Ak by ste chceli finančne podporiť časopis, môžete tak urobiť ľubovoľným finančným darom.

Číslo bankového účtu (IBAN): SK6411000000002626064929

Milí čitatelia, ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu.