Dimenzie 01.2023

Obsah

 • Rozvíja malé ,,Monte Carlo“

 • Malebná Splitska

 • Príbeh o bračskom oleji

 • „Pochválená buď Pani Klíma naša“

 • Albánska invázia do Británie

 • Zelenského falošné PR

 • Festival Grand Gourmet 2022

 • Múdrosť sv. Rastislava

 • ,,Najlepší stroj na peniaze“

 • Tajomný Tutanchamón

 • Zatajení Slovania prvých storočí

 • Elegán na kurtoch

Na zobrazenie obsahu sa musíte prihlásiť do archívu. Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám

Editorial

O pravde a láske

V roku 1986 boli v Mexiku majstrovstvá sveta vo futbale. Na ústrednom štadióne v preplnenom hľadisku za bránkou počas jedného z posledných zápasov bol vyvesený obrovský transparent s týmto strohým textom: „John 3, 16“. Otec na moju otázku, čo to znamená, mi pohotovo odpovedal: „Je to citát zo svätého Jána: ,,Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“
Ide naozaj o kľúčový citát z Písma svätého pre riešenie základnej antropologickej otázky ľudského rodu, ktorú vyslovil a skúmal azda každý cirkevný otec či spisovateľ: prečo sa Syn Boží stal človekom?
Namiesto tejto otázky sa dnes z citátu sv. Jána účelovo vytrháva a bezkontextuálne uprednostňuje pojem láska, ktorá je redukovaná na nestále city či meniacu sa situáciu. A najmä na svojvôľu. „Zabúda sa“, že Božia dobrota a láska k ľudom, ktorá sa zjavila v osobe Ježiša Krista nás privádza k pokániu (Rim 2,4). To jest, aby sme sa zriekli všetkej bezbožnosti a svetských žiadostí, ako to zdôrazňuje Pavol svoju učeníkovi Títovi. Pojem láska je ohrozený vždy vtedy, keď je odtrhnutý od Pravdy. Vidíme to na Jánovej verzii dialógu Krista s Pilátom, ktorý nechce poznať, čo je Pravda a preto nemá ani lásku, poznanie srdcom.
Láska oddelená od Pravdy sa stáva abstrakciou, je zbavená samotného zmyslu. Čím viacej s tým pojmom nominálne narábame, tým je ho v životných reáliách menej. Pozorujeme rozmnoženie neprávosti, v dôsledku ktorej v mnohých vychladla pravá láska. A tak sa v postmodernej rétorike skloňuje láska na každom kroku, až dostáva kabaretnú podobu. „Láska sem, láska tam, podobne ako Figaro sem, Figaro tam“, ako sa spieva v opere Holič zo Sevilly od G. Rossiniho. Umelci spievajú a oklamaný ľud sa smeje, človek míňa svoje ciele. Mudráctvo tohto sveta je však v Božích očiach bláznovstvo.
Azda k najväčšiemu znetvoreniu tohto pojmu dochádza u tých, ktorí za lásku považujú to, čo je v Božích očiach zlé a ohavné. Budeme potrebovať, podobne ako Lót a jeho rodina, pomoc tajomných božích mužov na ceste zo súčasnej Sodomy, aby dobro bolo oddelené od zla, svetlo od tmy, deň od noci. Tma však nikdy nebude mať silu pohltiť svetlo, uisťuje nás Prológ k Jánovmu evanjeliu. Nezabúdajme, že božský Majster Nikodémovi hovorí: „A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé“ (Jn 3,19).

Pravdivú odpoveď na otázku, prečo sa Syn Boží stal človekom, je potrebné hľadať v jednote lásky a pravdy o človeku a svete. Otec nebeský, Stvoriteľ a Pán sveta „drží našu Zem v dlani a my sme na nej ako cvrčkovia (Cyril Jeruzalemský, Catecheses ad illuminandos). Pre neho „bolo by neslušné, aby tento budovateľ vesmíru a darca existencie všetkému súcnu, prehliadal skazu ľudskému rodu, pre ktorý zriadil všetko viditeľné (Theodoretos z Kyrru, Graecarum affectionum curatio)“. Mohol by sa s ľahkosťou postarať o ľudskú spásu aj bez vtelenia – inkarnácie, v ktorej neviditeľnú podstatu skryl pod viditeľnú, vzal na seba ľudskú podobu. Iba svojou voľou by dokázal zrušiť vládu smrti a nechať úplne zmiznúť jej otca – hriech. Prečo to urobil tak, že Syn Boží sa stal človekom? Zmienený sýrsky otec vysvetľuje: „Nechcel však ukazovať svoju moc, ale spravodlivosť svojej prozreteľnosti. Vytvoril si ľudskú schránku v panenskom lone.“ Theodoretovi z Kyrru akoby odpovedal Proklos z Konštantínopolu, keď kázal: „Nehanbi sa, človeče, za ten pôrod. Veď sa stal počiatkom našej spásy!“.
Tajomstvo Bohoľudskej jednoty v osobe Krista tkvie v tom, že je tu najprv Božia pravda o človeku. Tá oznamuje, že ak máme mať účasť na jeho láske a na jeho živote, potrebujeme činiť pokánie. Nedodržanie tohto postupu – oddeľovanie lásky od pravdy – nás vrhá do klamstva žiadostivosti sveta. Nielen biblické dejiny nás napomínajú, že to neostáva bez božej odozvy v primeranom čase.

Alebo je možné, že Pravda vôbec neexistuje? Túto vždy naliehavú otázku poctivo skúmal Pavel Florenskij (+1937, Stĺp a opora pravdy): „V tom prípade by sa celá realita zmenila na absolútne nezmyselný a šialený chaos, a my by sme od rozumnej, ale mučivej époché museli prejsť k šialenej a až do konca mučivej agónii, večne len vzdychať a večne umierať bez Pravdy.“
Či azda padneme do luzokracie a pravdu nahradíme hlasovaním? Aj tomto prípade trpíme, že pravda je redukovaná na politickú korektnosť – ľudskú svojvôľu.
A čo ak sa od tej Pravdy, ktorá je zároveň aj Cesta a Život, oddelia mnohí profesionálni náboženskí činitelia? „Pravdu odháňajú zo svojho domu a pozývajú doň lož?,“ pýta sa Irenej z Lyonu (Adversus haereses). V takomto prípade nás povzbudzuje: „Nechceme na beštiu len poukázať, my ju chceme zo všetkých strán poraniť.“
Na to, aby sa uskutočňovalo veľké tajomstvo božej dobroty zjavenej vo vtelenom Božom Synovi a naša spása, potrebujeme: mocný príhovor Bohorodičky, ktorá nás chráni pred tlakom mudrákov tohto sveta, aby sme si ubránili zdravý rozum, pretože ona „odhaľuje všetky výmysly a múdrosť sveta sa v nej vidí nemúdrou (Akatist k Bohorodičke, Ikos 9)“. Potrebujeme jej mocné orodovanie, aby sme poznávali a obhajovali bohoľudské tajomstvo, ktoré bojovníci za pravovernosť na všeobecných snemoch vybojovali za dlhých osem prvých storočí kresťanskej cesty, ale v praxi veľmi nedošlo k jeho uskutočneniu. Takisto jej pokoru a vieru, v ktorej malý ľudský rozum – logos pri poznávaní sa podriaďuje veľkému božskému Logosu (Berďajev: Filozofia slobody I.). Učme sa od nej celostnému poznaniu srdcom, kde Pravda je v osobnej únii s Láskou, nie je zmiešaná alebo rozdelená ako badáme vo všetkých kristologických herézach a novovekom humanizme, ale v jednote božského a ľudského princípu – Bohočloveka. Vtedy môžeme k Márii, našej slávnej Vojvodkyni a Panovníčke, volať v neomylnej tradícii nerozdelenej cirkvi ústami a srdcom spevom slávneho Akatistu: Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať! Raduj sa, lebo si porodila svetlo zázračné! Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo! Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov! Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých veriacich! Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíru! Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje! Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval! Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie! Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame!
Nakoniec budeme patriť k kým vyvoleným, ktorým je určené pozvanie: „Venite, adoremus Dominum – Poďte a pokloňme sa Pánovi!“

Peter Grečo, katolícky kňaz (Inštitút pre humanitu)
petrus.greco@gmail.com

Osobnosť
Rozvíja malé ,,Monte Carlo“
,,Aj keď sme iba mestečko, máme čo ponúknuť Európe aj svetu. Stali sme sa turistickou mekkou a
hospodárskym rajom. Naši občania sú bohatí,“ hovorí Ivan Knez, populárny primátor mesta Biograd na Moru, jednej z najvyhľadávanejších destinácií Čechov a Slovákov v severnej Dalmácii.

Galéria
Malebná Splitska
Idylická osada na ostrove Brač, kedysi antický prístav, v ktorom zakotvil trójsky hrdina Antenor, radca kráľa Priama.

Fotoreport
Príbeh o bračskom oleji
Múzeum oleja v Škripe zviditeľňuje pôvodnú rodinnú olejáreň a najmä tradíciu pestovania olivovníkov a výroby extra panenského ,,tekutého zlata“.

Názor
„Pochválená buď Pani Klíma naša“
Ide o nový pozdrav v hlúpej či v múdrej Európskej únii? ,,Bruselská administratíva ju vedie do nového systému, ktorý ešte viac zotročí občanov členských štátov“, zamýšľa sa Marián Tkáč.

Zaujalo nás
Albánska invázia do Británie
Môže ruský prezident Putin využiť migračnú krízu v Lamanšskom prielive na to, aby do Spojeného kráľovstva dostal svojich agentov?

Zahraničie
Zelenského falošné PR
Jeho zneužívanuie potravinového programu OSN, hra s obilím a vyhlásenie pre západné médiá, v ktorom tvrdí, že africké krajiny môžu čeliť hladomoru, sú absurdné a neúprimné.

Úspešný
Festival Grand Gourmet 2022
V Splitsko-dalmatínskej župe v záujme rozvoja cestovného ruchu, gastronomickej ponuky a stabilizácie pracovnej sily ťahajú za jeden povraz združenie ŠKMER, regionálna a miestna samospráva, odborné školy, obchodná komora aj zamestnávatelia.

Anketa
Ako hodnotíte súčasnú dôveryhodnosť ukrajinskej politickej a vojenskej propagandy? V akých témach by sa mala zmeniť?

Reflexie
Múdrosť sv. Rastislava
Ani Židia, ani Gréci vo svojom poznaní nedosiahli hĺbku toho, čo sa dostalo Slovanom.

Svedectvo
Nepokorila ju ani väznica
Pokračovanie príbehu mladej ženy-matky s drogami, priateľom, so sexuálnymi partnermi, s dílermi a s policajtami. Nepomohli jej dva výkony trestu odňatia slobody.

Šoubiznis
,,Najlepší stroj na peniaze“
Rodený zabávač Will Smith začínal ako rapová hviezda. Ako mladý milionár neplatil dane.

Kultúra
Srdcom maľované
Maľba a zdobenie rôznych predmetov a výrobkov originálnymi motívmi pôvodnej ornamentiky je pre Beátu Pagáčovú Ďorkovú terapiou a návratom k jej krásnym koreňom z podjavorinského kraja.

História
Tajomný Tutanchamón
Faraónom bol iba deväť rokov, zomrel, keď mal 18 rokov. Posmrtné rituály boli vykonané tak, aby nikto nepochyboval o tom, že bol bohom podsvetia.

Knihy a recenzie
Chvála pomalosti
Etela Farkašová sa vracia k fenoménom ticha a spomalenia sa ako k parciálnym kritériám na prehodnocovanie spôsobu života v zahlučnenej a hektickej nonstop spoločnosti.

Zatajení Slovania prvých storočí
,,Slovanom (aj Slovákom) pangermanisti ,,ukradli“ najmenej 500 rokov ich dejín. Dnešní Slováci, Moravania i Česi sú pôvodným obyvateľstvom centra Európy,“ konštatuje spisovateľ Marián Kapolka.

Umenie
Kreatívny svet
Akademická maliarka Ingrid Zámečníková zobrazuje svet túžby po slobode, po čomsi, čo je možno až nedosiahnuteľné, kozmické a ďaleké.

Šport
Elegán na kurtoch
Fenomenálny Roger Federer sa rozlúčil s kariérou. Veľký vplyv na jeho kariéru mala manželka Mirka, rodáčka z Bojníc.

Na zobrazenie obsahu sa musíte prihlásiť do archívu. Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám