Máj/Jún 2018

Kedy Západ prestane ničiť Blízky východ?
Emotívny investor a budovateľ
Gruzínska ,,čiernomorská perla“
Varenie žaby Macronom
Donor bezpečnosti v Európe
Hrobka Zhaoling (1. časť)
Kto zastaví Saudov?
Udomácňovanie wahhábizmu
Ako komentujete pokusy prezidenta A. Kisku vrátiť do slovenskej politiky kontroverzných M. Dzurindu a I. Mikloša?
Sloboda prejavu vo forme mlčania

 

Editoriál

Kedy Západ prestane ničiť Blízky východ?

Napriek úspešnej ruskej vojenskej intervencii v Sýrii a americko-ruskému vojenskému dialógu o ,,definitívnej porážke“ tzv. Islamského štátu, ktorý potvrdil priamu vojenskú angažovanosť americkej armády v Sýrii, pokračuje mocenská politika ničenia krajín Blízkeho východu. Jej autormi sú najmä geopolitickí stratégovia z USA a Izraela, ktorým sekundujú niektoré západoeurópske členské krajiny Európkej únie (najmä Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko). Ničivé účinky tejto politiky, ktorú maskuje tzv. vojna ,,západnej koalície“ proti terorizmu a radikálnemu islamu, sú také rozsiahle, že bude pravdepodobne trvať niekoľko rokov, kým Blízky východ obnoví svoju multikultúrnu tvár. Pokiaľ sa ju podarí obnoviť po masívnej emigrácii obyvateľstva, po rozsiahlom a cielenom ničení infraštruktúry.

Dôsledky tejto politiky sú také fatálne, že už nebránia fakticky nikomu, aby jasne pomenoval jej ciele a následky. Veľmi dobre to dokazuje napríklad otvorený pastiersky list Rady katolíckych patriarchov Východu z 20. mája 2018. Adresovali ho veriacim, spoluobčanom, kresťanom, moslimom a drúzom (nábožensko-etnická komunita žijúca v Libanone, Izraeli a v Sýrii, pochádzajúca z Egypta zo začiatku 11. storočia, keď sa odštiepila od šiitskej vetvy ismailitov), politickému Západu a Izraelu.

,,Na Západe existujú národy dobré a priateľské, ale aj také, ktoré rozhodujú o Blízkom východe na úkor jeho obyvateľov,“ píšu šiesti východní katolícki patriarchovia. Hovoria otvorene o „politike zničenia Blízkeho východu vedenej Západom“, ktorá je zároveň aj dôvodom nútenej emigrácie miliónov obyvateľov, vrátane kresťanov. „Začalo sa to deštrukciou Iraku a neskôr Sýrie a oslabením Egypta. Jordánsko a Libanon žijú v permanentnom ohrození. Vytvorili sa konflikty alebo spojenectvá v Jemene, Bahrajne, Saudskej Arábii a s krajinami Perzského zálivu. A pripravuje sa vojna proti Iránu. Toto je realita, v ktorej žijeme,“ tvrdia to vo svojom 21-bodovom pastierskom liste pod názvom Kresťania Východu dnes – obavy a nádeje. Tento v poradí už 11. pastiersky list v mene Rady katolíckych patriarchov Východu podpísali Ibrahim Isaac Sidrak, koptskýkatolícky patriarchaalexandrijský, Béchara Butrus Raï, maronitskýpatriarchaAntiochie, Ignatius Joseph III. Younan,sýrsky patriarcha antiochijský, Joseph Absi, melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalma, Louis Raphaël I. Sako, patriarcha babylonský (Chaldejskej katolíckej cirkvi), Krikor Bedros XX. Ghabroyan, arménský patriarcha kilikijský a Mons.William Hanna Shomali, pomocný biskup a správca Jeruzalemského latinského patriarchátu.

Podľa signatárov, priamym dôsledkom tejto politiky je „terorizmus, ktorý sa usídlil v našich krajinách, prv než sa obrátil proti samotnému Západu, ktorý ho zrodil. Terorizmus sa zrodil, pretože tí, ktorí robia politiku na Západe (USA a EÚ), si ním poslúžili ako s účinným nástrojom na zmenu tváre Východu. So svojími spojencami v regióne vytvorili Islamský štát (ISIS), s miestnymi ľudským zdrojmi, využívajúc existujúci náboženský extrémizmus a pokrivené chápanie náboženstva.“

Podtitulok pastierskeho listu cituje Druhý list Korinťanom: ,,Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení, sme bezradní, ale nepoddávame sa (2 Kor 4,8)“. Katolícki patriarchovia v ňom uvažujú o ľudskej, spoločenskej a politickej situácii na Blízkom východe. Ako píšu, „žiadna arabská krajina nepozná pokoj či stabilitu“, a to z dôvodu vojen, terorizmu, chudoby a emigrácie kresťanov. Všetkým, no osobitne politikom opakujeme, že najlepšou pomocou našim veriacim je dovoliť im, aby zostali vo svojich domovoch, vo svojich krajinách a nevyvolávať politické nepokoje a rozličné formy násilia, ktoré ich nútia k emigrácii“.

Patriarchovia upozorňujú na to, že musíme rozlišovať rôzne tváre Západu. Aj keď na Západe žijú dobríľudia a priatelia a starovekécivilizácie, existujú tam aj politici, ktorí robia rozhodnutia voči Blízkemu východu na základe svojich ekonomických a strategických záujmov a na úkor záujmov krajín Blízkeho východu. ,,Naše národy nepochybne požadujú reformy a lepší spôsob života, ale medzi ich očakávaniami určite nie je žiadne zničenie spôsobené vonkajšími zásahmi. Ľudstvo a národy tohto regiónu boli a sú stále obetované v prospech zahraničných záujmov. Náboženský terorizmus Islamského štátu dosiahol extrémne hranice krutosti a neľudskosti,“ zdôrazňujú katolícki patriarchovia.

Podľa nich mnohí na Západe, vrátane politikov, hovoria o tom, že kresťanov zabíjajú moslimskí extrémisti. V rámci ničenia Blízkeho východu sú však zabíjaní aj moslimovia, Alaviti, Jezídi a ďalší. ,,Avšak skutoční zabíjaci sú tí, ktorí rozhodujú na Západe. So svojimi spojencami v regióne chcú vytvoriť nový Blízky východ v súlade so svojimi predstavami a záujmami. Pre tých, ktorí robia politiku na Strednom východe, my, kresťania, neexistujeme. Nezaujíma ich náš život ani naša smrť. Takže nebezpečenstvo, ktoré nás ohrozuje, nie je skutočnosť, že Boh chce, aby v našich spoločných krajinách žili spolu moslimovia a kresťania. Skutočným nebezpečenstvom je politický Západ, ktorý si myslí, že je oprávnený si zabezpečiť svoje záujmy, zničiť naše krajiny a reorganizovať ich podľa vlastného uváženia.“ Patriarchovia preto vyzývajú veriacich, mužov a ženy dobrej vôle na Západe, aby si konečne otvorili svoje oči a uvideli tragédie, ktoré spôsobili ich politickí vodcovia. ,,Otvorte oči, pochopte, čo sa deje a opravte súčasné zlo.“ Západných lídrov súčasne žiadajú, aby zmenili svoje vízie a spôsoby konania, aby neoslabovali a neničili región, ale aby rešpektovali dôstojnosť národov na Blízkom východe a ich slobodu, aby prijali cestu života a nie smrti. ,,Sme Arabi, potomkovia mnohých starovekých civilizácií: asýrskej, chaldejskej, sýrskej, koptskej, arménskej a byzantskej. Žili sme a stále žijeme v arabských krajinách, ktoré sú našou vlasťou. S moslimami tvoríme jednu vlasť a jednu spoločnosť. Žiť spolu, moslimovia a kresťania, je pre nás Božou vôľou. Spoločne sme základnou súčasťou regiónu a jeho osudom. Budúcnosť kresťanov preto nie je len kresťanskou otázkou, ale otázkou, ktorá sa týka celého regiónu - kresťanov, moslimov aj drúzov,“ zdôrazňujú katolícki patriarchovia. 

Ich pastiersky list obsahuje aj posolstvá adresované veriacim Blízkeho východu, ich spoluobčanom a vládnucim elitám. Veriacich vyzývajú k tomu, aby vzdorovali nakoľko len môžu pokušeniu emigrovať. „Vaše krajiny a vaše cirkví vás v ťažkých časoch potrebujú. Budúcnosť našich cirkví a kresťanská prítomnosť vo všeobecnosti v regióne závisí aj od vášho rozhodnutia odísť alebo prijať vôľu Boha zotrvávajúc tam, kde vás povolal.“
Politikov a vládnuce elity na Blízkom východe vyzývajú k tomu, aby počúvali hlas chudobných a utláčaných a neustupovali „vonkajším svetovým tlakom a mocnostiam, ktoré hodlajú zmeniť región podľa svojho želania a myslia si, že majú právo rozhodovať o našich osudoch vďaka svojej materiálnej alebo vojenskej sile“. Podľa patriarchov dôležité je budovať „laický štát, založený na rovnosti všetkých jeho občanov, bez diskriminácie na základe náboženstva či akéhokoľvek iného dôvodu. Laický štát oddeľuje náboženstvo od štátu, avšak rešpektuje všetky náboženstvá a slobodu.Štát, v ktorom sa každý občan cíti ako doma, sa rovná všetkým ostatným a má rovnaké príležitosti na život, vládu alebo prácu bez ohľadu na svoje náboženstvo. Všetci sa budú cítiť ako bratia v tej istej vlasti, s rovnakými povinnosťami a s rovnakými právami.“

Blízky východ potrebuje vodcov, ktorí presadzujú mier pre svoju krajinu a susedné krajiny. Vodcov, ktorí odmietnu akékoľvek podnecovanie k vojne, ktoré prichádza z vonkajšej strany, respektíve spojenectvo proti dobru svojich národov alebo susedných krajín. ,,Chceme slobodných lídrov s čistými rukami, ktorí môžu vyviesť región z mnohých vojen a vytvoriť stabilný a definitívny mier. Politickému Západu a Izraelu opakujeme, že spoločné nažívanie je možné. Ak budete pokračovať na ceste smrti, smrť nakoniec pohltí všetko a všetkých, nás aj vás. Zmeňte ničenie smerujúce voči našim krajinám a kresťanom Východu. Majte nové predstavy o živote a úcte k národom tohto regiónu. Život je možný. Mier je možný. Vychádzajte z našich záujmov, aby ste videli Boha, ktorý vás stvoril a povolal vás rešpektovať národy“.

Kľúčom k mieru v tomto regióne aj na Západe je mier v Jeruzaleme, medzi Palestínou a Izraelom. Mier je možný, ak sú úmysly úprimné a ak existuje vôľa dohodnúť mier. Katolícki patriarchovia Východu sú presvedčení o tom, že všetci potrebujeme nový Blízky východ, ktorý nebudú vytvárať iní, ale tí, ktorí tam žijú, ktorý nespočíva v zmene hraníc alebo v pohybe národov, ale v obnovovaní sŕdc. ,,Blízky východ obnovia jeho národy bez toho, aby im Západ určoval svoje plány. Orient, ktorý vytvorilli jeho synovia, majstri vo svojich domoch, moslimovia, kresťania a drúzi. V tomto projekte kresťania ponúkajú, rovnako ako ostatní, svoj príspevok k novému stvoreniu. Do nového sveta, v ktorom medzi všetkými občanmi a krajinami sveta oplýva dobro, rozum, láska a spolupráca. Preto sa modlíme: ,,Pane, pošli svojho Ducha a obnov tvár našej zeme,“ prízvukujú katolíckí patriarchovia. 

Róbert Matejovič, šéfredaktor

 

Osobnosť

Emotívny investor a budovateľ

,,Také srdce a srdečnosť ľudí, aké nájdete na Slovenku, nenájdete nikde v Európe,“ vyznáva sa doktor Nodari Giorgadze, slovensko-gruzínsky podnikateľ a honorárny konzul Gruzínska na Slovensku.

 

Fotoreport

Gruzínska ,,čiernomorská perla“ 

Batumi sa mení na ,,kaukazský Dubaj“. 

 

Názor

Varenie žaby Macronom

Slovensko musí chrániť svoju ústavu, štátnu suverenitu, kultúru, bezpečnosť svojich občanov, zachovanie vlastného národa,“ píše Štefan Harabin, sudca Najvyššieho súdu SR.

 

Interview

Donor bezpečnosti v Európe

,,Účasť Bieloruska vo Východnom partnerstve ukázala náš mimoriadny záujem o upevnenie stability a vzájomného porozumenia v Európe,“ konštatuje Igor Alexandrovič Leščeňa, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky v Slovenskej republike. 

 

Reportáž

Hrobka Zhaoling (1. časť)

Prvý imperátor dynastie Čching a zakladateľ ,,mandžuského národa“ odpočíva v mohyle v predmestí mesta Šen-jang.

 

Zaujalo nás

Kto zastaví Saudov?

Izrael pomáha Saudskej Arábii rozvíjať jadrové zbrane. Rastú obavy, že by sa mohli dostať aj do rúk teroristov.

 

Zahraničie

Udomácňovanie wahhábizmu

Veľvyslanec USA v Srbsku: ,,Ak chcete mier, dajte kosovským islamistom svoj vlastný štát.“

 

Anketa
Ako komentujete pokusy prezidenta A. Kisku vrátiť do slovenskej politiky kontroverzných M. Dzurindu a I. Mikloša?

 

Justícia

Sloboda prejavu vo forme mlčania

Človek je v myslení slobodný vždy, avšak za svoj prejav musí niesť primeranú zodpovednosť.

 

Sonda

Pomáha či je hrozbou? (3. časť)

Psychiatria versus vzdelávanie a podvracanie výchovy. Cvičiť ľudí ako zvieratá, to je odchýlka od správneho uvažovania.

Reflexie
Uznať Spasiteľa môže iba viera (1. časť)

Za koho ľudia považujú Ježiša Krista? ,,Mýtus o jeho rodine, manželke a potomkoch nenachádzame ani v najstaršej heretickej literatúre,“ tvrdí profesor Ján Šafin.

 

 

História

,,Pod našimi milými lipami“

Uhorsko-chorvátskeho a českého kráľa Mateja Korvína, ktorý šíril renesanciu a vzdelanie, zvíťazil nad Turkami v Bosne aj ,,kacírskymi“ bratríkmi na Slovensku, nakoniec porazili pokazené figy.  

 

Kultúra

Majster detailov 

,,Patrím k autorom, ktorí ani pri nových vydaniach svojich kníh nič na ich textoch neopravujú, hovorí Anton Baláž, spisovateľ, publicista, filmový scenárista a autor rozhlasových hier.

 

Excelentný súzvuk spevu a tónov

Lúčnica má vynikajúci aj spevácky zbor.

 

Knihy a recenzie

Román Scenár

Prináša svedectvo o bohatosti prežívania ľudí v pokročilom veku. Symbolizuje odchádzajúci, no poctivý svet. 

 

Umenie Putovanie vášňou   

Anatolij Alexandrovič Koncub (1949), rodák z dediny Kolky v Brestskej oblasti, patrí k najznámejším a nauznávanejším bieloruským výtvarným umelcom.

Šport

Faselovi Košice neprekážajú

Slováci svoje umenie predvedú v Košiciach na MS 2019, kde odohrajú všetky domáce zápasy v základnej skupine.


 

 

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac