Hľadá sa nový recept na zastavenie úpadku. Čelí tzv. globálnemu reštartu, Agende 2050 a otázke, či bude bohatšie a prosperujúcejšie, ak opustí rozpoltenú Európsku úniu.


Marián Tkáč
Foto: archív

,,Po skončení súčasnej vlády bude prvoradou úlohou dôkladná revízia hospodárenia štátu po marci 2020.“

Svet riadia sily, ktorých hlavné ciele boli uverejnené vo viacerých protokoloch. Jeden z nich, málo známy, je Torontský protokol, ktorý položil základy pre Nový svetový poriadok (New World Order, NWO). V lete roku 1967 sa v Toronte stretlo osemnásť ľudí (medzi nimi predstavitelia najsilnejších bánk, nadnárodných energetických spoločností a potravinárskeho konglomerátu), aby vypracovali svoju stratégiu na nasledujúcich 50 rokov (teda do roku 2017) v oblasti hospodárstva, politiky a spoločenského života.

Tieto prísne utajované protokoly objavil a v roku 1995 zverejnil kanadský investigatívny novinár Serge Monast. V roku 1996 ho zadržala a uväznila polícia. Deň po prepustení z väzenia zomrel.

15 bodov

Zámery tvorcov NWO sú zhrnuté v 15 bodoch. Od posilnenia „spoločnosti zábavy“ s cieľom urobiť z človeka zabávajúceho sa sebca, cez posilňovanie anarchistických ekologických názorov (Green Deal, jeho vrcholom je totálne nahradenie áut so spaľovacími motormi elektromobilmi), boj proti národnému a vlasteneckému cíteniu nasadzovaním „ich ľudí“ do riadenia štátov, otváranie brán vyspelých štátov migrantom z tretieho sveta, odkiaľ ich treba vypudiť vojnami, ktoré majú vyzerať ako „mierové operácie“ pod záštitou OSN a NATO. Od ovládnutia médií, cez vytvorenie globálneho hospodárstva, nad ktorým nebudú mať kontrolu národné štáty, pracovnú silu nahradiť robotmi a tak zvyšovať nezamestnanosť, až po vyvolávanie bezmocnosti ľudí a zhromažďovanie čo najviac dát o nich. Posledné dva body sú o potrestaní štátov, ktoré sa vzoprú, a rovnako aj jednotlivcov. Tých, ktorí by ohrozovali vytvorenie NWO, treba znemožniť a „v konečnom dôsledku aj fyzicky zlikvidovať“.

Great reset ako hit

Tieto ciele a „riešenia“ ďalej rozpracúvajú oficiálne i neoficiálne nadnárodné „prvky“: OSN, EÚ, Rímsky klub, Bildenberg, Trilaterálna komisia, Davos. Najnovším hitom je Great reset, teda Veľké vynulovanie, a Agenda 2050. Ich spoločným znakom je „povzbudzovanie“ hlúpostí (médiá, vzdelávanie, reklama), strachu (pandémia, vojna, nezamestnanosť, inflácia, príliv migrantov, hypotéky) a chamtivosti/sebectva (zábava, neresti).

Z hľadiska hospodárstva je ich rozhodujúcim zámerom oslabiť a likvidovať národné štáty,  a diktovať im z globálnych inštitúcií. Pripomeňme si slová „mága globalizmu“ Zbigniewa Brzezinského z roku 2009: „Naším konečným cieľom je jediná svetová vláda. Budeme robiť strašné veci – vojny, hlad, epidémie po celom svete. Po prvej príde druhá, potom tretia, štvrtá, piata, až kým nás sami nepoprosíte o vakcíny a nakoniec aj čipy, len aby sa to už všetko skončilo.“

Úpadok pokračuje

Likvidácia národných ekonomík, dokonca dezindustrializácia celej Európy, sa dá čítať na vývoji slovenskej ekonomiky, ktorý možno charakterizovať slovom „úpadok“. Zatiaľ čo podľa údajov CIA bolo Slovensko v tvorbe HDP na hlavu v roku 2008 s 2 2600 dolármi na 55. mieste na svete spomedzi 229 štátov, v roku 2016 (teda po 8 rokoch v eurozóne) pokleslo s 3 1200 dolármi na 60. miesto.

Pokiaľ ide o porovnanie Slovenska so susedmi, v roku 2016 bolo s 31 300 USD a v roku 2019 s 32 730 USD na hlavu tretie (za Rakúskom a Českom, ale pred Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou). V roku 2021 produkcia HDP na hlavu za tri roky klesla o 830 na 31 900 dolárov a Slovensko predbehlo Poľsko aj Maďarsko. Toto je výsledok Matovičovej a Hegerovej vlády po marci 2020.

V syntetickom ukazovateli „dobrého života“, dĺžky dožitia sa (čím sa majú ľudia lepšie, tým dlhšie žijú) sú Slovenky s 80,7 roka a Slováci so 73,8 roka za Rakúšanmi, Čechmi i Poliakmi. Ukazovateľom z hľadiska „prežitia národa“ je miera rastu populácie v percentách. Zatiaľ čo v roku roku 2022 rakúska i česká populácia rástla (o 0,32, resp. 0,02%), slovenská klesla o 0,1%, poľská o 0,26% a maďarská o 0,3%.

Kde hľadať príčiny slovenského úpadku? Prvou je zrejme totálna privatizácia, teda rozkradnutie majetku štátu, keď na rozdiel od susedov neostala Slovensku ani jedna banka, poisťovňa, žiadny podnik energetického či sieťového odvetvia. Inými slovami, došlo k úplnej strate pozícií štátu v ekonomike. Ďalšie slovenské „riešenia“ akoby hovorili o vzniku nášho štátu k 1. januáru 1993 na „účely experimentálneho skúšania“ – laboratória pre zavedenie „rovnej dane“ (v podstate rovnakej dane) na prudšie otvorenie nožníc medzi chudobou a bohatstvom, zavedenie druhého dôchodkového piliera na rozdiel od všetkých susedov, keď bohatnú dôchodkové poisťovne (zahraničné) na úkor budúcich dôchodcov. Potom prišlo zavedenie eura od 1. januára 2009, zatiaľ čo do susedných postsocialistických štátov euro zrejme „nepríde“ nikdy. A napokon ako hodnotiť fakt, že sme montážnou dielňou nadnárodných automobilových korporácií s prvenstvom vo výrobe áut na 1000 obyvateľov?

Dominion a britský experiment

Zdá sa, že u nás sa „overili“ spôsoby ovplyvnenia výsledkov volieb použitím hlasovacích preukazov (čomu sa hovorí aj falšovanie) a dosadili do čela ľudí chaotizujúcich tento štát. A aj systém spočítavania hlasov Dominion „uprednostňuje“ ľudí ochotných plniť úlohy smerom k NWO. Pomer 58% a 41% medzi víťazmi a porazenými sa „uplatnil“ medzi Čaputovou a Šefčovičom, následne medzi Macronom a Le Penovou, a nedávno aj medzi Pavlom a Babišom. A experimentálne „nepovinné“ celoplošné testovanie na Covid-19 sa tiež udialo u nás (na získanie slovanského genomu?).

Podľa vedeckého časopisu „medRxiv“ išlo klinickú štúdiu, britský experiment na Slovákoch na objednávku Bruselu, financovaný Wellcome Trustom (Fauci, Bill&Melinda Gates Foundation), z programu EÚ pre výskum a inovácie, zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva Veľkej Británie. Zapojili sa aj vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajči, Pavol Jarčuška a iní. A autori vyhlásili, že všetci účastníci masového testovania sa ho zúčastnili dobrovoľne(?).

A klincom do „úpadku“ je katastrofálny stav riadenia štátu od volieb v roku 2020, ktorý sprevádza flagrantné porušovanie slovenskej ústavy aj Európskeho dohovoru o ľudských právach, atď. Plnia naši „tamhore“ pokyny z cudziny „najtvorivejšie“?

Možné riešenia

Všetko sa raz skončí. Po skončení súčasnej vlády bude prvoradou úlohou dôkladná revízia hospodárenia štátu po marci 2020. Ďalšie potrebné riešenia v oblasti financií uvediem len heslovite: ak zoštátnime strategické podniky (SPP, Transpetrol, ZSE, SSE, VSE), nebude treba veľmi draho „stropovať“ ceny energií. Namiesto lineárneho zdanenia potrebujeme progresívne zdanenie. Zrušenie druhého dôchodkového piliera prinesie miliardy napríklad na dokončenie diaľnice Bratislava – Košice. Vzhľadom na riziko zdigitalizovania meny na sledovanie občanov treba zakotviť do ústavy peňažnú hotovosť. Inak ako doteraz by sme mali a mohli využívať domáce suroviny, ako je drevo, pôda, voda. Štát by sa mal výrazne angažovanosť pri využití našich vzácnych minerálnych vôd v rámci zanedbaného kúpeľníctva.

Popri zriadení štátnej komerčnej banky na finančné operácie štátu všetkého druhu existujú dve zásadné otázky, na zodpovedanie ktorých nemáme dostatok analýz. Ide o naše členstvo v eurozóne a v takej EÚ, v akú sa vyvíja. Nebyť v EÚ by znamenalo možnosť nebyť ani pod diktátom WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a netrpieť ani nezmyselné LGBTI a gender riešenia. Na druhej strane je naše ekonomické prepojenie so štátmi EÚ. A predsa len na záver odcitujme názor nositeľa Nobelovej ceny za ekonomiku Stiglitza: „Eurofondy a vysoko platené miesta v EÚ pre hŕstku úradníkov sú úplatkom pre elitu. Pomer medzi fondami a vyčerpanými trhmi je horší ako 1:10. Ak východná Európa vystúpi z EÚ a zastaví túto obrovskú dotáciu, ktorú vypláca Západ, mohla by byť dvakrát bohatšia. Minimálne!“