Dimenzie04.2022 Archive

Obsah

  • Región budúcnosti v Európe

  • Turistický príbeh o Medzimurí

  • Ali pašove pramene

  • Eko pastierska osada Vranjak

  • Prvý Healthness v Európe

  • Inscenácie – metódy západnej politiky

  • „Spáchal“ pán Mečiar subverziu?

  • Čo si myslíte o súčasnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?

  • Z armády pod zámok väznice

Na zobrazenie obsahu sa musíte prihlásiť do archívu. Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám

Editoriál

 

Kedy sa Schwabovi ľudia zlúčia so strojmi?

 

Založenie Svetového ekonomického fóra (SEF) umožnilo Klausovi Schwabovi, aby sa stal jedným z najvplyvnejších ľudí na svete. Veľký rest, ktorý presadzuje na globalistickom poli, ho posunulo do role jedného z najdôležitejších vodcov súčasnej doby. Nie je preto divu, že napísať príbeh o ňom predstavuje komplexnú úlohu spojenú s osobným rizikom, utajovanými, a v niektorých prípadoch odstranenými a zrejme dôležitými informáciami. Uvedené dovoľuje predpokladať, že pán Schwab je človek s kvalitnou maskou, že hrá dobre inscenovanú rolu, že dáva prednosť byť v tieni a vychádza na svetla dňa vtedy, keď je to potrebné a nehrozí úpal, alebo prehriatie mozgu.

Príbeh rodiny Schwabovcov nás núti k tomu, aby sme si položili niekoľko otázok. Je pán Schwab naozaj priateľskou osobou, ktorá chce konať dobro pre ľudstvo alebo či,  ako syn nacistického kolaboranta, pokračuje v práci svojho otca, ktorý aktívne pomáhal nacistom? Je pán Schwab podnikateľ, ktorému môžeme veriť, že chce vytvoriť spravodlivejšiu spoločnosť a pracovné miesta pre obyčajného človeka alebo je to človek, ktorý pomohol spoločnosti Sulzer Escher-Wyss k technologickej revolúcii a nelegálnej výrobe jadrových zbraní v juhoafrickom rasistickom režime apartheidu? Čo mal pán Schwab v roku 2006 naozaj na mysli, keď vyhlásil: ,,Znalosti budú čoskoro dostupné všade – hovorím tomu ,,Googlizácia“ globalizácie.  Už to nie je o tom, čo viete, ale o tom, ako tieto znalosti používate. Musíš byť kardiostimulátor“.

Skutočnosť, že jednou z troch priorít Svetového ekonomického fóra (SEF) je nešírenie jadrových zbraní, protirečí faktu, že on a jeho otec Eugen pracovali na šírení jadrových zbraní, keď boli podnikateľmi. V prípade Schwabovcov história rodiny odhaľuje zvyk pracovať s genocídnymi diktátormi kvôli zisku a moci. Nacisiti a juhoafrický režim apartheidu sú dva z najhorších príkladov krátkozrakej orientácie  Schwabovcov. Otázkou je, či to v tej dobe mohli alebo nechceli vedieť, a či prípadný obrat k priorite o nešírení jadrových zbraní je skutočne výsledkom funkcie (s)vedomia pána Schwaba.

On sa totiž úspešne pokúsil zakryť svoju účasť v nacistickej ére. Prostredníctvom SEF pomohol rehabilitovať politiku kontroly populácie pomocou eugeniky. Preto sa ponúkajú ďalšie otázky: Existuje nejaký dôvod sa domnievať, že sa pán Schwab zásadne zmenil a že nie je ničím iným než modernou tvárou starej agendy, ktorej prežitie musí byť zabezpečené? Neusiluje sa realizovať štvrtú priemyselnú revolúciu s cieľom vybudovať základ štvrtej ríše? K odpovediam na tieto otázky a iné otázky vedie okrem iného článok Johnnyho Vedmorea, nezávislého novinára z Cardifu (Wales): Schwab Family Valuesa taktiež The Bob Murphy Show.

Doporučujem zoznámiť sa s príbehom jeho otca – Eugena Schwaba, ktorý riadil nacistami podporovanú nemeckú pobočku švajčiarskej strojárskej firmy Escher-Wyss. Počas vojny bola vojenským dodávateľom a bola označená ako Nationalsozialistischer Modell-Betrieb. Táto spoločnosť využívala robotníkov v rámci nútených prác a podporovala úsilie nacistov vyrábať ťažkú vodu pre jadrový program. Mladý Klaus Schwab bol členom predstavenstva tejto spoločnosti. Tatiež sa podieľal na rozhodnutí, ktoré poskytlo rasistickému režimu apartheidu v Južnej Afrike potrebné vybavenie pre vstup do klubu jadrových mocností. Trochu histórie preto nikoho nezabije (https://unlimitedhangout.com/2021/02/investigative-reports/schwab-family-values).

Počítače a dáta sa považujú za dôležité pre budúcnosť, povedal pred viac než 50 rokmi pán Schwab. Toto sa odrazilo v reorganizácii spoločnosti Sulzer Escher-Wyss a modernej webovej stránky tej doby. V roku 1968 uviedla: ,,Činnosti materiálového inžinierstva sú zosilnené (Sulzer) a tvoria základ pre produkty lekárskej techniky. Začína sa objavovať zásadná zmena zo strojárskej spoločnosti na technologickú skupinu“.Pán  Schwab preukázateľne pomohol premeniť Sulzer Escher-Wyss na technologickú skupinu rýchlo smerujúcej do high-tech budúcnosti a takto položil základ pre výrobu zdravotníckych prostriedkov.

Analýza mne dostupných dokumentov dovoľuje predpokladať, že túžba Schwabovcov po kontrole má neurotický pôvod so všetkými potrebnými charakteristikami. Sedeli na ihlách, aby utlmili a skrotili úzkosť úsilím o realizáciu svojich kontrolných ambícií na základe presvedčenia, že ich vízia je brilantná a dobrá pre svet. Usilujú sa preto aj v súčasnosti poraziť už aj tak silne obmedzenú slobodu človeka. Akým spôsobom? Ponúkam príklad na vysvetlenie.

Technologický pokrok v spoločnosti Sulzer Escher-Wyss nebolo jediným vylepšením, ktoré chcel Klaus Schwab dosiahnuť. Jeho cieľom bolo, a dodnes zostáva, zmeniť spôsob, akým spoločnosť premýšľala a premýšľa o štýle riadenia. Schwab a jeho blízki spolupracovníci presadzovali firemnú filozofiu, ktorá má umožniť ,,všetkým zamestnancom prijať potreby motivácie a poskytnúť flexibilitu a agilitu doma“. V januári 1969 na akcii Novinárskeho dňa strojárskeho priemyslu povedal: ,,Spoločnosti s autoritárskym štýlom riadenia sú schopné naplno jednať na základe ľudského kapitálu“. V tomto duchu pán Schwab vytvoril firemnú kultúru, ktorá pomohla Pretórii vyrobiť šesť jadrových zbraní a čiastočne zostaviť siedmu.

Svetové ekonomické fórum vzniklo v roku 1971. Predtým mladý Klaus Schwab napísal Európskej komisi a požiadal ju o pomoc pri zakladaní ,,nekomerčného think tanku pre európskych obchodných lídrov a ponúkol jej, aby prevzala patronát. Komisia vyslala Raymonda Barreho, francúzskeho politika a komisára EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti, ako intelektuálneho mentora budúceho fóra. Po odchode z Escher-Wyss pán Schwab v roku 1971 organizoval v Davose dvojtýždňovú konferenciu pre obchodných manažérov. A na svete bolo prvé zasadanie fóra, ktoré sa vtedy nazývalo European Management Symposium. Zúčastnilo sa ho približne 450 účastníkov z 31 štátov, väčšinou manažéri európskych spoločností, politici a americkí vedci. Projekt organizovali Klaus Schwab a jeho sekretárka Hilda Stollová, neskôr jeho manželka. Toto sympózium nebolo podľa spisovateľa Ganga Jey Aratnama originálnym nápadom. V roku 2018 napísal: ,,Duch Davosu Klausa Schwaba bol takisto ,,Duchom Harvardu“.
Nebolo to po prvýkrát, čo sa v Davose konala podobná konferencia. V rokoch 1928 až 1931 sa v hoteli Belvédère konali tzv. Davoské univerzitné konferencie. Ich spoluzakladateľom bol Albert Einstein a ich pokračovanie znemožnila Veľká hospodárska kríza a hrozba vojny. Podobné podmienky – pandémia, hospodárska kríza a hrozba vojny na prahu dňa si vynútili osobitné výročné zasadnutie fóra v Singapure v auguste 2021.

V roku 1968 taliansky priemyselník Aurelio Peccei a škótsky chemik Alexander King založili Rímsky klub počas súkromného stretnutia v rezidencii rodiny Rockefellerovcov v Bellagiu v Taliansku. Niet pochybností o tom, že po založení Svetového ekonomického fóra najvplyvnejšou skupinou, ktorá propagovala jeho sympóziá, bol Rímsky klub. Tento mozgový trust vedeckej a menovej elity tej doby sa odráža aj dnes v cieľoch SEF a je odhodlaný presadzovať globálny model vlády vedený technokratickou, ale nie politickou elitou. V ostatných rokoch elita Rímskeho klubu a SEF často tvrdila, že metódy kontroly populácie sú nevyhnutné pre ochranu životného prostredia. Nemožno sa preto čudovať, že SEF využíva klimatické a environmentálne otázky, vrátane Veľkého resetu, na presadenie nepopulárnych politických rozhodnutí v tieni fiktívnej demokracie.

Technokracia je vo svojej podstate ekonomickým systémom, nie politickým. Ide o neprirodzený a neorganický systém, ktorý vyžaduje neprirodzené prostriedky na prevádzku a údržbu. Všeobecne známe cenové mechanizmy, ponuka a dopyt, voľný obchod a ďalšie sú v tomto systéme modifikované alebo založené na energetických zdrojoch. Tie diktujú typy výrobkov, ktoré sa musia vyrábať, kupovať a spotrebovávať. Technokratický systém preto vyžaduje rozsiahly dohľad, kontrolu a technológie, ktoré je možné riadiť umelou inteligenciou. Energie a ich zdroje v podstate nahradzujú aj koncept peňazí ako komodity. Kto má zdravé oči a rozum, vidí a vie, čo to znamená.

V technokratickej ekonomike totiž existuje potreba nasmerovať spotrebiteľa, hoci aj násilne, aby konzumoval to, čo systém vyžaduje. Nie to, čo spotrebiteľ potrebuje. Pre požadovanú konzumáciu je predovšetkým potrebné vymyť mozog, to znamená zmeniť jeho kognitívne funkcie. Podľa pána Schwaba sa objaví spoločnosť, v ktorej budú ľudia zlúčení so strojmi a s umelou inteligenciou. Ako vedľajší efekt sa očakáva extrémna dlhovekosť, ak nie nesrmteľnosť prostredníctvom technologických prostriedkov, popierania potreby duchovných hodnôt a myšlienok spojených napríklad s prežitím duše. Technokrat neverí v nelokálnosť vedomia. A aj keby sa pokúsil veriť, začal by súčasne neveriť. Technokrat si myslí, že prostredníctvom technológií a umelej inteligencie bude možné nahradiť Boha a preformátovať prirodzený poriadok ľudstva umelými životnými formami podľa ich plánov a predstáv. Technokrat verí tomu, že je lepší a vyvinutejší než my ostatní. Preto si berie du rúk právo rozhodovať o osude ľudstva, o nás a bez nás. Odmieta predstavu slobodnej vôle.

Jan Campbell, analytik a komentár (nemecký občan českej národnosti)

Osobnosť
Región budúcnosti v Európe

,,Chceme, aby Medzimurie bolo priekopníkom a lídrom neustáleho rozvoja, lídrom v hospodárskom pokroku a raste,“ hovorí Matija Posavec, župan Medzimurskej župy.

Turistický príbeh o Medzimurí
Ponúka atraktívnu vínnu cestu, chránenú prírodnú krajinu amazónskej atmosféry riek Mura a Dráva, Ekomúzem Medzimurie a náhrdelník z perál kultúrneho a historického dedičstva.  

Galéria
Ali pašove pramene

Spolu s vodopádom Grlja sú vyhľadávanou atrakciou na úpätí Prekliatych hôr, v najmladšom národnom parku Čiernej Hory.

Fotoreport
Eko pastierska osada Vranjak

Zviditeľňuje autentický život a domácu stravu v pohorí Bjelasica v Čiernej Hore v nadmorskej výške 1865 metrov.

Interview
Prvý Healthness v Európe

,,Jedným z mojich konečných cieľov je umiestniť ho na samý vrchol kontinentálneho cestovného ruchu v Chorvátsku aj mimo neho,“ zdôrazňuje Nuša Korotajová, generálna riaditeľka termálneho rezortu Terme Sveti Martin.

Komentár
Inscenácie – metódy západnej politiky

,,Washington, Londýn a Brusel žiadajú od Kyjeva, aby nerokoval s Ruskom, kým Ukrajina nedosiahne úplnú vojenskú prevahu,“ píše Sergej Lavrov, ruský minister zahraničia.   

Názor
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?

,,Slovensko je na najlepšej ceste k strate vlastnej štátnosti a k recidíve totality,“ tvrdí Marián Tkáč, bývalý predseda Matice slovenskej.   

Anketa
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?

Svedectvo
Z armády pod zámok väznice

,,S ,,pikom“ sme oživovali náš skvelý sexuálny život, neopísateľne nadpozemský, neskutočný,“ spomína bývala vojačka, ktorá opätovne podľahla drogám a vo väznici hľadá odpovede na otázku prečo. 

Šoubiznis
Od Shakespeara k Poirotovi

Najosobnejším filmom režiséra a scenáristu Kennetha Branagha je Belfast, komediálno-dramatický príbeh o detstve malého chlapca z obdobia katolícko-protestantského konfliktu v Belfaste.

Kultúra
Čítajú ju všetky generácie

,,Kniha je úspešná vždy vtedy, ak autor dokáže príbeh rozpovedať pútavo a podarí sa mu vytvoriť postavy, s ktorými čitateľ prežíva príbeh tak, ako by bol jeho vlastný,“ konštatuje spisovateľka Hana Repová.

História
Tanky staroveku

V starovekých indických kráľovstvách prežívali slony rozkvet. Dokázali bojovať rovnako statočne ako ľudia.

Literatúra
Povstanie 
– 60 dní národa I. (ukážka)
Najnovšia kniha Gustáva Murína je unikátnou kronikou osobných príbehov v rámci dramatických historických udalostí, ktoré v súčte vydávajú na epos o tom, ako sa v pôrodných bolestiach svetovej vojny a vlastnej krvi rodil moderný slovenský národ.

Knihy a recenzie
Protest posledného človeka

Čo je zmyslom charity a hľadania spravodlivosti v súčasnej globálnej spoločnosti? 

Umenie
Dvojznačné prežitie
Srbská umelkyňa Angelina Markovićová sa špecializuje na textilné inštalácie. V jej tvorbe dominujú flóra a kvetinové motívy. Zaoberá sa emóciami, ktoré tvoria jednotlivca ako súčasť spoločnosti.

Šport
Divoký prvý futbalový šampionát

Jeden gól dal Uruguaj tak, že lopta opustila ihrisko, jeden z policajtov ju kopol späť a z „pokračujúcej“ akcie domáci skórovali.

Na zobrazenie obsahu sa musíte prihlásiť do archívu. Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám