Ponúkame a zabezpečujeme neúradné (obyčajné) preklady textov

(napríklad pracovných materiálov, informatívnych textov, tlačových správ, textov do propagačných materiálov, atď.), jazykové korektúry a preklady odborných textov najmä z/do slovenského jazyka do/z jazyka anglického, francúzskeho, chorvátsleho, maďarského, nemeckého, poľského, srbského, ruského a ukrajinského jazyka. Minimálna základná sadzba za jednu normovanú stranu textu (1800 znakov s medzerami) je 7 eur bez DPH.

Ponúkame a zabezpečujeme tlmočenie na konferenciách, rokovaniach a v cestovnom ruchu. Konzekutívne a sprievodné tlmočenie

počas obchodných rokovaní, prednášok, výstav a výjazdov.

Simultánne tlmočenie

počas konferencií a seminárov. Cena – používa sa poldenná, respektíve denná sadzba podľa dohody so zákazníkom. Kontaktujte nás pre vyžiadanie ceny tlmočenia.

Cenník služieb – tlmočenie