
Peter Kocák
Nepochopiteľná zlodejina

Lisabonská (bruselská) trauma
Vydrží český prezident Václav Klaus silný tlak Bruselu a zástancov tri kilogramy vážiacej Lisabonskej zmluvy, ktorá má neuveriteľných 500 strán, a počká na britských konzervatívcov, ktorí chcú vyhrať voľby a v máji či v júni 2010 usporiadať referendum o novej medzinárodnej „reformnej zmluve“ EÚ? Alebo tlak nevydrží, počká na zrýchlené rozhodovanie českého ústavného súdu, jeho nález a potom sa rozhodne tak, že Lisabonskú zmluvu podpíše do konca tohto roka? Alebo ju nepodpíše a definitívne pošle do histórie? ­Nech už to dopadne akokoľvek, je smutné a nedôstojné, akým spôsobom sa končí tehotenstvo ratifikačného procesu tejto zmluvy, ktorá má paradoxne urýchliť najmä európsku integráciu (čiže nadvládu bruselskej byrokracie nad občanmi) a zefektívniť činnosť európskych inštitúcií (čiže posilniť ich kompetencie a nadradenosť nad štátmi).
Lídri európskych inštitúcii tvrdia, že Európa nemá veľa času, že sa ponáhľa. Tvrdia, že Európa nemá inú alternatívu. Na druhej strane, občania Únie stále nevedia, čo im európski úradníci a politici vlastne ponúkajú - európsky superštát, hybrid alebo európsku vládu byrokracie, ktorá chce rozhodovať aj o tom, aký tvar a dĺžku má mať správna „európska“ uhorka, inak nebude jej pestovanie dotované...
Sme svedkami vydierania a obchodu medzi členskými štátmi Únie kvôli Lisabonskej zmluve. Na Slovensku prešla hladko, pretože nevzdelaní politici a zástupcovia ľudu (česť výnimkám), nedali šancu občanom, na ktorých sa vo voľbách odvolávajú, aby v referende vyjadrili svoj názor. Keďže bol vysoký predpoklad, že občania tejto zmluve nebudú rozumieť a ani si ju nemajú časť prečítať, podobne ako mnohí slovenskí politici a poslanci, je lepšie ju rýchlo ratifikovať v parlamente. Len nech je pokoj a len nech nikto Slovensko v Bruseli neobviňuje, že chce čosi iné a že má aj iný názor na obsah európskej integrácie. V hre bolo zavedenie eura, respektíve nevyvolávanie žiadnych „zbytočných problémov“, ktoré by mohli komplikovať imidž Slovenska. Čo na tom, že Lisabonská zmluva napríklad negarantuje Slovensku, že bude mať komisára, keďže sa počet komisárov zníži.
Keď ponižované Írsko a Íri odmietli v prvom referende Lisabonskú zmluvu, bolo zle nedobre. Akonáhle ju však v opakovanom referende (po mnohých vyhrážkach z Bruselu) podporila väčšina voličov, už je opäť všetko v poriadku. Ale je to naozaj tak? Druhé írske referendum prešlo tesne len preto, že premiér Brian Cowen získal od EÚ záruku, že Írsko bude mať v novej Európskej komisii svojho komisára, že Lisabonská zmluva neohrozí neutralitu Írska, jeho daňovú suverenitu a prísne zákonodarstvo krajiny týkajúce sa interrupcií. Veľká Británia a Poľsko si zase vyjednali výnimky v uplatňovaní Charty základných práv, ktorá nebude pre nich záväzná.
Čo je to však za medzinárodnú zmluvu, ktorej ratifikácia si vyžaduje výnimky, politické či ekonomické vydieranie? Prečo, ak je taká spravodlivá, zrozumiteľná a demokratická, ju z „bezpečnostných dôvodov“ museli ratifikovať národné parlamenty a nie referendá? To, že Írsko je jedinou krajinou, v ktorej sa konalo referendum, je facka a výsmech pre tzv. európsku demokraciu. Je to dôkaz toho, ako sa autori zmluvy boja občanov, ich názorov a diskusie, pretože je takisto veľký predpoklad, že by ju v referende neschválili. Prečo by aj mali, ak majú dosť nadvlády domácich byrokratov a skorumpovaných politikov?
Už 9 rokov a až doteraz funguje Únia na základe Zmluvy z Nice. A nič zlé sa s Európou a Úniou nestalo. Prežila ich bez väčších problémov a ťažkostí. To, čo sa komplikuje, sú vzťahy medzi byrokratmi, pretože ich neustále pribúda ako kohútov na smetisku. A stoja mnoho peňazí a budú ešte drahší. Je zaujímavé, že Lisabonská zmluva kladie väčší dôraz na prenos kompetencií zo štátov na inštitúcie, posilňuje vládu európskej byrokracie a politikov najsilnejších štátov, ale nerieši radikálne zníženie počtu poslancov Európskeho parlamentu, úradníkov a nadbytočných inštitúcií, nerieši radikálne znižovanie ich platov, paušálnych poplatkov a ďalších finančných výhod.
Čo by sa stalo, keby sa Európa zastavila a sama sebe navrhla aj inú alternatívu? Napríklad zrušila by sa Lisabonská zmluva, urobil by sa audit doterajšieho budovania EÚ zhora smerom dole, navrhla by sa diskusia o alternatíve vytvorenia EÚ ako paktu či klubu silných národných štátov, ktorých bezpečnosť by nezávisela len od Američanmi kontrolovaného NATO. Utópia? A čo keď nie? Dnes vieme len to, že o iných alternatívach sa v Bruseli nemôže ani snívať. Až tak ďaleko sa dostala demokracia v hlavnom meste EÚ.
Na záver mojej úvahy ponúkam jedno porovnanie v tom, čo sa zmení, ak Lisabonská zmluva nadobudne platnosť. V súčasnej Rade EÚ (Rada ministrov), ktorá je najrozhodujúcejším orgánom EÚ, je rozdelenie hlasov nasledovné: Nemecko má 29 hlasov, Británia 29, Francúzsko 29, Taliansko 29, Španielsko 27, Poľsko 27, Rumunsko 14, Holandsko 13, Grécko 12, Česko 12, Bulharsko 12, Maďarsko 12, Portugalsko 12, Švédsko 10, Belgicko 10, Rakúsko 10, Slovensko 7, Dánsko 7, Fínsko 7, Írsko 7, Litva 7, Lotyšsko 4, Slovinsko 4, Estónsko 4, Cyprus 4, Luxembursko 4 a Malta 3 hlasy. Na blokovanie rozhodnutia v Rade je potrebných 90 hlasov. Desať nových členských krajín z bývalého východného bloku má 103 hlasov, čo znamená že môžu zablokovať pre nich nevýhodné rozhodnutie. Ak začne platiť Lisabonská zmluva, na zablokovanie rozhodnutia sú potrebné členské štáty, zahŕňajúce najmenej 35% obyvateľstva Únie. Desať nových členských krajín z bývalého východného bloku predstavuje 20,83% obyvateľstva Únie, čiže nemôžu blokovať žiadne rozhodnutie, ak sa aj všetky spoja a zjednotia na svojich postojoch! Inými slovami, Lisabonská zmluva nezjednocuje, ale rozdeľuje EÚ na významné a bezvýznamné štáty, legitimizuje diktát silných, uniformizuje myslenie, disciplínu a poslušnosť a likviduje akékoľvek „ohniská“ iného názoru, iného myslenia a inej tvorivosti, pretože nebudú finančne ani ekonomicky podporované. Tri zo štyroch veľkých krajín (Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Veľká Británia) môžu kedykoľvek zablokovať akékoľvek zámery Európskej komisie. A sme na začiatku neskoršieho rozpadu Európskej únie. Kto to všetko vymyslel?

Mgr. Róbert Matejovič, šéfredaktor, e-mail: dimenzie@internet.sk

Slovenským Maďarom chýba osvietenejší politik
„Na Slovensku nemôžeme nikoho donútiť ani ho nenútime, aby ovládal slovenský jazyk. Ak sa chce niekto uzavrieť do geta a neprekáža mu, že sa v určitých situáciách nedorozumie po slovensky, tak to je jeho problém,“ konštatuje Marek Maďarič, minister kultúry slovenskej republiky.

Maďari pod Pilíšom
Nie vykoreniť, lež radšej naučiť sa slovenčinu. Je to vraj jazyk, ktorý sa nedá na nič použiť. Do ktorej krajiny sa dá ísť s maďarčinou?

Katovu baštu obnovili Nóri
Po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá trvala 14 mesiacov, otvorili v Košiciach (za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Trine Skymoenovej) vynovený historický stredoveký areál Katovej bašty, nádvorie Miklušovej väznice a Katovho bytu s expozíciou. Podstatnú časť nákladov úspešného projektu (85%) hradili nórske fondy v rámci Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) - EEA a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kúpele Sveti Martin na Muri
Medzimurská župa má svoju novú ekologickú atrakciu neďaleko rieky Mura – termálne kúpele, ktoré okrem apartmánov a bazénov ponúkajú moderný hotel spa golfer, športové centrum a kvalitné wellnessové centrum.

Rusko vpred
„Naivné predstavy o neomylnom a šťastnom západe a večne nedostatočne vyvinutom Rusku sú urážlivé a nebezpečné. Ruská demokracia nebude mechanicky kopírovať zahraničné vzory. Občiansku spoločnosť nekúpiš za zahraničné granty. Politickú kultúru nemožno prerobiť prostým napodobňovaním politických zvykov popredných spoločností.“, hovorí Dmitrij Medvedev, prezident Ruskej federácie.

Medzináboženský dialóg vďaka spevom
V historických priestoroch košického Štátneho divadla sa 10. septembra 2009 uskutočnil už piaty ročník Medzinárodného ekumenického koncertu sakrálnych spevov NAPS 2009. Ich spoločným organizátorom boli Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Košický samosprávny kraj a inštitút Naše aktivity pre Slovensko (NAPS).

TUKE modernizuje svoju odbornú infraštruktúru
Technická univerzita Košice (TUKE) má nové Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií, ktoré sa zaradilo medzi najmodernejšie multifunkčné knižničné centrá na Slovensku. Jeho výstavba trvala tri roky a vyžiadala si investície takmer 7 mil. eur (viac než 200 mil. SKK).

Naivita, recesia alebo povedzme si pravdu?
Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže chcú jeho signatári odovzdať aj slovenskému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi.

Nechcú sa páčiť „zradcom národa“
„Chystáme sa zabezpečiť budúcnosť pre naše deti prostredníctvom formovania našich vnútorných štruktúr národnej, ale neštátnej intelektuálnej a fyzickej obrany,“ tvrdí Igor Cagáň, spoluautor a signatár memoranda prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže.

Judaizácia Jeruzalema pokračuje
Nespravodlivosť vo svätom meste pokračuje. Izraelská radnica nedovolí palestínčanom stavať domy a ak vydáva vo výnimočných prípadoch stavebné povolenie, tak správne poplatky len na jednu obytnú jednotku dosahujú 25 000 dolárov. Na strane druhej, židia majú všetky potrebné povolenia za symbolické poplatky.

Bitka Pri Lechu
O roku 955 vedia školáci od Debrecína až po Hamburg jedno. V bitke pri rieke Lech nemecký kráľ Otto I. devastujúco porazil maďarské bojové družiny. Porážka bola veľmi tvrdá, až taká, že prinútila dovtedy výbojných a kočovných starých Maďarov usadiť sa, zmeniť spôsob obživy, venovať sa viac poľnohospodárstvu, prijať kresťanstvo a začať budovať základy vlastného štátu, na ktorý dovtedy, keďže boli na výpravách, nemali čas.

Anketa
Uplatňuje KDH kresťanské a konzervatívne hodnoty v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva?

Nazývajú ho Fellini východu
„Po premiére je každý môj film vystavený takej kritike, že ani posledný bedár by odo mňa nevzal kúsok chleba. Kedysi divácky úspech kritikov brzdil, teraz ich podnecuje k nenávisti,“ hovorí docent Juraj Jakubisko, jeden z najvýznamnejších slovenských filmových tvorcov, režisér, scenárista, kameraman, výtvarník i pedagóg.

Peter Kocák
Od roku 1989 pôsobí ako pedagóg na Prešovskej univerzite v Prešove, kde prednáša grafiku, kresbu, dekoratívnu kompozíciu, písmo a základy kaligrafie. Svoju tvorbu prezentoval na 30 samostatných výstavách na Slovensku a 13 v zahraničí, jeho diela boli vystavené na 35 kolektívnych výstavách na Slovensku a na 82 medzinárodných výstavách v zahraničí. Získal mnoho cien a ocenení. Je členom niekoľkých zahraničných umeleckých spolkov a združení.

Nepochopiteľná zlodejina
Hokejový rozhodca okrádal kolegov, ktorí na neho neskôr pripravili účinnú pascu. Kvôli 15 eurám sa pripravil o sľubnú kariéru rešpektovaného medzinárodného čiarového rozhodcu.

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac