Nech je zvelebený Ježiš Kristus!Generál Michael Flynn ma požiadal, aby som na vašom zhromaždení (Reawaken America, konalo sa v mestečku Salem v americkom štáte Oregon) predniesol posolstvo. S radosťou som prijal jeho návrh, pretože vás chcem pozdraviť a povzbudiť k prebudeniu svedomia. Ak sa prebúdzate, je to preto, že vás niekto nútil spať, omámil vás drogami, odvrátil vašu pozornosť od toho, čo chystal, aby mohol nerušene pokračovať vo svojej trestnej činnosti. Ale spánok Američanov a všetkých národov trval príliš dlho: je čas otvoriť oči, zobudiť sa a pochopiť to, čo sa stalo a čo sa deje. Je čas konať. Hrozba tretej svetovej vojny visí nad nami všetkými. Tvrdia nám, že Putin napadol Ukrajinu, aby podporil svoje expanzívne ambície, ale v skutočnosti je hlavným cieľom ruskej vojenskej operácie zabrániť agresii zo strany Deep statu a NATO. Putin bojuje proti tej istej globalistickej elite, ktorá nás všetkých drží ako rukojemníkov. 6. marca ruský veľvyslanec pri OSN odsúdil to, o čom vy hovoríte už dva roky. Vyhlásil, že Donald Trump je legitímnym prezidentom USA a že hlasovanie bolo sfalšované za spoluúčasti európskych štátov, ktoré použili (systém sčítavania hlasov) Dominion. A vieme, že na realizáciu programu ,,Veľkého resetu” bolo potrebné zbaviť sa Trumpa, ktorý by nikdy nedovolil ani pandemickú frašku, ani eskaláciu rusko-ukrajinskej krízy.

Toto nie je vojna Ukrajincov. Nie Ukrajinci prenasledujú svojich ruských bratov, ale robí to bábková vláda, ktorú podporujú neonacistické vojenské milície. Skorumpovaná vláda podporovaná globalistickým spolkom, ktorá má prezidenta závislého od kokaínu, bývalého herca a tanečníka, ktorý ukrýva miliardy v daňových rajoch, zatiaľ čo obyvateľstvo patrí medzi najchudobnejšie v Európe. Nejde o vojnu proti Rusom. Ruská federácia už roky žiada o rešpektovanie rusky hovoriacej menšiny a medzinárodné spoločenstvo sa pozeralo niekde inde.

Toto nie je vojna európskych štátov. Sú to lídri Európskej únie, ktorí chcú konflikt využiť na ospravedlnenie zavedenia ,,Veľkého resetu” a zavedenia diktátorského režimu, ktorý spočíva v obmedzovaní slobody, zbedačovaní obyvateľstva, likvidácii malých podnikov, zavádzaní neľudského a technokratického modelu života, a vymazávaní identity národov, ich histórie a náboženstva.

Toto nie je americká vojna. Američania bojovali proti nacizmu a je škandalózne, že Biden dnes pomáha vláde, ktorá podporuje a spolupracuje s extrémistickými skupinami, ktoré vyzdvihujú hákový kríž a propagujú nacistické myšlienky. Je to Deep state (Temný štát), ktorého služobníci sú dnes infiltrovaní vo všetkých inštitúciách, ktorý chce vojnou rozšíriť svoju nadvládu nad celým svetom pod zámienkou „vývozu demokracie“, ale v skutočnosti myslí len na predaj zbraní, zbohatnutie, privlastnenie si zdrojov napadnutých krajín a na ničenie a smrť.

Nečudujme sa, že 6. januára 2021 boli v Kapitole aj príslušníci práporu Azov. Nepriatelia štátu sa neboja spojiť s vojnovými zločincami, aby obvinili svojho politického protivníka a prezidenta Trumpa zo vzbury. To stačí na pochopenie ich podvratného projektu a ich zámeru nezastaviť sa pred ničím, aby ho dosiahli. Za touto vojnou je vôľa zničiť medzinárodnú rovnováhu, prinútiť európske štáty, aby uvalili na Rusko sankcie, ktoré sa týkajú najmä Európy, čo je v úplnom súlade s cieľmi ,,Veľkého resetu”. Ničenie ekonomík štátov, ktoré sú závislé od ruského plynu a surovín, slúži nielen na to, aby ich prinútilo získavať dodávky z USA (v oveľa menšom množstve než potrebujú a za oveľa vyššiu cenu), ale predovšetkým na ich podrobenie a zotročenie, ako pred časom priznala Victoria Nulandová, námestníčka ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti. Nerobme si ilúzie – títo služobníci Nového svetového poriadku, ktorým sa podarilo obsadiť vedúce miesta v štátoch a v medzinárodných organizáciách, sú našimi nepriateľmi, nepriateľmi dobra, nepriateľmi Boha. Nezáleží im na tom, koľko z nás musí zomrieť v dôsledku účinku vakcín, od hladu alebo od bomb. Zaujíma ich len moc, osobný prospech a výhody ich pánov, ktorých sa ešte nikto neodvážil obviniť a odsúdiť.

Za touto vojnou je naliehavá potreba rodiny Bidenovcov zakryť kolosálne sprisahanie a veľmi závažné zločiny, ktoré spáchali Joe a Hunter, a ich komplici. Správy o ich účasti na prítomnosti amerických biolaboratórií na ukrajinskom území, ktoré spolufinancoval Soros, na aktivitách firmy Barisma, na Obamovom a Clintonovom peňažnom kruhu potvrdzujú obrovský a škandalózny konflikt záujmov, ktorý by sám o sebe by si mohol položiť otázku: v mene koho hovorí Joe Biden? Hovorí, aby chránil záujmy Spojených štátov alebo aby zakryl zločiny, ktoré spáchal on a jeho syn? Hovorí ako prezident Spojených štátov, alebo ako bábka v rukách Deep state a globalistickej kabaly?

Áno, je to vojna, ktorá sa začala už dávno. Zostala v podzemí a prejavila sa až s pandémiou. Je to vojna elity proti celému ľudstvu. Ide o nevyhlásenú vojnu, ktorá si však už vyžiadala milióny obetí v dôsledku odmietania liečby a účinkov očkovania než použitie zbraní. Vojna nového svetového poriadku proti nám, proti vám, proti našim deťom, našim hodnotám, našej budúcnosti. Vojna temnoty proti svetlu. ,,Lux in tenebris lucet, et tenebræ eam non comprehenderunt”, hovorí svätý Ján. Svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Keďže tma nenávidí svetlo. Svetlo je pravda, je to jasnosť, je to úprimnosť. Svetlo je Kristus. Temnota je lož, je to podvod, je to sprisahanie. Temnota je Satanovo kráľovstvo.

Čo požaduje Rusko od Ukrajiny? Uznanie nezávislosti Krymu, zaručenie práv Donecka a Luhanska, potlačenie neonacistických hnutí a zachovanie neutrality. Toto sú veci, ktoré by OSN mala požadovať ako prvé. A samotný Zelenskyj pod tlakom Putinových vojenských síl vyhlásil, že je ochotný rokovať o mierových podmienkach. Biden to však nechce a núti Zelenského k odporu, tlačí európske štáty posielať na Ukrajinu zbrane a vojakov, a v šialenom delíriu hrozí preventívnymi údermi jadrovými zbraňami.

Tento konflikt by sa možno nikdy nezačal, keby išlo naozaj o mier. Ako pred niekoľkými dňami priznal Joe Biden, vojna „je príležitosť“ rovnako ako pandémia. A zatiaľ čo nám potichu hovoria, že čoskoro budeme čeliť potravinovej núdzi, ich komplici sa pripravujú na zisk z predaja obilia a poľnohospodárskych produktov, keďže v posledných rokoch zabrali milióny hektárov ornej pôdy. Na čo ešte čakajú sudcovia, aby rozpoznali štátny prevrat v rámci tejto trestnej činnosti? Ako dlho ešte budú tí, ktorí majú hájiť národné záujmy a presadzovať dobro svojich občanov, slobodne presadzovať svoje vlastné záujmy?

Možno sa čudujete, prečo biskup hovorí slovami, ktoré by ste očakávali od politika. Možno je to preto, že politici sú takmer všetci služobníkmi systému, zapredaní globalistickej kabale, platení Big Pharmou, Sorosom alebo Deep statom. Len niektorí z nich, a vy ich všetkých poznáte a niektorí z nich sú tu prítomní, mali odvahu odsúdiť tento globálny štátny prevrat, postaviť sa proti hlavnému prúdu a pozdvihnúť svoj hlas proti porušovaniu základných práv a ústavných slobôd občanov.

Dovoľte mi hovoriť ako biskupovi. Odsúdil som to už pred dvoma rokmi. Zúrivý a násilný útok týchto sprisahancov je taký zjavný, že sa už ani neskrývajú. Útok elít, ktorého cieľom je zničiť všetko, čo je súčasťou našej identity, našej kultúry, našej viery. Pekelná elita, ktorá chce smrť a nenávidí život, ktorá chce chorobu a nenávidí zdravie, ktorá nenávidí mier a chce vojnu, ktorá je založená na lži a nenávidí pravdu, ktorá chce otroctvo a tyraniu, a nenávidí slobodu Božích detí. Elita, ktorá nenávidí Boha, nenávidí nášho Pána Ježiša Krista a dala sa do služieb Satana.

Ak sa chcete skutočne prebudiť, ak je veľké prebudenie tým, čo vás inšpiruje protestovať, musíte mať odvahu čeliť realite, pochopiť, že ak sa týmto zradcom podarilo dostať k moci a dnes môžu rozhodovať o osude jednotlivých národov a celého sveta, je to preto, že sme od začiatku nereagovali na prvé náznaky ich plánov.  Tolerovali sme ničenie rodiny, dovolili sme, aby bol pravý Boh postavený na rovnakú úroveň ako modly. Dovolili sme, aby boli potratmi zabíjané miliardy nevinných ľudí, dovolili sme, aby boli naše deti kazené nemorálnosťou, pornografiou, skazenou genderovou agendou a ideológiou LGBT. Dovolili sme našim vládcom, aby slobodu využívali nie v službe Bohu a na spoločné dobro, ale na uctievanie Satana a šírenie hriechu a neresti. Verili sme, že ak dovolíme druhým, aby konali proti prirodzenému a Božiemu zákonu, zostane nám slobodná vôľa.

Nadišiel čas konať. Všetci sa musíme naozaj zobudiť, povstať a žiadať, aby tí, ktorí nám vládnu, boli čestní, aby mysleli na spoločné dobro, aby slúžili Bohu. A tých, ktorí ich zvolili, aby pomáhali občanom žiť čestne, a nie aby boli každým dňom viac a viac ponižovaní, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s otrokmi, aby sa museli pozerať na ničenie všetkého, čo naši otcovia pracne vybudovali.

Nadišiel čas odsúdiť skorumpovaných a zradcov, vyhnať tých, ktorí neslúžia ľuďom, ale Deep statu alebo Novému svetovému poriadku. Nikto z nás nechce tento Nový svetový poriadok, len tých niekoľko,  ktorí si myslia, že nás môžu stále terorizovať pandémiami, hrozbou jadrovej vojny, ožobračovaním štátov, zavádzaním absurdných pravidiel, ktoré nikto nikdy nechcel a neschvaľoval.

Nadišiel čas nielen povstať, ale aj pokľaknúť. Nie ako to robí hnutie Black Lives Matter, ale ako to robí každý dobrý kresťan pred Božím majestátom. Na kolenách, so svätým ružencom v rukách, prosíme Pána, aby nám odpustil naše hriechy a hriechy všetkých národov, prosíme ho, aby sa nad nami zmiloval, a sľubujeme mu, že sa najprv všetci zaviažeme žiť ako dobrí kresťania, ako vlastenci, ako čestní občania, ako zodpovední otcovia a matky, ako poslušné deti, ako statoční vojaci.

Nadišiel čas vytvoriť antiglobalistickú alianciu, globálne občianske hnutie, ktoré dá hlas väčšine občanov, odsúdi súčasný štátny prevrat, odhalí rodinkárstvo mocných, konflikt záujmov lobistov a lži hlavného prúdu. Táto aliancia musí mať svoj vlastný jasný a spoločný program, ktorý vyvracia tézy globalizmu a stavia proti nim konkrétny návrh v súlade s prirodzeným právom, spoločným dobrom a dobrou správou vecí verejných.Návrh, ktorý podporuje harmóniu medzi národmi a mierové spolunažívanie suverénnych národov, ktorým musí byť priznané právo žiť vo vlastnej domovine, právo budovať vlastnú budúcnosť a vlastný blahobyt bez toho, aby vykorisťovali iných a bez toho, aby boli vykorisťovaní. Návrh, ktorý kladie do popredia národnú suverenitu, ochranu náboženstva, vlastnej kultúry a tradícií, ochranu života a rodiny. A ktorý definitívne zlomí nenávistné okovy diktatúry ideológií, ktoré nám boli v posledných desaťročiach vnútené, aby nás zničili na tele i na duši. Vy, ktorí uznávate Spojené štáty americké ako jeden národ pred Bohom, majte odvahu a súdržnosť postaviť sa zo všetkých síl proti sprisahancom, ktorí prenikli do vládnych pozícií, proti všetkým skorumpovaným ľuďom, ktorí sú ochotní vyvolať svetový konflikt, aby sa podriadili svojim pánom, proti všetkým zradcom, ktorí chcú podriadiť ľudstvo nenávistnej Satanovej tyranii.

Prebuďte sa, milí Američania! Prebuďte sa a oblečte si brnenie svetla, ako hovorí svätý Pavol. Nebojte sa odvážne svedčiť o svojej viere, o svojej láske k vlasti, o svojej oprávnenej túžbe po čestnosti a dobre, po pravde a kráse. Ak viete, ako držať stranu Kristovi, jeho víťazstvo bude pre vás isté.A Boh vám všetkým žehnaj. Nech Boh požehná a oživí vaše prebudenie svätým zámerom. Nech Boh žehná Spojené štáty americké.

Carlo Maria Vigano, arcibiskupbývalý apoštolský nuncius v USA