Daniel Tomko osobnost

Rozvoj Daruvara pokračuje

,,Naše stredoeurópske kúpeľné mestečko meníme na lídra zdravotného turizmu. Teší nás, že priťahuje mladých ľudí a mladé rodiny, ktoré sa do neho vracajú,“ tvrdí Damir Lneniček, primátor mesta Daruvar.

Róbert Matejovič
Foto: autor, mojportal.hr

Je úspešným primátorom multikultúrneho desaťtisícového Daruvaru, mestečka vína, piva a termálnych prameňov, ako sa mu hovorí. Súčasný názov má od roku 1771 a v preklade znamená Bocianí hrad. Toto stredoeurópske mestečko sa rozprestiera na úpätí pohoria Papuk v údolí rieky Toplice v Bjelovarsko-bilogorskej župe v strede historického Slavónska. Od Záhrebu je vzdialené 130 km a od Osijeka 140 km. Je ,,hlavným mestom“ českej menšiny v Chorvátsku (viac než 20 % obyvateľstva), žijú v ňom aj Maďari, Srbi a Taliani.   

Podľa primátora Damira Lneničeka Daruvar je lídrom v oblasti zdravotného turizmu v Slavónsku. ,,Naše Daruvarské kúpele sú uznávanými kúpeľmi v regióne. V pokojnom a zelenom prostredí sa v nich liečia a zotavujú nielen športovci a dôchodcovia, ale aj všetci tí, ktorí potrebujú rehabilitáciu a oddych pre telo i dušu. V blízkosti centra mesta sme v novembri 2023 otvorili najväčšie a najmodernejšie rehabilitačné Centrum pre vojnových veteránov v Chorvátsku s kapacitou 200 lôžok. Je to štátne zariadenie Ministerstva chorvátskych obrancov pre chorvátskych veteránov, vojnových veteránov a civilných invalidov z obdobia Vlasteneckej vojny (1991-1995) v  Chorvátsku po rozpade bývalej Juhoslávie. Investičná hodnota tohto diela je 13 mil. eur a vybudované bolo s pomocou fondov EÚ“, hovorí primátor.

Vojnové obdobie v miestnom kúpeľnom parku pripomína aj kamenný pamätník. V texte na pamätnej tabuľke Chorvátska republika, mesto Daruvar a Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky ďakujú občanom Slovenskej republiky, ktorí v rokoch 1992 – 1996 v rámci misie OSN tu pomáhali dosiahnuť mier, posilniť bezpečnosť, zaručiť slobodu a nastaliť demokraciu.

Pán primátor, aká je vaša filozofija a vízia dlhodobého hospodárskeho rozvoja mesta, od ktorých rozhodujúcich faktorov závisí?

Rozvoj nášho mesta úzko súvisí s pokračovaním rozvoja zdravotného celoročného turizmu. Ten sa spolieha nielen na termálnu liečivú vodu, ale predovšetkým na vzdelaných a profesionálnych ľudí, ktorí prispievajú ku zvyšovaniu kvality služieb, lokomotívy rozvoja cestovného ruchu. Mesto takisto podporuje rozvoj malých a stredných podnikov v potravinárskom a v  spracovateľskom priemysle, remesiel s dlhoročnou tradíciou a obchodného sektora.

Aké sú súčasné priority?

Okrem rozvoja a stimulácie hospodárstva je to predovšetkým obnova a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, výstavba aglomerácie (vodovod, kanalizácia a nová čistiareň), dostavba materských a základných škôl, nové vybavenie pre naše zdravotné stredisko a udržanie zdravotníckeho personálu. Rôznymi stimulačnými opatreniami sa usilujeme podporiť aj mladé rodiny a prilákať nové mladé rodiny do nášho mesta. Takisto sa staráme aj o našich starších spoluobčanov, preto plánujeme rozšíriť kapacitu nášho Domova pre seniorov a chorých.

Na aké projekty mesto využíva fondy Európskej únie?

S pomocou našej rozvojovej agentúry sme realizovali veľa projektov s podporou fondov EÚ. Zabezpečili sme nemalé finančné prostriedky na rozvoj mesta, hospodárstva aj rodinných fariem. Vyzdvihol by som vybudovanie Digitálneho inovačného hubu (DIH), v ktorom sídli desiatka podnikateľov, ďalej stredisko Chorvátskej horskej záchrannej služby (HGSS), ktorá pokrýva našu časť Chorvátska. Daruvarské kúpele získali z Národného programu obnovy a odolnosti nenávratný finančný príspevok na projekt obnovy, rozšírenia a zvýšenia úrovne služieb, ktorého investičná hodnota je 17 miliónov eur. Čoskoro začneme aj s výstavbou internátu s približne 100 lôžkami pre študentov našich stredných škôl.

Vďaka súkromným (zahraničným) investíciám bolo na začiatku pešej zóny vybudované maloobchodné centrum s desiatimi predajňami v hodnote 14 miliónov eur. V pivovare nový majiteľ investoval viac než 10 miliónov eur do rozšírenia výrobnej kapacity. Táto investícia priniesla nové pracovné miesta a pomohla zabezpečiť regionálnu distribúciu nášho piva.

Hľadá mesto nových investorov a firmy, ktorým ešte môže ponúknuť kapacity v podnikateľských zónach?    

Kapacity v našich troch podnikateľských zónach sú už naplnené. Mnoho našich domácich  podnikateľov rozširuje svoje priestory, výrobu a zvyšuje počet zamestnancov. V centre mesta pokračuje výstavba a obnova viacerých budov. Môžem povedať, že dnes je Daruvar jedno veľké stavenisko, v ktorom sa hľadajú nielen metre štvorcové pre kancelárske, ale aj pre obytné priestory.

Zdroj: Dimenzie, č. 1/2024

Toto je úryvok z rozhovoru. Celý si ho môžete prečítať v archíve.
Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám