Matija Posavec

Región budúcnosti v Európe

Chceme, aby Medzimurie bolo priekopníkom a lídrom neustáleho rozvoja, lídrom v hospodárskom pokroku a raste,“ hovorí Matija Posavec, župan Medzimurskej župy.

Róbert Matejovič
Foto: archív

Medzimurská župa je najsevernejšou župou v Chorvátsku. Susedí s Maďarskom a so Slovinskom a jej hlavným mestom je Čakovec, ktorý sa hrdí prívlastkom ,,Mesto Zrínskych“. S krátkou prestávkou je jej županom Matija Posavec, už tretie volebné obdobie – takmer 10 rokov. Má povesť pragmatického a úspešného regionálneho politika s výbornými výsledkami. Pravdepodobne aj preto anglický prestížny denník The Financial Times ocenil Medzimurskú župu ako región budúcnosti a ako jednu z najvhodnejších regiónov pre úspešné podnikanie v Európe. ,,Je to v poradí už štvrté ocenenie tohto denníka. Našu župu vyzdvihol ako atraktívnu podnikateľskú destináciu, ktorá ponúka zahraničným investorom európske štandardy podnikania, vzdelaných a motivovaných ľudí, inovatívnosť a zodpovednosť,“ vysvetľuje Matija Posavec, ktorý toto ocenenie prevzal v Cannes v marci 2022. 

Čo bolo na začiatku postupnej transformácie vašej župy na región budúcnosti?

Pred desiatimi rokmi sme začali s revitalizáciou areálu bývalých kasární. Investíciami z našich župných fondov a s pomocou európskych peňazí sme postupne rozvíjali Centrum znalostí Medzimuria. Dnes v ňom pôsobia Technologické a inovačné centrum Medzimuria, Medzimurská univerzita, Medzimurská energetická agentúra, Verejná inštitúcia pre rozvoj Medzimurskej župy (REDEA), Turistické združenie Medzimurskej župy a Výskumný inštitút pre kovoobrábací priemysel. Pozemok, ktorý bol kedysi vojenským cvičiskom, sa zmenil na hospodársku zónu. V nej je zabezpečená komplexná infraštruktúra pre domácich aj zahraničných investorov.

Aká je súčasná pozícia vašej župy v rámci chorvátskeho hospodárstva?

Podľa údajov Chorvátskej obchodnej komory patríme medzi päť hospodársky najsilnejších žúp v Chorvátsku vzhľadom na nárast indexu ekonomickej sily v porovnaní s chorvátskym priemerom. Iba päť chorvátskych žúp si zlepšilo svoje postavenie v porovnaní s priemerom chorvátskeho HDP. V rámci chorvátskeho hospodárstva má naša župa najväčší podiel na spracovateľskom priemysle (viac než 35%). Miera nezamestnanosti patrí medzi najnižšie v Chorvátsku. Pri pohľade na podiel exportu na tvorbe HDP patríme medzi župy, ktoré sa výrazne podieľajú na exporte. V roku 2021 dosiahol export hodnotu 5,4 miliardy kún (720 mil. eur), čo je dvakrát viac, ako je  hodnota importu.

Naša župa získala najviac prostriedkov z fondov Európskej únie na obyvateľa v rámci Chorvátska a je lídrom aj v raste výberu finačných prostriedkov (daní a poplatkov) v porovnaní s ostatnými župami. Našou hlavnou myšlienkou je rozvíjať infraštruktúru župy prostredníctvom úspešných projektov, ktoré sú financované z fondov Európskej únie. A z priamych príjmov do nášho rozpočtu pomáhame občanom a podnikateľom prostredníctvom modelov financovania dopravy pre študentov, štipendií pre študentov, podpory študentom, dôchodcom, podnikateľom a farmárom. Pripravili sme 158 nových projektov v hodnote za viac než 3 miliardy kún (takmer 400 mil. eur)

Akú víziu hospodárskeho rozvoja župy realizujete?

Náš Plán rozvoja Medzimurskej župy do roku 2027 obsahuje projekty v hodnote 8 miliárd kún (1,062 mld. eur ) a 12 strategických projektov v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, hospodárstva a cestovného ruchu v hodnote 927 mil. kún (123,1 mil. eur). Tento plán je výsledkom nášho strednodobého strategického plánovania a je harmonizovaný s Národnou rozvojovou stratégiou Chorvátskej republiky do roku 2030. Je veľmi dôležitý pre vyvážený rozvoj všetkých častí našej župy.

Našou víziou, ktorou sa riadime, je to, aby Medzimurie bolo župou prispôsobenou každému obyvateľovi. Aby príležitosti, ktoré poskytuje, spĺňali potreby všetkých jej rezidentov. Chceme, aby Medzimurie bolo priekopníkom nepretržitého rozvoja, ktorý sa odráža v kvalite života vo všetkých segmentoch – vo vzdelávaní, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, športe, kultúre a ochrane životného prostredia. Chceme byť regiónom, ktorý bude lídrom v hospodárskom pokroku a raste, v zelenej a digitálnej tranzícii. Zdravá, inkluzívna a odolná spoločnosť je základom našej župy.

O tom, že v našom Medzimurí je pozitívna ekonomická klíma, svedčí množstvo investorov, ktorí rozširujú svoje podnikanie na severe Chorvátska. Jedným z najlepších príkladov spolupráce medzi všetkými sektormi je spoločnosť Framos Technologies d.o.o., dnes popredná chorvátska high-tech spoločnosť, ktorá začala svoju prácu v inkubátore Technologického a inovačného centra Medzimuria. Vyvíja high-tech produkty v oblasti počítačového videnia, hardvéry a softvéry  pre renomovaných globálnych klientov. V rámci svojej expanzie chcú vybudovať moderný kampus podľa najvyšších štandardov ,,zelenej výstavby“ a moderných technológií.

Toto je úryvok z rozhovoru. Celý si ho môžete prečítať v archíve.
Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám