Silný líder pre Košický kraj

Juraj Sinay, kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja.

 Róbert Matejovič
Foto: autor, archív Juraja Sinaya

Spomedzi kandidátov na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) je najvýraznejšou osobnosťou profesor Juraj Sinay. V októbrových voľbách sa o tento post uchádza ako nezávislý kandidát a bez podpory politických strán.

Svojich súperov konfrontuje nielen intelektom, odbornými znalosťami a bohatými manažérskymi skúsenosťami, ale najmä vizionárskym myslením a pragmatickým prístupom k novým regionálnym i globálnym výzvam, ktorým čelí KSK.

Jeho odbornosť, profesionálny a pragmatický prístup je uznávaný a rešpektovaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, najmä v Nemecku, kde 10 rokov aktívne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg.

Pán profesor, v júli 2022 automobilka VOLVO CARS oznámila, že v priemyselnej zóne vo Valalikoch pri Košiciach vybuduje za 1,2 mld eur nový moderný závod na výrobu elektrických vozidiel. Ako táto investícia môže podporiť rozvoj Košickéko kraja?

Príchod tejto automobilky považujem za stopercentného akcelerátora hospodárskeho rozvoja nášho kraja. Mal som tú česť podieľať sa na niektorých rokovaniach so zástupcami VOLVO CARS, ktorá ešte nezačala stavať svoj závod a už pritiahla spoločnosti BOSCH a MUBEA (Muhr und Bender KG), ktorá pri Veľkej Ide vybuduje závod na výrobu chladiacich dosiek pre elektricky poháňané vozidlá. Toto je iba začiatok. Následne sa bude určite aktivizovať spolupráca s košickými univerzitami a so strednými školami. Bude potrebné hľadať efektívne formy duálneho vzdelávania. Vytvorí sa mnoho pracovných príležitostí. A pre tých ľudí, ktorí tu prídu zo zahraničia alebo z okolitých dedín, bude potrebné vytvárať adekvátne podmienky pre život. A už sme v oblasti sociálnej a kultúrnej politiky, na ktorú bude nadväzovať cestovný ruch a jeho ďalší rozvoj.

Určite je to beh na strednú trať, ale bez toho, aby sa začalo, by to nebolo možné. Už teraz máme k dispozícii dobrý vzor a základ – priemyselnú zónu v Kechneci. V nej bola na začiatku len jedna významná firma, dnes ich je tam jedenásť. Naviac, v lokalite tejto prihraničnej obce je nevyužitý potenciál geotermálneho vrtu na vybudovanie vodného parku s komplexnými wellnessovými službami. Žiaľ, doteraz sa tento zámer nepodarilo zrealizovať.

Ste známy aj ako vizionár. Už teraz sa zamýšľate nad ďalším významom investície spoločnosti VOLVO CARS. Netajíte sa názorom, že nie je vylúčené, že v budúcnosti sa táto automobilka môže usilovať nahradiť ťažké batérie aj inými nosičmi energie, napríklad vodíkom. Ste koordinátorom vodíkových technológií na Slovensku na základe poverenia ministra hospodárstva. Aký je váš názor na možný rozvoj vodíkových technológií v Košickom kraji?  

Malá poznámka – vodíkové autá sú vlastne elektromobily, ktoré si nevezú baterku, ale komerčnú nádrž. Ak by som bol zvolený za župana, inicioval by som rozvoj medzinárodnej regionálnej politiky. Už teraz sú známe návrhy na výrobu vodíka z technológie, ktorú používa spoločnosť KOSIT, a.s. a ktoré smerujú k výrobe čiastočne zeleného vodíka. Aj vďaka Technickej univerzite máme v Košiciach úžasnú možnosť, aby sa takéto technológie rozvíjali na báze medzinárodnej spolupráce na úrovni regiónu a mesta. Veď takúto technológiu už niekoľko rokov využívajú v partnerskom meste Wuppertal, kde vyrábaný vodík slúži pre flotilu autobusov a úžitkových automobilov. Nepotrebujeme všetko vymýšľať na zelenej lúke, keď môžeme využiť skúsenosti tých, ktorí boli a sú nám historicky veľmi blízki. Košický kraj ma dostatočne silný potenciál, len potrebuje silného lídra s osobnou integritou a skúsenosťami z veľkých projektov. Verím v dlhodobé vzťahy a verím v potenciál ľudí, ktorí v našom kraji žijú.

Ak hovoríme o súčasnej energetickej kríze a o nových nosičoch energií, ktoré môžu nahradiť napríklad dovážaný zemný plyn, najväčšie nádeje sa vkladajú do výroby a prepravy zeleného vodíka. Ako je na takúto alternatívu pripravený Košický kraj?

Náš kraj má a ponúka veľký potenciál v oblasti prepravy plynov. V podzemí kraja sú historicky vybudované štyri transportné rúry na prepravu zemného plynu. Ukrajina má veľký potenciál na výrobu zeleného vodíka, keďže disponuje veľkými plochami pre solárne kolektory a veterné parky. Predpokladám, že po skončení nešťastnej vojny sa bude venovať práve výrobe zeleného vodíka, o ktorý je záujem v celej Európe. Jedným zo štátov, ktorý dlhodobo pripravuje svoju ekonomiku na vodíkové hospodárstvo, je Nemecko. A práve pomocou jednej zo štyroch rúr by sa zelený vodík mohol prepravovať z Ukrajiny do Nemecka aj do Česka. Táto možnosť by mohla byť veľkou pridanou hodnotou pre Košický kraj, keďže práve v ňom by bola hlavná tepna pre prepravu vodíka. Už teraz sa uvažuje nad tým, že náš kraj bude prepravnou križovatkou v okolí Veľkých Kapušian, kde by mohol byť prepravný uzol, ktorý ktorý umožní prepravu vodíka na sever do Poľska a na juh do Maďarska. Dovolím si vyjadriť presvedčenie, že nejde len o úvahu. Intenzívne riešenia podporuje aj Európska komisia, ktorá prostredníctvom organizácie Hydrogen Europe pripravuje projekty v hodnote niekoľkých miliárd eur pre rozvoj vodíkového hospodárstva s možnosťou využitia aj budúceho potenciálu Ukrajiny. Osobne som silne orientovaný na výsledok a na budúcnosť. Vidím skôr výzvy a nie problémy. A ak stojím pred problémom, som odhodlaný nájsť efektívne riešenia aj pre Košický kraj.

Toto je úryvok z rozhovoru. Celý si ho môžete prečítať v archíve.
Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám