Daniel Lučkanič

Obsah

 • V Španielsku neeviduje závisť
 • Etno osada Azbuka Monastier Tronoša
 • Čo urobíme so Slovenskom?
 • V zajatí liberálneho impéria
 • Macron stráca Afriku
 • Čo si myslíte o zatykači na ruského prezidenta za údajnú deportáciu ukrajinských detí do Ruska?
 • Kliatba nahoty slovenskej duše
 • Sex symbol Hollywoodu
 • Citové paralely ženskej duše
 • Môžu knihy pomáhať?
 • Korunovačná Bratislava
 • Monument slovanskej mysle
 • Mučeník alebo zradca?
 • Sklo ako múza
 • Futbalový Che Guevara

Na zobrazenie obsahu sa musíte prihlásiť do archívu. Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám

Editorial

 

Slovensko oživí iba multipolárny svet

Celý svet, nielen Európa, Európska únia, ale aj USA, Čína, celá Ázia a Afrika čelia novým a nezvratným geopolitickým, hospodárskym a politickým zmenám. Starý jednofarebný čiže unipolárny svet, ktorý politicky, vojensky a hospodársky dlhé roky presadzovali najmä USA s pomocou NATO a ich spojencami v Európe, sa dostáva do záverečnej fázy v slepej uličke. Prestáva byť hegemónom, končí a smeruje k nevyhnutnej zmene. Sám o sebe už nedokáže prežiť ani sa rozvíjať. Vyčerpal svoje možnosti. Pokúša sa ešte prežiť prostrednícvom obchodných vojen proti Číne a Rusku (uvaľovaním sankcií), proti štátom BRICS, alebo vytváraním nových vojnových konfliktov a podporovaním vojny napríklad na Ukrajine. Skôr či neskôr bude ale musieť prijať novú medzinárodnú realitu a akceptovať obnovenie a existenciu multipolárneho sveta.

Žiaľ, súčasťou starého sveta je aj súčasná Európska únia. Kedysi skvelý projekt na vytvorenie ,,spoločného domu a spoločného trhu“ pre suverénne európske národy a štáty. Dnes reprezentuje stroskotanú ukotvenú loď v americkom zálive, ktorá čaká na vyslobodenie sa od Ursuly a Charlesa, respektíve od kliky neschopných komisárov v deravom podpalubí. Macron ani Scholz nemajú také svaly, aby z tejto lode vytiahli americkú kotvu. Napriek tomu, že v nej voda stúpa, tzv. európski lídri sa tvária, že je všetko v poriadku a že majú všetko pod kontrolou. Je tomu naozaj tak? Neklamú nás aj seba?
Kedysi to boli politické ideály, dnes sú to takmer zaklínadlá, ktoré už lezú občanom na nervy: reči o ,,demokracii, slobode, právnom štáte, rovnosti, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, dodržiavaní ľudských práv, vrátane menšín“. Sú to proklamované a ukotvené hodnoty, na ktorých má byť budovaná a rozvíjaná spoločná Európska únia. Naozaj? Aj keď o nich politici a tzv. európski lídri často hovoria, česť výnimkám, v ich praktickej politike sa menia na obyčajné frázy. Ignorujú ich, porušujú a legislatívne deformujú. Skrývajú za ne svoju skutočnú politickú tvár, utajované mocenské a egoistické ambície a záujmy. Nič viac. Prevažuje lobing a vlastný prospech, protislužby za iné služby a za ,,otvorené dvere“. Podnikajú za štátne peniaze, za peniaze daňových poplatníkov. Sú to prevažne herci vo výborne platenej divadelnej hre samých pre seba. A v médiách. Dokonca už nepotrebujú ani obecenstvo. Stačia im komparzisti a našepkávači – najmä skorumpované médiá, ktoré ich vedomé klamstvá šíria ako ,,pozitívne rozprávky“ občanom. Za inzerciu. Vedia, že klamú. Takmer o všetkom. Ale majú masku ,,neomylných politikov“ a vodcov, ktorí sú predsa národom zvolení a ,,vyvolení“, aby občanom vysvetlili, ako majú ,,správne myslieť“, chápať, podporovať aj brániť spoločné hodnoty ,,unipolárneho“ starého sveta. Nechcú stále priznať a uvedomiť si, že tento starý svet likviduje Slovensko, prehlbuje jeho stagnáciu a zaostávanie za multipolárnym vyspelým svetom.

Pozrime sa teda na tie spoločné hodnoty. V prípade ,,starej“ Európskej únie sú uvedené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. V spoločnosti všetkých členských štátov majú zaistiť pluralizmus, toleranciu, spravodlivosť, solidaritu, nediskrimináciu a rovnosť. Aká je realita? Ako sú uplatňované v praktickom živote? V Európskej únii, v členských štátoch, ako na Slovensku? Myslím si, že každý z vás, milí čitatelia, má vlastnú skúsenosť a vlastné poznanie.
Všimnime si ale, že medzi týmito spoločnými hodnotami nie je ako hodnota zaradená ,,Pravda“. Aj keď je to pre niekoho iba filozofická kategória, vždy má najrozhodujúcejší význam. Je alfou aj omegou. Pre všetko a pre všetkých. Aj pre spoločné hodnoty EÚ. Je nepodstatné, či je absolútna alebo relatívna, večná, religiózna, nevyvrátiteľná alebo zhodou veci a rozumu, všetci túžime poznať iba jednu Pravdu a veriť jej. Prečo? Lebo oslobodzuje, vždy zvíťazí a nastavuje zrkadlo každému klamstvu.
A jedným z takýchto klamstiev je napríklad klamstvo o vytváraní ,,Nového svetového poriadku“, alebo o ,,Veľkom resete“, ktoré ako jediné ,,správne“ globálne koncepty či projekty môžu pozitívne zmeniť a zjednotiť svet, či dokonca zabezpečiť mier vo svete. Určite nemôžu a ani to nedokážu. Je to utópia. Sú to iba teórie, ktoré jedným zbytočne naháňajú strach a obavy o ,,ďalší osud ľudstva“, iným vytvárajú ilúzie o ,,dokonalom a večnom svete“. Nič nie je ani nemôže byť dokonalé. Dokonalosť je ideál, ktorý je nedosiahnuteľný.
Svet preto bude a zostane rôznorodý, inými slovami multipolárny, aj s chybami. Iný ani nemôže byť. A nie je podstatné, či to chcú alebo nechcú akceptovať Bill Gates, Klaus Schwab alebo George Soros. Nemajú takú moc ani silu, aby dokázali nastoliť vo svete jednu globálnu vládu, jedno globálne náboženstvo a jednu globálnu cirkev, respektíve vytvoriť globálneho univerzálneho človeka. Určite sa týchto pánov netreba báť.

Ani ich nasledovníkov a  podporovateľov v rámci falošnej Agendy 2030 o udržateľnom rozvoji sveta. Vedia veľmi dobre, že sú v menšine. To, čo by sme mali robiť, je hovoriť a písať o nich pravdu a prestať ich umelo glorifikovať ako najmocnejších a najvplyvnejších ľudí na svete. Podobne aj tzv. Davoskú globalistickú elitu či nových prorokov a aktérov falošnej progresívno-liberálnej ideológie.
Pravdou je, že vo svete vzniká aj nové sociálne hnutie – medzinárodná antiglobalistická aliancia, ktorej cieľom je vrátiť moc občanom a národom. Scarlo Maria Vigano, bývalý apoštolský nuncius v USA a jeden z duchovných lídrov tejto aliancie, tvrdí, že v prípade ,,Nového svetového poriadku“ ide o pekelný projekt. ,,Nenávisť ku kresťanskej civilizácii chce vytvoriť spoločnosť otrokov podriadených davoskej elite. Dystopickú spoločnosť, bez minulosti a bez budúcnosti, bez viery a bez ideálov, bez kultúry a bez umenia, bez otcov a matiek, bez rodiny a spirituality, bez učiteľov a duchovných sprievodcov, bez úcty k starším a bez nádeje pre naše deti“.
A pokračuje: ,,Po odkresťanštení západného sveta táto elita považuje Rusko za nepriateľa, ktorého treba zvrhnúť. Ruská federácia nepochybne stojí ako posledná bašta civilizácie proti barbarstvu a sústreďuje okolo seba všetky tie národy, ktoré sa nehodlajú podriadiť kolonizácii NATO, OSN, Svetovej zdravotníckej organizácie, Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a tej hromade nadácií, ktorých cieľom je indoktrinácia más, manipulácia s informáciami, vytváranie „farebných revolúcií“ k destabilizácii legitímne zvolených vlád a rozsievaniu chaosu, vojen a biedy. Po nedávnej pandemickej fraške, vedenej kriminálnymi metódami, nasledovali nové núdzové situácie, vrátane ukrajinskej krízy. Tieto krízy boli zámerne vyvolané, aby zničili sociálnu a ekonomickú štruktúru národov, zdecimovali svetovú populáciu, sústredili moc do rúk oligarchie, ktorú nikto nezvolil a ktorá spáchala skutočný svetový prevrat, za ktorý bude skôr či neskôr povolaná zodpovedať sa pred svetom“.
Má či nemá pravdu pán Vigano? Pouvažujme spoločne aj nad jeho ďalším názorom: ,,Zatiaľ čo vyslanci Svetového ekonomického fóra, ktorí sú infiltrovaní v západných vládach, môžu prijímať zákony proti dobru vlastných občanov a držať svetových lídrov pod krkom, zmena režimu, ktorá bola úspešná v iných krajinách, sa zastavila na hraniciach Ruska. Na druhej strane, volebný podvod v Spojených štátoch amerických v roku 2020 bol tiež nevyhnutný na to, aby zabránil znovuzvoleniu prezidenta Donalda Trumpa. Tieňovej vláde a tieňovej cirkvi sa tiež v roku 2013 podarilo prinútiť pápeža Benedikta XVI., aby rezignoval a zvolili osobu, ktorá sa páči Novému svetovému poriadku, jezuitu Jorge Maria Bergoglia“.

Mgr. Róbert Matejovič, šéfredaktor 

Osobnosť
V Španielsku neeviduje závisť
„Sme svedkami rastúceho počtu španielskych občanov a zmiešaných manželských párov, ktoré sa rozhodli žiť, pracovať a podnikať na východnom Slovensku,“ hovorí Daniel Lučkanič, honorárny konzul Španielskeho kráľovstva na Slovensku. 

Galéria
Etno osada Azbuka 
Vyhľadávaný malý turistický komplex v srbskej obci Tršić.  

Fotoreport
Monastier Tronoša 
Od svojho založenia bol vždy významným duchovným, národným a kultúrnym centrom západného Srbska. 

Názor
Čo urobíme so Slovenskom?
,,Čelí tzv. globálnemu reštartu, Agende 2050 a otázke, či bude prosperujúcejšie, ak opustí rozpoltenú Európsku úniu,“ zamýšľa sa ekonóm Marián Tkáč.    

Zaujalo nás 
V zajatí liberálneho impéria 
Manicheizmus v podaní Bidenovej večnej kozmickej vojny proti ruskému ,,zlu“ má vážne trhliny a odhaľuje pozadie ,,správneho myslenia“ v Európskej únii. 

Zahraničie
Macron stráca Afriku
Malátnosť západných elít a pohľad na Afriku dvojakým metrom je súčasťou toho, prečo Afričania prerušujú svoje väzby s Európou.

Anketa
Čo si myslíte o zatykači na ruského prezidenta za údajnú deportáciu ukrajinských detí do Ruska?

Reflexie
Kliatba nahoty slovenskej duše 
Ak je pravda, čo nám podávajú historické svedectvá o cyrilo-metodskej misii, ak je pravda, čo nás učia naši národní dejatelia, tak Slováci kultúrne a geopoliticky nepatria na Západ. 

Svedectvo
Padla na samé dno
Dokončenie príbehu dramatického drogového, sexuálneho a väzenského života mladej ženy-matky, ktorá si naplánovala tretí návrat do väzenia, aby definitívne skončila s drogami. 

Šoubiznis
Sex symbol Hollywoodu 
Kráľovná sci-fi filmov Scarlett Johanssonová sa najviac preslávila vďake postave Black Widow, ktorá ju zaradila medzi najlepšie platené herečky na svete. 

Poézia
Citové paralely ženskej duše
Pre Silviu Chytilovú je písanie veršov inšpirovaných životom ako let balónom. 

Kultúra
Môžu knihy pomáhať? 
Ak chcete byť informovaní a podporiť slovenský knižný trh, sledujte facebookový a instagramový profil Zachráň knihu a kúpou knihy podporte slovenskú tvorbu.

História
Korunovačná Bratislava
Obdobie vlády Márie Terézie prinieslo mestu zlatú éru a najväčší rozkvet. Reformy Jozefa II. citeľný úpadok. 

Knihy a recenzie
Monument slovanskej mysle 
Unikátna Danilevského kniha Rusko a Európa sa konečne dočkala slovenského vydania. 

Mučeník alebo zradca? 
Román Mariána Tkáča o prezidentovi Tisovi nahliadol do posledných 12 hodín života osobnosti, ktorá dodnes tabuizuje a rozdeľuje slovenskú spoločnosť a najmä historikov. 

Umenie
Sklo ako múza 

Umelecký sklár a dizajnér Achilleas Sdoukos sa venuje najmä interiérovému dizajnu a voľnej sklenenej plastike. Nekonečným zdrojom jeho inšpirácie sú grécka mytológia, príroda, hudba a technológie. 

Šport
Futbalový Che Guevara 
Slávny brazílsky futbalista doktor Sócrates bol majiteľom prestížnej kliniky zameranej na športové a detské lekárstvo, aj uznávaným odborníkom na choroby pohybového ústrojenstva.  

Na zobrazenie obsahu sa musíte prihlásiť do archívu. Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám