Január 2017

Akú EÚ chce zachraňovať Donald Tusk?
EÚ je stále atraktívna
Rajhenburský zámok v Slovinsku
Trumpov nový ,,svetový neporiadok“
Mayovej hazard s „tvrdým“ Brexitom
Ukrajina a Slovensko očami mládeže
Prefíkané plány dvoch oligarchov
Kedy prokurátor obžaluje Dzurindu a jeho ministrov?
Ako hodnotíte doterajšiu domácu a zahraničnú politiku SNS a ĽSNS?
Pôda nie je iba tovar (1. časť)

Akú EÚ chce zachraňovať Donald Tusk?

Európskej únii určite prospeje, ak by si v holandských a nemeckých parlamentných voľbách, respektíve vo francúzskych prezidentských voľbách výraznejšie posilnili svoje postavenie politické strany, ktoré chcú oslobodiť EÚ a svoje materské štáty od politiky tzv. európskeho liberálneho socializmu a európskeho pseudokonzervativizmu. Tieto dva politické smery, ktoré spájajú rôzne bludy, marketing a ideológia o budovaní ,,otvorenej, občianskej, globálnej, riadenej či rodovej spoločnosti a demokracii“, nepritiahli Európsku úniu ,,bližšie k jej občanom“, ale naopak - prebudili jej občanov a národy k novému odporu a silnejúcemu protestu. Čo tak vehementne motivuje národné a patriotické hnutie v Holandsku, Nemecku a vo Francúzsku, ale aj v iných členských štátoch EÚ, proti súčasnému ,,európskemu a nadnárodnému“ establišmentu, ktorý už ignoruje aj prakticky potláča prirodzené ľudské a občianske práva a slobody? Je to opäť túžba občanov a národov po skutočnej demokracii a ekonomickej slobode, po rozvoji domáceho malého a stredného podnikania, po sociálnej spravodlivosti, po výrobe a konzumácii zdravých a kvalitných potravín, po ochrane a rozvíjaní národnej kultúry, jej koreňov a tradícií. Túžia po tom v čase, keď centralizovaná ,,európska moc“ a jej inštitúcie, ukrývajúce sa za ,,spoločnú európsku myšlienku“ a tzv. vládu zákona, nevedia zastaviť a zmeniť hrozivé trendy v európskej spoločnosti – nárast korupcie, masy chudobných, chorých a nezamestnaných občanov, neplodných mužov a žien, zvyšovanie vysokej nezamestnanosti mladých ľudí, rozširovanie drogových, zločineckých a špinavých get a štvrtí v kedysi čistých a bezpečných mestách, výrobu a distribúciu nekvalitných potravín či zväčšujúce sa plochy ornej pôdy, ktorú ničia a otravujú chemické hnojivá...

Aj tieto výsledky motivovali britských patriotov k brexitu, neboli to iba masívne vlny prisťahovalcov a ekonomických migrantov cez deravý Schengen, štedré sociálne dávky a rodinné prídavky. Inými slovami, aj sociálne inžinierstvo, nelegálna migrácia, organizovaný zločin vo forme pašeráctva ľudí do EÚ či násilné podriaďovanie jednotného spoločného trhu tzv. štyrom dogmatickým princípom EÚ (slobode pohybu občanov, služieb, kapitálu a tovaru) podkopali projekt o Európskej únii a ohrozili jej budúcnosť. Veď takmer každému musí byť jasné, že neexistuje súvislosť napríklad medzi prístupom na spoločný trh a zabezpečením voľného pohybu osôb či pracovných síl.

Aj preto je prirodzené, že sa Európska únia, respektíve jej Lisabonská zmluva, otriasa vo svojich základoch. Táto zmluva, ktorá zbytočne centralizuje a rozdeľuje EÚ od roku 2009, nebola výsledkom demokratického dialógu Bruselu a národných parlamentov s občanmi EÚ, ale násilne pretlačovanou ,,integračnou reformou zhora“. Už vtedy sa vedelo, že neposilní, ale oslabí, prebyrokratizuje a predraží Európsku úniu. Z tohto pohľadu sú preto pochopiteľné aj politické facky, ktoré teraz dostávajú európski federalisti a ich nadnárodný establišment. Tieto facky v podobe silnejúcej podpory národnému a patriotickému hnutiu sú opodstatnené a spravodlivé. Patriotizmus a antiglobalizmus nie sú predsa xenofóbne, homofóbne, fašistické či extrémistické ideológie. Naopak. A Európskej únii, medzinárodnému klubu suverénnych štátov, môžu iba pozitívne pomôcť. Postačí, ak ju postupne zbavia a oslobodia napríklad od antihumánneho globalizmu útočiaceho na štandardné sociálne systémy a od blúzniacich neokonzervatívcov v kabátoch liberálneho socializmu.   

Extrémistický a xenofóbny je napríklad Donald Tusk, historik a predseda Európskej rady, ktorý občanov EÚ prehnane straší nielen Ruskom, ale najnovšie aj Čínou a Donaldom Trumpom, ktorého dokonca označil za ,,hrozbu“ pre EÚ. ,,Rozpad Európskej únie nepovedie k obnoveniu plnej, fiktívnej suverenity jej členských štátov, ale k ich skutočnej a praktickej závislosti od veľmocí: Spojených štátov, Ruska a Číny. Iba spoločne môžeme byť úplne nezávislí,” napísal vo svojom liste premiérom a prezidentom 27 členských krajín pred februárovým neformálnym samitom EÚ na Malte. Tento kašubský rodák z Gdaňska, ktoré je jedným z hlavných centier už takmer zabudnutých pomoranských Kašubov (polonizovaných a germanizovaných západných Slovanov), bije na poplach a požaduje ,,veľmi účinné opatrenia” od Európskej rady na záchranu spoločného európskeho projektu. Podľa tohto bývalého liberálneho poľského premiéra, EÚ čelí najväčším výzvam vo svojej 60-ročnej histórii. ,,Týmito výzvami sú silná Čína, agresívna politika Ruska voči susedom a radikálny islam, ktorý je živnou pôdou pre anarchiu na Blízkom východe a v Afrike,“ napísal v liste.

Skúsme si stručne rozobrať kompetencie Donalda Tuska, v poradí druhého ,,prezidenta EÚ“, jedného z najhorlivejších zástancov sankcií proti Rusku a obhajcu štátneho prevratu na Ukrajine. Úlohou Európskej rady je určovať všeobecné politické smerovanie a priority EÚ, akýsi jej politický program pre konkrétne obdobie. Na prvý pohľad ide o logickú, potrebnú a užitočnú úlohu. Ale ako môže byť jej politický program naozaj ,,koaličný“, vyvážený a konštruktívny, ak ho schvaľujú iba premiéri a hlavy členských štátov (konsenzom, jednomyseľne či kvalifikovanou väčšinou), ktorí reprezentujú rôzne politické spektrum v rámci pravicových, ľavicových a liberálnych ideológií? Je viac než jasné, že takýto ,,spoločný politický program“ európskych lídrov (premiérov a prezidentov) v skutočnosti neexistuje. Je to viac - menej iba proklamovaná prezentácia nejednoznačných a rozporuplných priorít, ktoré si premiéri a hlavy každého členského štátu interpretujú doma po svojom. 

Úlohou Donalda Tuska je predsedať zasadnutiam Európskej rady a dávať impulzy jej práci. Jeho úlohou nie je tvoriť politickú agendu alebo politické smerovanie Európskej únie. Nemá hlasovacie právo a nie je ani hovorcom Európskej rady. Ako zamestnanec musí zabezpečovať prípravu zasadnutí Európskej rady a kontinuitu jej práce v spolupráci s predsedom Európskej komisie a na základe práce Rady pre všeobecné záležitosti. Súčasne má podporovať snahu o súdržnosť a konsenzus v rámci Európskej rady a predkladá správu Európskemu parlamentu po každom zasadnutí Európskej rady. Európsku úniu zastupuje na bilaterálnych samitoch so strategickými partnermi (Japonsko, USA, Rusko, Južná Afrika, Brazília a Čína), na multilaterálnych samitoch (G7, G8, G20 a Valné zhromaždenie OSN) a na samitoch na úrovni EÚ (Východné partnerstvo, Afrika, ASEM, CELAC), ale iba v súvislosti s otázkami spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. V jeho agende mu pomáha 32 - členný kabinet. 

V tomto kontexte je zrejmé, že Donald Tusk prekračuje svoje kompetencie a so svojimi politickými názormi, ktoré častokrát nereprezentujú spoločný názor celej Európskej rady, zbytočne torpéduje perspektívu nových vzťahov EÚ s USA, Ruskom a Čínou, ktorú si žiada väčšina občanov EÚ. Jeho politická schizofrénia je viac než tragikomická. Ak chce EÚ hospodársky prežiť a spolu s ňou jej členské štáty, s kým iným než s USA, Ruskom a Čínou musí rozvíjať hospodársku spoluprácu? Ak je Rusko naozaj agresívne voči susedom, tak voči ktorým a ako? Ak je radikálny islam živnou pôdou pre anarchiu na Blízkom východe a v Afrike, prečo v rámci svojich impulzov pre Európsku radu neinicioval a nepodporil napríklad vznik koalície EÚ-Rusko-USA v Sýrii proti tzv. Islamskému štátu? Alebo prečo sa nedokáže verejne poďakovať Rusku (podobne ako iní lídri EÚ) za jeho prínos v boji proti radikálnemu islamu a povedať, že EÚ urobila veľkú chybu, keď sa dala nezodpovedne vtiahnuť do projektu ,,Arabskej jari“, do vojny v Sýrii a do štátneho prevratu na Ukrajine, ktorú už tri roky sužuje Porošenkov režim a vojna na Donbase? Donald Tusk históriu svojej rodiny porovnal so židovskou skúsenosťou. Kašubov opisuje ako ľudí, ktorí majú radi židov, sú to ľudia, ktorí sa narodili a žili v 

pohraničných oblastiach a boli prenasledovaní nacistami a komunistami, pretože neboli lojálni.   

Zdá sa, že najväčším politickým problémom Európskej rady a Donalda Tuska nebude Vladimír Putin či radikálny islam, ale Trumpova revolúcia, ktorá sa šíri do Európy a Európskej únie.

Mgr. Róbert Matejovič, šéfredaktor

Osobnosť
EÚ je stále atraktívna

,,Vždy sme verili európskej myšlienke. Ak si niekto želá, aby nebola EÚ, čo je potom alternatívou pre Európu?“, pýta sa Srdjan Darmanović, minister zahraničných vecí Čiernej Hory.

Galéria
Rajhenburský zámok v Slovinsku

Fotoreport
Kláštor, väznica a opäť zámok

Jeho hitom je historické, duchovné a gastronomické dedičstvo francúzskych a slovinských cisterciánov.

Zaujalo nás
Trumpov nový ,,svetový neporiadok“

Jeho tím pre národnú bezpečnosť túži po armáde, ktorá by bola schopná bojovať proti Rusku a Číne.

Zahraničie
Mayovej hazard s „tvrdým“ Brexitom

Opustenie colnej únie by mohlo vytýčiť tvrdú hranicu medzi Severným Írskom a Írskom.

Projekty

Ukrajina a Slovensko očami mládeže

Bez komentára

Prefíkané plány dvoch oligarchov

Porošenko presadzuje vojnu a NATO, Pinčuk reintegráciu Donbasu za Krym a návrat Ukrajiny k obchodnej spolupráci s Ruskom. Čo podporí Donald Trump?

Justícia
Kedy prokurátor obžaluje Dzurindu a jeho ministrov?

,,Svojvoľný súhlas slovenskej vlády bez mandátu NR SR výrazne skrátil letovú trasu a umožnil nelegálne bombardovanie Juhoslávie,“ tvrdí Štefan Harabin, trestný sudca Najvyššieho súdu SR.

Anketa
Ako hodnotíte doterajšiu domácu a zahraničnú politiku SNS a ĽSNS?

Sonda
Pôda nie je iba tovar (1. časť)

Vzťahy k pôde na Slovensku ovplyvňuje fakt, že 90 - 95 % poľnohospodárov hospodári na prenajatej pôde. A 20 % poberateľov priamych platieb obhospodaruje až 80 % deklarovanej poľnohospodárskej pôdy.

Reflexie
O konšpirácii (1. časť)

Našli templári dosky z Archy zmluvy a vrátili sa do Francúzska obohatení o znalosti čísel, mier a váh?

Patróni vedy, techniky a remesiel (8. časť) 
Sv. Ján Krstiteľ a krajčírstvo.

História
Prvá svetová celebrita

Buffalo Bill bol na konci 19. storočia najznámejším šoumenom na svete.

Svet šoubiznisu
Vidí pieseň v obrazoch

,,Chcela som byť biochemičkou alebo veterinárkou, prípadne maliarkou,“ priznáva sa speváčka Zuzana Smatanová.

Kultúra
Posol sveta kníh a hudby

,,Mladí dnes radšej spievajú jednoduchšie a ľahšie pesničky za sprievodu gitary,“ hovorí Peter Čačko, prekladateľ a dirigent chrámového zboru.

Knihy a recenzie
Eseje o kríze (2. časť)

Je možné, aby mal kapitalizmus ľudskú tvár a bol po reforme trvalo udržateľný?

Umenie
Pravda, identita či ilúzia?

Pre profesionálnu fotografku Janu Šantavú  fotografia znamená hľadanie pravdy a odpovedí na otázku: kde sú hranice medzi ilúziou a realitou?

Šport
Najriskantnejší výstup na vrchol sveta

Prvú úspešnú zimnú expedíciu na Mount Everest absolvovali Poliaci. Ich monopol na zimné bláznovstvo pokračuje doteraz

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac