Kto je vydavateľ

Životopis

Mgr. RÓBERT MATEJOVIČ
Konateľ Dimenzie s.r.o. a šéfredaktor
* 1967, Košice, SR

Vzdelanie

1995

Univerzita Komenského
Filozofická fakulta

Odbor žurnalistika

Zahraničné stáže a štipendiá:

1995-1996

St. Cloud State University
Minnesota

Professional Resident Fellow

Mass Communication Department under the sponsorship of the United States Information Agency

05/1997

Reuters Foundation London

Writing Business News

Special Media Training Program

1998

European Journalism Center
Maastricht

Special Training Program “Enlargenment of the EU”

Štáty pracovného pôsobenia

Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko, Juhoslávia, Rakúsko, USA, Kanada, Veľká Británia

Cudzie jazyky

anglicky, rusky, chorvátsky a srbsky, poľsky (pasívne), ukrajinsky (pasívne)

Špecializácia

politika, ekonomika, medzinárodné vzťahy a zahraničná politika, komunálna politika, integračné procesy a zoskupenia, cezhraničná spolupráca, národnostná politika, história, marketing, public relations

Záľuby

politika, história, literatúra, kultúra, šport

Prehľad pracovnej kariéry

9.2001 – ∞

časopis Dimenzie 

Vydavateľ a šéfredaktor 

22.1.2001 – 31.12.2001

NR SR

Asistent poslanca NR SR

ako živnostník-novinár na tretinový úväzok

1.4.2000

Media Plus

Novinár-živnostník

pracujúci pre vydavateľstvo Media Plus, Bratislava ako výkonný šéfredaktor, redaktor a reportér pre časopisy Slovak Trade Forum, Euroforum a Parlament

1.3.2000 – 31.3.2000

Úrad vlády SR

Poradca pre európsku integráciu a médiá

P.Hamžíka, podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu – pracovný pomer ukončený z rodinných dôvodov

1996-2000

BBC

Korešpondent

6.1998-2.2000

Media Plus-Judita Vámosiová, Bratislava

šéfredaktor časopisu

zamestnanecký pomer Euroforum (o integrácii SR do EÚ a Európskej únii), výkonný redaktor a reportér časopisov Slovak Trade Forum (hospodársky mesačník o bilaterálnej spolupráci a obchode SR s inou krajinou) a Parlament (mesačník)

1.6.1995-31.5.1998

Vydavateľstvo Euroskop, a.s., Bratislava

reportér a vedúci regionálnej redakcie hospodárskeho týždenníka Slovenský profit

od roku 1990

Ostatné zamestania

bývalý reportér denníka Národná obroda, Pravda, reportér a vedúci regionálnej redakcie týždenníka Zmena, týždenníka Mreport, Slovenské národné noviny a týždenníka Sloboda

Pracovné skúsenosti