Zamok Peles, Rumunsko
Romania Coat of Arms
Coat_Transylvania_Country.png

Katolícke národné pútnické miesto Mátraverebély-Szentkút v Maďarsku, ktoré strážia františkáni, už niekoľko storočí navštevujú aj slovenskí pútnici. Uzdravujú sa tu nielen ubolené duše, rôzne ochorenia, neplodnosť, ale aj slovensko-maďarské vzťahy. 

Pripravili: Dimenzie
Róbert Matejovič
Foto: autor

Najvýznamenejšie katolícke mariánske pútnicke miesto v Maďarsku sa nachádza pod úpätím pohoria Cserhát v Szentkúte (Svätá studňa) pri dvojtisícovej obci Mátraverebély (Matranské Vráble) v maďarsko-slovenskom pohraničí v národnostne zmiešanej Novohradskej župe. Toto pútnicke miesto je od Lučenca vzdialené 65 km a od mesta Salgótarján (Šalgov-Tarjany) 25 kilometrov. Každoročne ho navštívi 150 až 200 tisíc pútnikov prevažne z Maďarska a zo Slovenska. 

Ich hlavnou motiváciou je načerpať nové duchovné sily, hľadať alebo prehĺbiť svoju vieru v Boha, a najmä uzdraviť rôzne choroby modlitbami k Matke Božej a pitím liečivej vody, ktorá tu tečie zo Svätej studne viac než 800 rokov.

,,Do nášho pútnickeho miesta prichádzajú aj početné rómske rodiny a mnoho mladých manželských párov, ktoré sa nevedia dočkať svojich potomkov. Aj mladé ženy, ktoré nevedia otehotnieť. Panna Mária pracuje aj tu. Toto pokojné a tiché miesto modlitieb, spovedí a zmierenia sa s Bohom je známe deťmi, ktoré sa narodili po uzdravení rodičov. Svedčia o tom mnohé ďakovné tabuľky umiestnené na stene kaplnky Panny Márie pri našej bazilike,“ hovorí Lóránt Orosz, predstavený františkánskeho kláštora a gvardián (strážca) pútnickeho miesta, ktorý ma sprevádzal spolu so skupinkou slovenských novinárov počas nášho dvojdňového pobytu v kláštore. V pútnickom dome, v ktorom sme bývali, je 27 izieb hotelovej kategórie a reštaurácia. Pútnici majú k dispozícii aj osobitnú ubytovňu s kapacitou 90 lôžok.

Zdroj: Dimenzie, č.4/2023

Toto je úryvok z članku. Celý si ho môžete prečítať v archíve
s prístupom k obsahu všetkých časopisov Dimenzie
Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám

Mali by ste záujem navštíviť toto miesto?

Sme špecialisti na organizovanie zájazdov pre malé skupiny ľudí so spoločným záujmom, ktorí chcú navštíviť zaujímavé miesta a spoznať zaujímavých ľudí.