Dimenzie-03.2022 archive

Obsah

  • Župa znalostí a strategických výziev

  • Kostol sv. Kríža v Nine

  • ,,Chorvátsky Betlehem“ 

  • Európska integrácia Gruzínska

  • Kto okráda Ukrajinu o obilie?

  • Kolíska kúpeľníctva v Chorvátsku

  • Slepé uličky európskej politiky

  • Budú jesenné voľby slobodné?

  • Čo si myslíte o politickej budúcnosti Roberta Fica? V čom ohrozuje súčasnú moc na Slovensku?

Editoriál

 

Odkazy z Davosu

Svetové ekonomické fórum (Davos), ktoré sa konalo v dňoch 22. až 26. mája 2022,  má za sebou ďalšiu svoju premiéru.Počas prvého dňa boli jeho účastníci konfrontovaní zážitkom z meta-vesmíru vo svojom vlastnom digitálnom avatare. Meta-vesmír patrí k rade inštrumentov s funkciou, ktorá sa používa pre vytvorenie transformačného zážitku. Digitálny avatar, predovšetkým ako vizuálna reprezentácia užívateľa vo virtuálnej realite, je v podstate miesto, do ktorého chcú technologickí vizionári priviesť ľudstvo. K vstupu do meta-vesmíru lákajú klamom. Akým? V digitálnej realite totiž pôžitok zo zdrojov nezahrňuje naozajstné využitie zdrojov reálneho sveta. Inými slovami, keď vtáčka chytajú, pekne mu spievajú.

Druhý deň bol venovaný diskusii o tom, ako môžu výrobné spoločnosti urýchliť implementáciu automatizácie. Jej cieľom je nahradiť väčšinu ľudskej pracovnej sily robotmi a umelou inteligenciou. Realizácia automatizácie a robotizácie (cieľ Štvrtej priemyselnej revolúcie) naznačuje, že veľká časť ľudstva sa stane zbytočnou. Na otázku – Čo s tými zbytočnými? –  profesor Yuval Noah Harar, poradca pána Schwaba, povedal, že verí, že odpoveďou bude kombinácia drog a videohier. Takúto radu by som sa hanbil povedať aj vtedy, keby ma dotazujúci  považoval za kvalitného poradcu alebo proroka islamu, a za radu veľa platil.

Keď na tomto fóre Klaus Schwab a jeho spojenci hovoria o prerozdeľovaní bohatstva, v skutočnosti majú na mysli prerozdeľovanie zdrojov od nás k nim. Davos bez hanby verejne oznámil, že do roku 2030 nebudeme vlastniť nič. Všetko, čo potrebujeme, si prenajmeme. Rozhodujúce faktory pre to, čo si budeme môcť prenajať, budú zahrňovať veci, akými sú uhlíkové kredity, skóre sociálneho kreditu a ďalšie inovácie. V prítomnosti, v ktorej pracujeme, dostávame výplatu a míňame ju podľa svojho srdca, záujmu či (zlo)zvykov. V budúcnosti, ktorú si môžeme predstaviť, to bude inak. Digitálna mena bude programovateľná, emitent sa bude môcť rozhodnúť (na základe digitálnej identity), kedy a za čo budeme môcť minúť svoju výplatu. Toto nie je ale všetko. Keďže prakticky všetko bude automatizované a spravované umelou inteligenciou, odpadne možnosť sťažovať si, súdneho sporu alebo nápravy rozhodnutia fiktívnej moci. Inými slovami, pandemický zákon, núdzový stav a podobné menej známe prostriedky podliehajú pokroku bez parlamentárnej diskusie. Odkiaľ sa vzala táto vízia, kto ju uskutočňuje a aké medzivýsledky boli dosiahnuté na Východe, v Rusku a v Číne?

Vydať sa ,,Zelenou cestou“ znie lákavo, vníma sa to ako správna vec, pretože zeleň podporuje zrak. A s pomocou mýtov a fiktívnych elít sa pre mnohých stáva nevyhnutnou. Akokoľvek to môže znieť neskutočne, zelenú agendu vymyslel Rímsky klub, vedecká ruka, ktorá sa ako kliešť drží Davosu. Vyľudňovanie a s ním spojenú kontrolu ospravedlňoval v knihe Medze rastu z roku 1972. Kniha varuje, že pokiaľ budú svetové spotrebné vzorce a populačný rast pokračovať v rovnako vysokom tempe tej doby, Zem v priebehu jedného storočia narazí na svoje hranice.

V ďalšej knihe z roku 1991, nazvanej Prvá globálna revolúcia, Rímsky klub tvrdí, že politika vyľudňovania by mohla získať širokú podporu, pokiaľ by mohla byť spojená s existenčným bojom proti spoločnému nepriateľovi. Krátky citát hovorí za všetko: ,,Pri hľadaní spoločného nepriateľa, proti ktorému sa môžeme zjednotiť, sme prišli s myšlienkou, že by bolo vhodné znečistenie, hrozba globálneho otepľovania, nedostatok vody, hladomor a podobne. Inými slovami, zamýšľaným výsledkom ,,Zelenej cesty a jeho údelu“ je vyľudňovanie. Tento zámer sa stáva viditeľným.

Indikuje to redukcia s následnou elimináciou ťažby ropy a zemného plynu bez toho, aby sme mali k dispozícii životaschopné alternatívy. Nehovoriac o skutočnosti, že potrebujeme olej pre výrobu hnojiva, že nemáme poľnohospodársku mechanizáciu, ktorá by mohla využívať solárnu alebo veternú energiu. Plánované pozastavenie produkcie potravín sa zatieňuje krikom o potravinovej kríze. Tú, podľa západných médií, spôsobil Kremeľ, ktorý vedie diabol Putin. Ozvenou na tento krik je príbeh o kríze infraštruktúry. Prečo? Pretože ťažké stavebné stroje takisto nemôžu využívať alternatívne zdroje energie. A uskutočňovanie vyľudňovania požaduje, aby občan žil v trvalom strachu, neistote a v neurčitosti. Pripomínam, že o hrozbe zmeny klímy sa písalo koncom roka 1980 len za tým účelom, aby sa realizovala globálna agenda depopulácie bez vyvolania nadmerného odporu. Na túto tému som prednášal na univerzite. Mladí politici dnes o tom vedia veľmi malo alebo nič. Moji pozorní bývalí študenti si uvedomujú, že vyľudňovanie je spojené s eugenikou. Sú to siamské dvojčatá, ktoré predstavujú jadro cieľa činnosti Svetového ekonomického fóra a Veľkého resetu.

Tým ale nie je povedané to dôležité – vojna. Tá predstavuje jednu z niekoľkých fáz Veľkého resetu. Prečo? Urýchľuje ekonomický kolaps potrebný na to, aby národy mohli lepšie budovať nový svet. Preto má vojenský konflikt mezi Ruskom a Ukrajinou aj funkciu katalyzátora. Bez neho sa Veľký reset nezaobíde. Schwab povedal, že máme malé okno pre veľkú príležitosť. Súčasne vie, že v každom vojenskom konflikte alebo vo vojne patria medzi prvé obete, okrem pravdy, dodávateľské reťazce všetkého druhu, inflácia a nedostatok pohonných hmôt. Samozrejme, dôležitú úlohu hraje tempo, dynamika a čas akcie. Geopolitické napätie, ktoré už mnohí pociťujú na vlastnej koži vo forme strachu z rozšírenia konfliktu a jeho zmene na skutočnú vojnu v EÚ, môže vyvolať stagfláciu: miera inflácie a nezamestnanosti je vysoká, hospodársky rast sa spomaľuje a stratégie, ktoré pomáhajú znižovať infláciu, zhoršujú nezamestnanosť. Stagnácia sa preto niekedy nazýva ako hospodárska nočná mora.

Vojna vedie priamo k zvýšenej závislosti od vládnych dotácií. A tie sú jedným z cieľov Veľkého resetu a Davosu. Podobne ako univerzálny základný príjem je jedným z plánovaných stratégií, ako vytvoriť závislosť. V konečnom dôsledku všetci máme byť rovnako chudobní a neschopní ohroziť monopol fiktívnych elít na moc a bohatstvo. Všeobecná chudoba znamená, že nikto nebude mať nič, nikto nebude mať ani nádej, že sa dostane do elitnej technokratickej nepolitickej triedy. Na ceste k všeobecnej chudobe sa preto hovorí o tom, ako urobiť svet spravodlivým a nestranným. Na ceste sa preto musel objaviť vojenský konflikt. Dnes máme jeden na Ukrajine. Objavil sa, pretože znižuje závislosť Európy od ruskej energie, posilňuje naliehavosť cieľov Davosu a s pomocou sankcií proti energetickému sektoru Ruska urýchľuje prechod na ,,Zelenú cestu a energiu“.

Rozhodnutie ruskej vlády a Kremľu o zákaze vývozu hnojív, osiva a potravinárskych plodín v reakcii na varovanie od odpojenia zo systému SWIFT, čo sa medzitým stalo časťou šiesteho sankčného balíčka EÚ, paradoxne podporuje jeden z cieľov Veľkého resetu. Prečo? Na nedostatok potravín už pred rokmi upozorňoval vševedec Bill Gates. Prejsť z konzumácie skutočného mäsa na syntetické a laboratórne pestované, predstavuje zneužitie vedy, kedže ľudia budú závislými od patentovaných syntetických potravín, ktoré vymysleli ješitní a grantami skorumpovaní vedci. Závislosti oslabujú imunitu človeka. To vedie k väčšej chorobnosti, závislosti od štátu a k menšej mobilite. V konečnom dôsledku fiktívne elity budú môcť ľahšie kontrolovať populáciu aj s pomocou patentov.

Dobre načasovaná a vykonaná mediálna masáž, napríklad s pomocou opičích kiahní, bude ďalej podporovať rast strachu už v nič neveriacej, neistej a kriticky nemysliacej spoločnosti. Národ a štát sa tak približuje k vzdaniu sa suverenity v prospech skorumpovanej fiktívnej moci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Viac než dve desaťročia sledujem dianie v Davose. Dovoľujem si preto tvrdiť, že až do nedávna mali davoskí miliardári, bankári a hlavy štátov príležitosť dokázať, že sú naozaj schopní spravovať našu planétu. Vnímajme ju ako kozmickú loď. Takúto loď nemôžu plánovať, riadiť alebo opravovať polovzdelaní ľudia alebo fiktívna elita. Tá nezvládla pandémiu prasačej chrípky, nevyriešila problémy s dodávateľskými reťazcami a nevyriešila nič podstatné a prospešné pre občanov v dobe COVID-u 19, okrem umlčania kritikov, posilnenia klamstiev a pokrytectva, zavedenia osobnej, korporatívnej a štátnej cenzúry. Nepoznám ani jedného člena fiktívnych elít, ktorý by bol potrestaný za následky svojej neschopnosti, nezodpovednosti a deficitu morálky a etiky.

Globalisti dnes preto tlačia na WHO, aby sa stala jediným rozhodcom so svojími vlastnými pravidlami, minimálne pokiaľ ide o pandémie. Ocitli sme sa preto na nebezpečnej križovatke. Mali by sme sa na nej zastaviť a mať na pamäti, že osud sveta nezávisí od Davosu a Schwaba, ale od nás. Prevzatie kontroly nad základnými piliermi civilizácie a kultúry, vrátane výživy, zo strany Davosu a jeho spojencov, znamená prevziať kontrolu nad národmi euroatlantickej civilizácie, centralizáciu moci a vlastníctva prírodných zdrojov. Uvedené si uvedomila Ruská federácia a Čína. Preto došlo k boju na život a smrť so Západom, ktorý sa usiluje izolovať Rusko a Čínu bez toho, aby si uvedomil, že sa už sám izoloval od ostatných štátov sveta. Aj preto Rusko nedovolí, aby bolo porazené a rozložené na časti.

Davos a WHO sú organizácie, ktoré profitujú z hladu v širšom slova zmysle a z ochorení a chorôb. Používajú transformačný proces k presadzovaniu svojej agendy, ktorá diktuje, čo môžete jesť, vlastniť, čo si môžete myslieť, všetko pod rúškom udržateľnej budúcnosti. Davos tvrdí, že kapitalizmus je mŕtvy, takisto ako je mŕtvy mýtus o voľnej ruke trhu. Davos preto propaguje vládu zhora dole, čiže nový svetový poriadok, ktorý dokáže zaistiť spravodlivé a nestranné rozdeľovanie ubudajúcich zdrojov, energie a potravín, pretože zbyroční ľudia predstavujú existenčnú hrozbu pre luxusný životný štýl fiktívnych elít.

Jan Campbell, analytik a komentátor (nemecký občan českej národnosti)

Osobnosť
Župa znalostí a strategických výziev

,,Na vzdelávanie vyčleňujeme viac než 50 % z nášho rozpočtu. Chceme dosiahnuť väčšiu sebestačnosť v poľnohospodárskej výrobe, realizovať priemyselnú transformáciu a rozvíjať aj zdravotnícky turizmus,“ zdôrazňuje Anđelko Stričak, župan Varaždínskej župy.

Galéria
Kostol sv. Kríža v Nine

Fotoreport
,,Chorvátsky Betlehem“ 

Najstaršie chorvátske kráľovské mesto Nin rozvíja celoročnú turistickú ponuku ako európska destinácia excelentnosti s titulom najromantickejšia destinácia v Európe.

Komentár
Európska integrácia Gruzínska

,,Strategická autonómia EÚ sa musí začať strategickou zodpovednosťou za rozvoj a stabilitu vo východnom susedstve,“ zdôrazňuje Revaz Beshidze, gruzínsky veľvyslanec na Slovensku.

Zaujalo nás
Kto okráda Ukrajinu o obilie?

Európska únia maskuje pripravovanú mobilizáciu vývozu 20 miliónov ton obilia z Ukrajiny a hádže na Rusko zodpovednosť za ohrozovanie potravinovej bezpečnosti na Ukrajine a vo svete.

Interview
Kolíska kúpeľníctva v Chorvátsku

Varaždínske Toplice sa hrdia komplexom starovekých rímskych kúpeľov a termálnou liečivou vodou, ktorá položila základy pre rozvoj zdravotného, liečebného, wellnessového a kultúrneho turizmu. 

Zahraničie
Slepé uličky európskej politiky

Macronove vznešené ciele pre Francúzsko a Európu otestujú skostnatelé centristické elity v Európskej únii, ktorá je v pasci. Nedokáže sa pohnúť dopredu ani dozadu. 

Názor
Budú jesenné voľby slobodné?

Marián Tkáč: ,,Slovensko pravdepodobne čelí pokusu ,,liberálno-demokratického režimu“ zakonzervovať súčasnú moc zmenou zákona o podmienkach výkonu volebného práva.“ 

Anketa
Čo si myslíte o politickej budúcnosti Roberta Fica? V čom ohrozuje súčasnú moc na Slovensku?

Svedectvo
Opakovaná recidíva

Príbeh mladej narkomanky. Najprv ju poznačila búrlivá puberta a vzdor, potom ,,nové šťastie“ s heroínom, biznis s drogami, strata dcéry a návrat do väzenia s protitoxikomanickou liečbou.

Šoubiznis
Herecká diva

Jemnej, éterickej a vždy noblesnej austrálskej herečke Cate Blanchettovej patrí prívlastok dáma. Jej súkromný život nezapadá do hollywoodskeho stereotypu.

Kultúra
Všetci potrebujeme kultúru

,,Netreba podľahnúť každému úspechu, lebo o pár dní už nikto nevie, čo sa dialo,“ hovorí herec David Hartl.

História
Najkratšie vládnuci panovníci

Rekordérom bol francúzsky kráľ Ľudovít XIX., ktorý sa na tróne zdržal iba 20 minút. Novorodenec Ján I. Pohrobok vládol iba 5 dní. A Bonaparteho trojročný syn ,,Orlík“ len 2 dni.

Literatúra
Osudy v kameni (2. ukážka)

Retro-román Gustáva Murína o slovenskej histórii a o pozoruhodných osudoch, ktoré sú ukryté a zachované aj v náhrobných kameňoch na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.

Knihy a recenzie
„Civilizácia na rázcestí“ po polstoročí

(Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Ivan Laluha a kolektív)

Umenie
Fotomorfózy ženskej telesnosti
Fotografické diela svetového a uznávaného umeleckého fotografa Rina Gropuzza najvýraznejšie reprezentuje ženská (erotizovaná) telesnosť.

Šport
Gypsy King opúšťa ring

Cigánsky bojovník a boxerista Tyson Fury odchádza do športového dôchodku s vedomím, že je opäť majstrom sveta

Na zobrazenie obsahu sa musíte prihlásiť do archívu. Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám